Neapolio arkivyskupijoje – nauja palaimintoji

Rugsėjo 26 dieną Neapolio arkivyskupas kardinolas Crescenzio Sepe vadovavo iškilmingoms beatifikacijos apeigoms, kurių metu palaimintąja pripažinta Švč. Sakramento Marija Liudvika, vienuolė, kongregacijos steigėja.

Švęsti atlaidai ir pašventintas kryžius

Sekmadienį Pikelių Švč. Trejybės bažnyčioje (Mažeikių dekanatas) švęsti Šv. arkangelo Mykolo atlaidai, bažnyčios šventoriuje pašventintas restauruotas kryžius.

Kelios intencijos

Atlaidus vedė Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikaras kun. Darius Vazinskas, šv. Mišias koncelebravo parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas. Mišių metu ir po jų giedojo parapijos ateitininkai.

Homilijoje kun. D. Vazinskas akcentavo angelų – pasiuntinių –misiją ir jų vaidmenį žmonių gyvenime.

Be kitų intencijų melstasi ir už keliautojus, vairuotojus bei žuvusius eismo įvykiuose – būtent jų paminėjimui skirtas rugsėjo paskutinis sekmadienis.

Pavogta šv. Jono Pauliaus II relikvija

Centrinės Italijos Spoleto arkivyskupijos katedros bendruomenė pasigedo popiežiaus šv. Jono Pauliaus II relikvijos. Trečiadienio vakarą katedros zakristijonė pastebėjo, kad trūksta Kryžiaus koplyčioje išstatyto relikvijoriaus su šv. Jono Paulius II kraujo lašu ampulėje.

Pandemijos iššūkiai ir popiežiaus linkėjimai katalikiškoms mokykloms Filipinuose

Popiežius linki jaunimą ugdyti, kad būtų ne tik pavyzdingais moksleiviais, bet ir nuoširdžiais tikėjimo liudytojais, parašė Vatikano valstybės sekretorius sveikinimo žinioje filipinų mokytojams, dalyvaujantiems rugsėjo 21–25 dienomis vykstančiame metiniame kongrese. Jį surengusi Filipinų katalikų švietimo asociacija vienija per 1 500 krašto katalikiškų mokyklų mokytojų. Kongreso darbai dėl pandemijos surengti nuotoliniu būdu socialiniuose tinkluose.

Kardinolas M. Czerny: kartu su vidaus pabėgėliais kurti visuomenės gerovę

Trečiadienį Romoje surengtas virtualus susitikimas Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos tema, kuri šiemet ypač skirta valstybių viduje perkeltiems asmenims. Į susitikimo dalyvius kreipėsi kardinolas Michael Czerny SJ, Šventojo Sosto migrantų ir pabėgėlių skyriaus pasekretoris. Skyriaus, kuris veikia Popiežiškosios tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos sudėtyje, vadovas yra popiežius Pranciškus. Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena nuo 1914 metų Bažnyčioje minima paskutinįjį rusėjo sekmadienį – šiemet rugsėjo 27 dieną.

„Iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų“. Subsidiarumo principas

Rugsėjo 23 dienos bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie tai, kaip gydyti pasaulį po pandemijos. Šios katechezės pagrindinė tema – gydyme turi dalyvauti visi, tarpusavio santykius reguliuodami pagal subsidiarumo principą. Audiencijos pradžioje buvo perskaityta apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams ištrauka apie tai, kad esame vienas kūnas, kurio nariai yra organiškai tarpusavyje susiję.

Popiežius Bažnyčiai Lietuvoje: neužmirškite kankinių, jie – šventieji

„Mano misija Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje buvo naujai skelbti toms tautoms Evangelijos džiaugsmą ir švelnumo, gailestingumo revoliuciją“, pasakė popiežius Pranciškus 2018 metais po kelionės į tris Baltijos šalis. Antrąją vizito Lietuvoje dieną rugsėjo 23–ąją popiežius Vilniuje lankėsi buvusiame KGB kalėjime, jame meldė, kad „visagalis Dievas visuomet suteiktų Lietuvos žmonėms savo susitaikinimo ir taikos malones“. Tos pačios dienos rytą lankydamasis Kaune popiežius per susitikimą su dvasininkais ir pašvęstaisiais prašė atminti kankinius.

Popiežius: senų ir sergančių dvasininkų tarnystė Bažnyčiai neantraeilė

Popiežius laišku pasveikino Lombardijos dvasininkus, globojamus slaugos namuose, – senukus ir ligonius. Lombardijos bažnytinė bendruomenė šiaurinėje Italijoje jau daug metų iš eilės skiria specialią dieną baigiantiems savo amžių dvasininkams aplankyti ir pasimelsti su jais Karavadžo Madonos šventovėje. Pranciškus pasidžiaugė, kad dvasininkai su vyskupais ir šiemet pratęsė gražią tradiciją, nepaisant reikalingų ir neišvengiamų pandemijos ribojimų žmonių susibūrimams.

„Fratelli tutti“ – visiems geros valios žmonėms, tiek vyrams, tiek moterims

Augant susidomėjimui dėl būsimos popiežiaus enciklikos, Vatikano spaudos salė patikslino, kad trečiasis popiežiaus aplinkraštis – tai reiškia žodis „enciklika“ lotyniškai – „Fratelli tutti“ bus paskelbtas dieną po to, kai popiežius jį pasirašys Asyžiuje spalio 3-ąją, t.y. spalio 4-ąją, sekmadienį, kai Bažnyčios liturgija mini šv. Pranciškų Asyžietį

Vyskupas Jašeuskis: Malda – vienintelė baltarusių stiprybė

„Šiuo laikotarpiu malda yra mūsų vienintelė stiprybė“ – sako Minsko ir Mogiliovo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Aliaksandras Jašeuskis italų katalikų naujienų interneto svetainei SIR. „Visi krašto katalikai kaimų bažnyčiose ir miestų katedrose, taip pat išpažįstantys kitas religijas žmonės Baltarusijoje meldžiasi už taiką ir už sostinės arkivyskupo Tadeuszo Kondrusiewicziaus sugrįžimą į tėvynę“.

Mišių transliacija negali pakeisti asmeninio dalyvavimo

Per žiniasklaidos priemones transliuojamos Mišios negali pakeisti asmeninio dalyvavimo. Kur tik sąlygos leidžia, reikia kuo greičiau sugrįžti prie įprastinio Mišių su žmonėmis šventimo, rašo Kulto ir sakramentų kongregacijos prefektas kardinolas Robert Sarah, kreipdamasis į viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkus. Kardinolo laišką rugsėjo 3 d. aprobavo popiežius Pranciškus.

Popiežius: Bažnyčia visada teskatina dialogą

Sekmadienį po „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius paminėjo neramumų ir socialinės įtampos proveržius, kuriuos šiuo metu matome kai kuriose šalyse. Pranciškus prašė, kad protesto akcijos nevirstų smurtu, kad ir valdantieji atsižvelgtų į teisėtus žmonių reikalavimus, o Bažnyčia tose šalyse visada skelbtų susitaikinimą ir padėtų siekti dialogo.

Katalikiškojo ugdymo kongregacija: būtini tikri tarpasmeniniai santykiai

Šiomis dienomis daugelio pasaulio šalių mokyklos ir universitetai pradėjo arba netrukus pradės naujuosius mokslo metus. Šia proga į visas ugdymo institucijas ir ypač į katalikiškąsias mokyklas ir universitetus laišku kreipėsi Katalikiškojo ugdymo kongregacija – Šventojo Sosto institucija, visos Bažnyčios mastu kuruojanti švietimo ir ugdymo reiklaus.

Rugsėjo 5-ąją minima šv. Motina Teresė

„Kartais gailestingumas yra kažkodėl atstumiamas, tarsi negalėtų suteikti jokių rezultatų, tarsi būtų nederamas ar net įžeidžiantis tą, kuriam jis rodomas. „Tai ne gailestingumas, tai investicija“, – skuba pabrėžti kai kurie geradariai.

Kasmet kitokios ŠILINĖS: Marijos Gimimą šiemet švenčiame su bendra malda už mūsų bendruosius namus – Lietuvą ir pasaulį, Žemę ir kūriniją

Jau šio sekmadienio, rugsėjo 6-osios, išvakarių Mišiomis ir procesija per Šiluvos aikštę bus pradėti didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės). Rugsėjo 7–15 d. Marijos šventovė Šiluvoje pasitiks kiekvieną piligrimą, atvyksiantį čia melstis ir priimti palaiminimą sau, savo artimiesiems ir visam kraštui.

Popiežius: tikėjimas mus įpareigoja saugoti gamtą

Popiežius Pranciškus priėmė grupę gamtosaugos ekspertų iš Prancūzijos, bendradarbiaujančių su šalies vyskupų konferencija. Ketvirtadienio rytą Vatikane įvykęs susitikimas – tai vienas šiuo metu, nuo rugsėjo 1-osios iki spalio 4-osios, minimo Kūrinijos laiko renginių. Popiežius valandėlę pasikalbėjo su savo svečiais – ekologijos klausimais su Bažnyčia Prancūzijoje bendradarbiaujančių ekspertų grupe ir kartu su jais atvykusiu Vyskupų konferencijos primininku arkivyskupu Éricu de Moulins-Beaufort’u – tačiau neskaitė šiam susitikimui iš anksto parengtos kalbos. Audiencijos dalyviams buvo įteiktas kalbos tekstas.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode