Pasikėsinimas Managvos katedroje. Sudegė kryžius

Penktadienį Managvoje nežinomas asmuo su pridengtu veidu įmetė padegamo skysčio butelį į Nikaragvos sostinės katedros Švenčiausiojo kraujo koplyčią. Kilusiame gaisre visiškai sudegė šešioliktojo amžiaus kryžius. Laimei, asmenys nenukentėjo, tačiau Managvos arkivyskupijoje pasikėsinimas pribloškė daugelį.

„Tai buvo teroristinė ataka“, – pareiškė Managvos arkivyskupas, kardinolas Leopoldo José Brenes.

Arkivyskupijos paskelbtame komunikate pažymima, kad pasikėsinimas katedroje buvo sąmoningas ir suplanuotas. „Nuožmus veiksmas giliai įskaudino tikinčiuosius, jie dvasiškai labai prisirišę prie išniekinto Nukryžiuotojo“, – sakoma komunikate.

Arkivyskupija sielojosi, kad nauju išpuoliu pratęsiama eilė pasikėsinimų ir vandalizmo aktų prieš Bažnyčios nuosavybę Managvoje: pastaruoju metu išniekintos konsekruotos Ostijos, pavogtos monstrancijos, išplėštos aukų dėžės, pavogta įgarsinimo aparatūra, apgadintos statulos, suolai ir kita. Pažymėjusi, kad šie veiksmai rodo neapykantą Katalikų Bažnyčiai ir jos evangelizavimo darbams, Managvos arkivyskupija prašo juos geriau ištirti, kad būtų galima nustatyti atsakinguosius.

Portalas Vatican News primena, kad 1996 metais prie sudeginto Kryžiaus meldėsi popiežius šv. Jonas Paulius II. Užėjęs į Švenčiausiojo kraujo koplyčią jis prašė Managvos tikinčiųjų neužmiršti mirtį ir nuodėmę nugalėjusio Prisikėlusio Kristaus slėpinio:

„Neužmirškite šio mirties ir prisikėlimo slėpinio, kai prislėgs nuovargis, vienumas, kai kitų priešiškumas aptemdys entuziazmą ar įskaudins dvasią. Neabejokite, kad Viešpats jus myli, kad jo meilė eina prima mūsų ir visuomet palydi. Jo pergalė – mūsų garantija.“

(SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode