Su kokia Marija einame? Dvasinio kelio Mokytoja ar nepasiekiama Valdove?

 

              Antroji popiežiaus Pranciškaus penktadienio programos dalis buvo bendra Rožinio malda su tikinčiaisiais. Ji prasidėjo vakare, apie 21.30 vietos laiku ir truko apie valandą. Po trumpo susikaupimo ir meditacijos buvo palaimintos žvakės; Šventasis Tėvas savo žvakę užsidegė nuo velykinės žvakės.

Aš esu kelias tiesa ir gyvenimas

 


5 Velykų sekmadienio homilija

Penktąjį Velykų sekmadienį Mišiose skaitoma Evangelijos pagal Joną ištrauka, kurioje girdime Jėzaus atsisveikinimo žodžius, skirtus ne tik artimiausiems jo mokiniams, bet ir mums visiems, save laikantiems Jėzaus sekėjais.

Prasidėjo popiežiaus piligrimystė į Fatimos Marijos šventovę

Prasidėjo popiežiaus Pranciškaus piligrimystė į Fatimos Marijos šventovę. Popiežiaus kelionių organizatoriai pabrėžia, kad šį kartą popiežius keliauja kaip piligrimas, kad tai ne tik jo, kaip Bažnyčios ganytojo kelionė, bet ir asmeninė piligrimystė, kartu su tūkstančiais kitų piligrimų iš Portugalijos ir kitų šalių, kurie šiomis dienomis plūsta į Fatimos šventovę. Dėl to, nors Portugalijos vyriausybė ir šalies tikintieji labai norėjo, kad šia proga Šventasis Tėvas aplankytų ir kitus miestus, apsiribota tik Fatima. Trumpo vizito programoje – du pagrindiniai įvykiai: popiežiaus malda Marijos apsireiškimų vietoje, minint 100 metų sukaktį nuo 1917 m. gegužės 13-ąją įvykusio pirmojo apsireiškimo, ir dviejų Mariją regėjusių piemenėlių - Jacintos ir Pranciškaus Marto skelbimas šventaisiais. (Vatikano radijas)

 

Ką skelbia „Fatimos paslaptys“?

Fatimoje 1917 m. Marijos paskelbta žinia tai raginimas atsiversti: jei žmonija atsivers, išvengs didžiųjų negandų, kurias nuodėmės gali atnešti visam pasauliui. Tai ką trys piemenėliai regėjo ir girdėjo, vėliau viena jų – Liucija dos Santos, vyriausioji iš trijų regėtojų ir vienintelė sulaukusi mūsų laikų, užrašė ir perdavė vietos vyskupui, kuris savo ruožtu užrašus perdavė popiežiui. Tai vadinamosios trys Fatimos paslaptys. Dvi buvo atskleistos greit po to, kai sesuo Liucija, jau būdama vienuolė, jas užrašė; trečioji – tik 2000 m.

Fatima. Praėjo laikas abejoti, dabar laikas veikti

Prieš šimtą metų gegužės 13 dieną į Siksto koplyčią susirinkę popiežius, jo kardinolai ir kiti Romos Kurijos vyskupai jokiu būdu negalėjo numatyti tą pačią dieną už dviejų tūkstančių kilometrų, Cova da Iria, prie Fatimos, centrinėje Portugalijoje, prasidėjusių Marijos apsireiškimų trims mažiems beraščiams piemenėliams reikšmės. Šventasis Tėvas Benediktas XV tą dieną Siksto koplyčioje, kurioje paprastai renkami popiežiai, vadovavo vyskupo konsekravimo apeigoms. Vyskupu buvo šventinamas vienas iš artimiausių popiežiaus padėjėjų ir būsimas jo įpėdinis Romos vyskupo soste: iš Romos didikų kilęs kunigaikštis Eugenijus Pacelli, būsimas popiežius Pijus XII.

Lietuvos Vyskupų konferencijos plenarinis posėdis

2017 m. gegužės 9-11 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas. Lietuvos vyskupus savo dalyvavimu posėdyje pagerbė Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo jiems gero darbo.

Popiežiaus homilija. Kiekvienas keliaujame į savo laiko pilnatvę

Dievo tautos tikėjimas bręsta kelionėje, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Apie tai kalbama šios dienos pirmajame skaitinyje iš Apaštalų darbų. Paulius aiškina išganymo istoriją – pradėdamas nuo protėvių ir žingsnis po žingsnio priartėdamas prie Kristaus. Pasak popiežiaus, žiūrėdami į savo istoriją, panašią raidą matome ir kitų dalykų suvokime. Tarkim vergystė – praeityje ji buvo priimama kaip suprantamas dalykas, tačiau šiandien mes į ją žiūrime kaip į didžiausią neteisybę ir nusikaltimą.

Popiežius: Korupcija – viena didžiausių nuodėmių Lotynų Amerikos žemyne

Šventasis Tėvas laišku pasveikino Lotynų Amerikos vyskupų tarybą Aparesidos Marijos trijų šimtų metų sukakties proga. Popiežiaus laišką žemyno vyskupų atstovai gavo San Salvadore, kur šiomis dalyvauja plenarinėje asamblėjoje, tema „Vargšų Bažnyčia neturtingiesiems“. Asamblėjoje dalyvauja 22 kraštų ganytojai. Popiežius Pranciškus laiške vyskupams išsakė gilų sopulį dėl „korupcijos nuodėmės“, kurią pavadino viena iš rimčiausių nuodėmių žemyne. Aparesidos Marija yra Brazilijos globėja ir viso Lotynų Amerikos žemyno dangiškoji užtarėja. Aparesidos mieste Marijos garbei iškilusi didinga nacionalinė Marijos šventovė, kurią yra lankę pastarieji trys popiežiai: šv. Jonas Paulius II, Benediktas XVI ir Pranciškus. 

Popiežius Pranciškus parašė laišką patriarchui Tawadrosui

„Brangusis broli, po vizito Kaire ir po palaiminto susitikimo su Jūsų Šventenybe Kaire, minint 2013 m. gegužės 10 d. įvykusio mūsų susitikimo Romoje ketvirtąsias metines, karštai jums linkiu ramybės ir sveikatos, džiugdamasis ir dėkodamas už dvasiniu ryšius, kurie jungia Petro Sostą ir Morkaus Sostą“, - rašo popiežius Pranciškus trečiadienį Koptų Bažnyčios patriarchui, Aleksandrijos popiežiui Tawadrosui II pasiųstame laiške.

Kunigas, už kurio galvą pasiūlyta „premija“: kitaip nesijausčiau kunigu

„Prekybos narkotikais baronai tikrovę mato kaip galimybę užsidirbti. Jiems viskas yra prekė, taip pat ir žmogiška būtybė. Jie neapsiriboja prekyba narkotikais: skaido veiklas, kad maksimizuotų pelną. Ir šioje perspektyvoje migrantai yra geras grobis: teikia vidutiniškai 50 milijonų dolerių pelną. Kaip? Juos sugauna dešimtimis kelyje. Po to, daro pirminę atranką: „nenaudingi“ seneliai tuoj pat nužudomi. Turintys giminaitį ar draugą Jungtinėse Valstijose yra priverčiami jam paskambinti.

Popiežiaus kreipimasis į Portugalijos katalikus kelionės į Fatimą išvakarėse

Penktadienį ir šeštadienį popiežius lankysis Fatimos šventovėje, kartu su portugalų katalikais ir maldininkais iš kitų šalių minės apsireiškimų šimtąsias metines ir paskelbs šventaisiais du Dievo Motiną regėjusius piemenėlius. Kaip įprasta prieš popiežiaus keliones, iki išvykimo likus mažiau nei dviem dienoms, popiežius video žinia kreipėsi į portugalus.

Popiežius: Nesame našlaičiai, turime Vilties Motiną

Tęsdami katechezes apie krikščioniškąją viltį, šiandien žvelgiame į Mariją, Vilties Motiną, - kreipėsi popiežius Pranciškus į Šv. Petro aikštę  užpildžiusius šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyvius. Motinos Marijos gyvenime netrūko tamsių naktų. Nebuvo paprasta į angelo kvietimą atsakyti „taip“. Tačiau ji, dar labai jauna moteris, drąsiai sutinka, nors ir žino koks likimas jos laukia. Tą akimirką Marija panaši į daugybę pasaulio motinų, kurios prisipildo nepaprastos drąsos kai žino, kad jų įsčiose prasideda naujo gimstančio žmogaus istorija.

Gegužės „Artuma“: Meilė, kuri tapo vaisinga

Su Artumos šių metų kelrode – Amoris Laetitia – popiežiaus Pranciškaus laišku Meilės džiaugsmas – žvelgiame į vaisingumo temą, parinkdami ją gegužei, kai tiesiog akyse sprogsta pavasarinė gyvybė, o pasaulyje... sproginėja ir vaikų kūnus drasko „teisingi“ karai ar „netyčinis“ smurtas...

Dar vienas krikščionis nužudytas Egipte

Iš Egipto pranešama apie dar vieną nužudytą krikščionį. Šiaurės Sinajaus Al-Arish mieste ginkluoti vyrai nušovė vietinį krikščionį. Pasikėsinimas, kurio metu buvo nužudytas 50 metų amžiaus vyras Nabil Saber Ayoub, įvyko šeštadienį po pietų. Atsakomybė už žmogžudystę prisiėmė vadinamoji Islamo valstybė, kurios gaujos jau kuris laikas veikia Egipto Šiaurės Sinajaus regione. Nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio iki dabar Egipte buvo nužudyti 75 krikščionys. (Vatikano radijas)

Nuotrauka> Al-Arish, Egiptas - REUTERS

 

Fatimoje laukiama daugiau kaip milijono piligrimų

Jau šios savaitės penktadienį ir šeštadienį popiežius Pranciškus lankysis Fatimoje – kartu su piligrimais minės pirmojo Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo šimtąsias metines ir kanonizuos Mariją regėjusius piemenėlius Jacintą ir Pranciškų.

Indonezijoje – kertinė byla religijos laisvės klausimu

Gegužės 9 dieną Džakartos, milijoninės Indonezijos sostinės išeinantysis gubernatorius Basuki Tjahaja Purnama, vadinamas Ahoku, buvo nuteistas dvejiems metams kalėjimo pagal šalies baudžiamojo kodekso 156 straipsnį – už piktžodžiavimą, už islamo religijos įžeidimą.

Naujas įkaito kun. Tomo Uzhunnalil gyvybės ženklas

Jemeno žinių portalas aden-time.info išplatino naują video įrašą, kuriame įkaitu laikomas katalikų kunigas, iš Indijos kilęs salezietis kun. Tom Uzhunnalil, prašo savo šeimą nedelsiant pasirūpinti jo išlaisvinimu. Kunigas, kuriam rugpjūčio 18 dieną sukanka 59 metai, video įraše skundžiasi sparčiai blogėjančia sveikata, tvirtina, kad jam skubiai reikia stacionaraus gydymo. Kunigas dėkoja artimiesiems už jam pasiųstą žinią, kurią gavo, tačiau sielojasi, kad Indijos vyriausybės ir Abu Dabio vyskupo dėtos pastangos nepadėjo.

Piligrimystė #Macerata-Loreto17

„Ar myli mane?“ Jėzaus Petrui tris kart užduotas klausimas yra tema metinės italų piligrimystės Mačeratos provincijoje. Trisdešimt devintajai piligrimystei Mačerata-Loretas vadovaus kardinolas Kevin Farell, vadovaujantis naujajai Romos kurijos Dikasterijai pasauliečiams, šeimai ir gyvybei. Jis aukos šventąsias Mišias birželio 8-sios vakarą 20.30 val. Mačeratos stadione „Helvia Recina“, o po jų išlydės maldininkus į Loreto Marijos namų šventovę, esančią gretimoje Ankonos provincijoje, už maždaug trisdešimties kilometrų.

Popiežiaus homilija. Krikščionis – taikus, mylintis, susivaldantis

Nesipriešinkime Šventajai Dvasiai; klusniai priimkime Dievo Žodį, sakė popiežius Pranciškus antradienio ryto Mišių homilijoje komentuodamas skaitinį iš Apaštalų darbų, pasakojantį apie Kristaus skelbimo pagonims pradžią. Popiežiaus aukotose Mišiose dalyvavo Šv. Mortos namuose dirbančios Šv. Vincento Pauliečio kongregacijos seserys. Gegužės 9-ąją liturginis kalendorius mini jų vienuolijos įkūrėją, šv. Luizą de Marillac.

Garbingojo Teofiliaus keliais

Prieš keletą metų Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo rožančiaus draugijos nariai paprašė manęs kartu keliauti arkivyskupo Teofilio Matulionio keliais ir netgi leido pamėginti pabūti gidu ir piligriminės kelionės dvasiniu vadovu. Ir taip netikėtai radosi šešios kelionės po Lietuvą ir Latviją, padėjusios geriau susipažinti su T. Matulionio gyvenimu. Tai buvo puiki proga drauge melstis prašant beatifikacijos malonės.

Nuncijus Lietuvos kunigams: „Būkite autoritetais, o ne autoritarais“

Pranešimas Kauno arkivyskupijos kunigų ugdymo konferencijoje 2016 m. gruodžio 14 d. Publikuotas „Bažnyčios žiniose“ Nr. 3 (441), 2017.

(...) Vatikano II Susirinkimo dekretais Optatam totius ir Presbyterorum ordinis Šventasis Tėvas Pranciškus mums labai gražiai pristatė, koks turi būti ganytojas, kokio reikia šių dienų Bažnyčiai.

Ispanijos vyskupai atnaujino pasiaukojimą Fatimos Marijai

Ispanijos vyskupai atnaujino pasiaukojimą Fatimos Marijai, pakartodami maldą, kurią popiežius Pranciškus perskaitė per Tikėjimo metų „Marijos dieną“: „Mokyk mus savosios meilės mažutėliams ir vargšams, atstumtiems ir kenčiantiems, nusidėjėliams ir pasiklydusiems: visus suburk savo globoje ir visus atiduok savo mylimajam Sūnui, mūsų Viešpačiui Jėzui“.

Indija: katalikai pasipiktinę valdžios sprendimu nugriauti kryžių

Nepaisant stipraus vietinės katalikų bendruomenės pasipriešinimo, Mumbajaus savivaldybės atstovai nugriovė kryžių Bandros kvartalų, Bazaar Road.

Miesto arkivyskupas kardinolas Oswald Gracias griežtai pasmerkė savivaldybės žingsnį. Duodamas interviu agentūrai „Asianews“, jis kalbėjo apie „nelegalų veiksmą ir provokaciją“. Senas kryžius, padirbintas daugiau nei prieš šimtą metų, buvo pritvirtintas prie sienos privačioje valdoje. Pasak kardinolo, kryžius niekam netrukdė ir nekenkė. Mumbajuje, pridūrė kardinolas, kryžiai turi  svarbią istorinę ir religinę reikšmę, krikščionys juos statė prašydami apsaugos nuo tada siautėjusių ligų ir prisiminti tuos, kurie neišgyveno.

Popiežius: Prašykime Šventosios Dvasios atpažinimo malonės

Nepasiduokime priešinimosi Šventajai Dvasiai nuodėmei; verčiau būkime visuomet atviri Dievo staigmenoms, paragino popiežius kalbėdamas rytmečio Mišių homilijoje pirmadienį, Šv. Mortos namuose. Šventasis Tėvas homilijoje komentavo Mišių skaitinį iš Apaštalų Darbų, kuriame pasakojama apie tai kaip Šv. Petras su apaštalais Jeruzalėje aptarė vadinamąjį „pagonių klausimą“, nes sužinojo, kad ir pagonys priėmė Dievo Žodį.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode