Popiežius: biotechnologijos privalo tarnauti žmogui

Naudojant biotechnologijas reikia atsakingai ir išmintingai tarpusavyje derinti mokslo, ekonomikos ir etikos reikalavimus, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą priimdamas prieš 25 metus prie Italijos vyriausybės įkurto Biosaugumo, biotechnologijų ir su gyvybe susijusių mokslo disciplinų komiteto narius.

Auga katalikų skaičius pasaulyje

Katalikų skaičiaus augimas pasaulyje pastebimas ypač Afrikoje. Pagal naujausius statistinius duomenis paskelbtus ką tik pasirodžiusiame 2017 metų Popiežiaus žinyne „Annuario Pontificio“ ir Bažnyčios 2015 metų statistiniame žinyne „Annuarium Statisticum Ecclesiae“, 2015 metais pasaulyje buvo 1 285 milijonai katalikų, vienu procentu daugiau nei metais ankščiau. Katalikai 2015 metais sudarė 17,7% pasaulio gyventojų. Palyginus su situacija 2010 metais, katalikų skaičius išaugo 7,4%.

Kodėl atakuojami Egipto krikščionys? Popiežius kelionės neatšaukia

 „Su dideliu pasididžiavimu Egipto koptų ortodoksų Bažnyčia, Kankinių Bažnyčia, atsisveikina su savo vaikais, kurie mirė kankinių mirtimi šiandien, sekmadienį, balandžio 9-ąją, per Verbų sekmadienio liturgiją. Jie nešė palmių lapus, meldėsi ir šventė Kristaus, Taikos Karaliaus įžengimą į Jeruzalės miestą, nešantį taikos žinią, žadantį meilę ir taiką visiems žmonėms“, rašoma Egipto koptų Bažnyčios pareiškime po dviejų savižudžių atakų.

Verbų sekmadienio homilija „Osana“ ir „Ant kryžiaus jį“

Pranašo Zacharijo knygoje skaitome apie būsimojo Karaliaus žengimą į Jeruzalę: „Didžiai džiūgauk, Siono dukra, garsiai krykštauk, dukra Jeruzale! Štai tavo karalius pas tave ateina,- jis išaukštintas ir pergalingas, nuolankus ir joja ant asilo – ant asiliuko, asilės jauniklio. Jis išvarys kovos vežimus iš Efraimo ir karo žirgus iš Jeruzalės; karo lankas bus sulaužytas, jis skelbs taiką tautoms“ (Zak 9, 9-10).

Kardinolas A. J. Bačkis: „Jei galvosi tik apie save, niekad nebūsi laimingas“

„Norėčiau pabrėžti, kad žmogus niekada nebus laimingas, jei galvos tik apie save. Dera galvoti apie tai, ką galėčiau padaryti, kad ir kiti aplink mane būtų laimingi“, – teigia Kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Anot jo, tikram gailestingumui nepakanka tik gražių žodžių, tik maldų, reikia konkrečių darbų, kurie įkūnytų mūsų pašaukimą tarnauti tiems, kurie kenčia, stokoja ir susiduria su krizėmis.

Arkiv. Teofilius Matulionis (XIV): Kaišiadorių vyskupijos antrasis ganytojas

Tęsiame būsimo palaimintojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo istoriją.

„Paskyrimas man buvo visiškai nelauktas“

„..Ir mums, kaip apaštalams, pamačiusiems Išganytoją visame grožyje bei ištarusiems: „ Gera mums čia būti“, debesis viską paslėpė nuo jų akių, – taip ir mums pranešta žinia, jog vyskupas T. Matulionis paskirtas Kaišiadorių ordinaru, lyg tamsus debesis apsiautė ramų mūsų gyvenimą. Sunku buvo susigyventi su ta mintimi, kad netrukus Jo Ekscelencijos tarp mūsų nebus. Mes bijojom tą žodį net balsiai ištarti, nes taip baisiai, taip skaudžiai skambėjo... Didelė malonė buvo suteikta mūsų vienuolynui Jo Ekscelencijos asmenyje, kuri tapo dideliu Dievo siųstu bandymu jo netenkant“, – atsiminimuose skaidrią širdgėlą liejo sesuo bendiktinė Agnietė.

2017 m. tęsiamas Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimas

Balandžio 7 d. Kultūros ministerijoje vykusiame Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo programos priežiūros komisijos posėdyje kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson, kviesdama komisijos narius konstruktyviam darbui, patikino, kad pradėti ir suplanuoti darbai bus sėkmingai tęsiami ir šiuo metu komisijos sudėtį papildžius naujiems nariams.

Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienis

Atėję į vietą, vadinamą Golgotą (tai yra: „Kaukolės vieta“), davė jam gerti vyno, sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ir negėrė. Prikalę prie kryžiaus, pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą; ir ten pat susėdę sergėjo jį. Viršum jo galvos jie prisegė užrašytą jo kaltinimą: „Šitas yra Jėzus, žydų karalius“. Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Einantys pro šalį užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: „Še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas atstatai; gelbėkis pats! jei tu esi Dievo Sūnus, nuženk nuo kryžiaus!“[...]

Religinių lyderių balsai po išpuolio Stokholme

Švedijos policija pranešė sulaikiusi 39 metų amžiaus vyrą, gimusį Uzbekijoje, kuris penktadienio popietę įvykdė teroro aktą Stokholme, maisto išvežiojimo sunkvežimiu rėžėsi į žmones centrinėje pėsčiųjų gatvėje. Nors dar turi būti užbaigtos visos teisinės procedūros, mažai abejonių, kad sulaikytasis yra išpuolio autorius, atsakingas už keturių asmenų mirtį ir keliolika sužeistų. Dabar tiriama ar jis turi bendrininkų. Švedijos policija taip pat patvirtino, kad suimtasis domėjosi ir simpatizavo teroristinei islamistinei organizacijai „Islamo valstybė“, tai buvo žinoma nuo paėjusių metų.

Popiežiaus artumas nukentėjusiems nuo potvynių Kolumbijoje

Nuncijus Kolumbijoje atvežė popiežiaus užuojautą Mokoa mieste nuo potvynių žuvusių artimiesiems ir maldą, kad sužeistieji greitai pasveiktų. Popiežiaus artumą arkivyskupas Ettore Balestreto, Apaštališkasis nuncijus Kolumbijoje, perdavė asmeniškai, ketvirtadienį atvažiavęs į Mokoą, Kolumbijos pietuose, už penkių šimtų kilometrų nuo sostinės Bogotos. Rekordinių liūčių sukeltos purvo nuošliaužos kovo 31 dieną nušlavė šimtus Mokoa gyvenviečių, nusinešdamos daugiau kaip trijų šimtų žmonių gyvybes.

Italijoje pasninko ir maldos diena už Siriją

Italijoje katalikiškos organizacijos „Caritas“ ir „Pax Christi“ pasiūlė surengti pasninko ir maldos dieną už Siriją Velykų tridienio išvakarėse, balandžio 12 dieną. Bendro komunikato, kurį išplatino Italijos katalikiška žinių agentūra Sir, autoriai kviečia dalyvauti maldos ir pasninko dienoje už Siriją prisimindami popiežius Pranciškaus žodžius, pasakytus Pirmojo pasaulinio karo šimtmečio renginyje paminklinėse Redipulja karių kapinėse. Popiežius 2014 metų rugsėjo mėnesį be kita ko sakė:

Pasaulinė romų diena: konferencija apie situaciją Europoje

Balandžio 8 dieną minėta pasaulinė romų diena, skirta labiau pažinti ir skleisti romų kultūrą, atsikratyti išankstinių nusistatymų, susipažinti su tikruoju romų paveikslu, tradicijomis, kultūra. Išvakarėse, balandžio 7 d., Romoje vyko tarptautinė konferencija skirta romų bendruomenės situacijai Europoje. Popiežius Pranciškus konferencijos dalyviams parašė sveikinimo žinią, kurią pasirašė Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin.

R. Cantalamessa Gavėnios meditacija: Reformacijos jubiliejus – malonės laikas

Savo penktąją ir paskutiniąją Gavėnios meditaciją popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa  OFM Cap skyrė tokiai temai: „Pasirodė Dievo teisingumas. Kaip 500 metų reformacijos sukaktį paversti malonės ir susitaikymo proga visai Bažnyčiai“. Šios meditacijos klausėsi popiežius Pranciškus ir kiti Romos Kurijos vadovai. Štai jos santrauka.

Popiežius: Jėzus nesiūlo iliuzijų, bet kviečia kartu su juo nešti kryžių

Prasidėjo Didžioji savaitė. Sekmadienio rytą Šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus vadovavo procesijai su verbomis ir aukojo Kančios sekmadienio Mišias. Popiežiaus aukotose Mišiose gausiai dalyvavo jaunimas – ir Romos vyskupijos jaunimas, kartu su savo vyskupu – popiežiumi, vyskupijos mastu švenčiantis Pasaulinę jaunimo dieną, ir Krokuvos bei Panamos vyskupijų atstovai. Po Mišių, Verbų sekmadienio vidudienį, Šv. Petro aikštėje Lenkijos jaunimas perdavė Panamos jaunimui Pasaulio jaunimo dienų simbolius – Kryžių ir Dievo Motinos ikoną.

Popiežius dalyvavo Romos jaunimo maldos budėjime

Kasmet Verbų sekmadienį vyskupijų mastu švenčiama Pasaulinė jaunimo diena. Lietuvoje šią dieną meldžiamasi už birželio 23-25 dienomis Vilniuje vyksiančias Lietuvos jaunimo dienas. Visuotinės Bažnyčios mastu jaunimo diena vyskupijose švenčiama kaip vienas etapų besiruošiant pasauliniam jaunimo susitikimui, kuris 2019 m. sausį vyks Panamoje bei 2018 m. spalį Vatikane vyksiančiam jaunimui skirtam Vyskupų Sinodo susirinkimui. Sinodo tema: „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“.

Pasikėsinimai į koptų bažnyčias Egipte. Popiežiaus užuojauta

Verbų sekmadienio vidudienį pasveikinęs viso pasaulio jaunimą, vyskupijose švenčiantį Pasaulinę jaunimo dieną, o ypač Lenkijos ir Panamos jaunimo atstovus, kurie dalyvavo Šv. Petro aikštėje vykusiame iškilmingame Jaunimo dienų kryžiaus ir Dievo Motinos ikonos perdavime, popiežius Pranciškus taip pat paprašė melstis už žmones, žuvusius ir sužeistus, šiomis dienomis įvykusiuose teroristų išpuoliuose. Popiežius paminėjo penktadienio pasikėsinimą Švedijos sostinėje ir Verbų sekmadienio rytą šalia Egipto sostinės Kairo įvykdytą išpuolį prieš koptų bažnyčią, kurio metu žuvo 25 žmonės.

„Gerbk savo tėvą ir motiną“

Ketvirtasis Dekalogo įsakymas sako: „Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį Viešpats, tavo Dievas, tau skiria“ (Iš 20, 12). Tai įsakymas, kuris neturi įsakmaus draudimo kažko nedaryti, tačiau savyje talpina paraginimo nuotaiką. Taip pat tai vienintelis Dekalogo įsakymas, už kurio laikymąsi Dievas žada savo palaiminimą. Be to, svarbu pastebėti, kad nepaisant vyraujančios hebrajiškojo patriarchato mąstysenos, kur dėmesys skiriamas išskirtinai tėvo vaidmeniui ir apskirtai visam vyriškajam pradui, IV Dievo įsakyme tiek tėvas, tiek motina aptinkami tame pačiame lygmenyje ir raginama vienodai abu gerbi. Tai labai svarbi ir reikšminga senojo pasaulio visuomeninių santykių detalė. Šito, pavyzdžiui, nerastume Hamurabio kodekse, pagrindiniame Artimųjų Rytų teisyne, kurio atsiradimas datuojamas apie 1750 m. prieš Kr. ir jis laikomas vienu seniausių žinomų pasaulio teisynų ir geriausiai išlikusių rašytinių Mezopotamijos kultūros paminklų.

Septynių paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas (VII): „Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasią“

„Didysis penktadienis suformuoja krikščionio egzistencijos dvasinę architektūrą. O Septyni paskutiniai žodžiai apibrėžia Didžiojo penktadienio tikrovę“ – knygoje „Mirtis penktadienio popietę“ rašo Richard John Neuhaus, kviesdamas permąstyti kiekvieną šių žodžių. Tęsiame autoriaus meditacijas.

Kai vakare einu miegoti, paskutinis mano veiksmas prieš miegą yra šis: aš persižegnoju kryžiumi, kuriuo buvau pakrikštytas, ir ištariu: In manus tuas commendo spiritum meum, „Į tavo rankas atiduodu savo dvasią“.

Seimas paskelbė 2018 metus Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, metais

Seimas, siekdamas puoselėti Lietuvos ir Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, šios iškilios ir reikšmingos sukakties minėjimą pritaikant pažintinei, kultūrinei, edukacinei, piligriminei ir turistinei veiklai, 2018 metus paskelbė Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais. Už nutarimą „Dėl 2018 metų paskelbimo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metais“ (projektas Nr. XIIIP-371(3) balsavo 84, nė vieno nebuvo prieš, susilaikė 2 Seimo nariai.

„Skraidantis vyskupas“: išmokau valdyti lėktuvą, kad aplankyčiau esančius toli

„Išvykstu 10.30 ryte, dangus pusiau apsiniaukęs, gavęs patikinimą, kad nuo Wagino salos oras bus geras.  Už pusvalandžio jau esu Choiseul salos pietuose ir reikia kirsti kalnus, kad nusileisčiau Kaghau. Tačiau kalnų nesimato. Tarp audros debesų yra plyšys, kuris mane nuveda už debesų sienos, virš nuostabios įlankos. Tačiau už jos taip pat nieko nebesimato. Viskas tamsu, o ir plyšys sugrįžimui užsidaro. Bandau jį perskristi. Neįmanoma. Turiu sugrįžti ir vėl skristi virš įlankos. Tačiau ir ji po penkių minučių uždengiama lietaus ir vėjo. Vienintelė išeitis – leistis ant vandens pirmą kartą, prieš tai pabandžius vos keletą kartų. 

Kard. M. Zenari po dujų atakos Sirijoje: išgyvename Didįjį Penktadienį

Nuo antradienio ryto tarptautinės politikos ir tarptautinės žiniasklaidos centre vėl atsidūrė Sirija: po prezidento Assado režimo aviacijos smūgio opozicijos kontroliuojamame Khan Sheikhun mieste, Idlibo provincijoje, nuo mirtinų dujų mirė beveik šimtas asmenų, tarp kurių apie trisdešimt vaikų, ir dar keli šimtai apsinuodijo įvairiu laipsniu. Opozicija, daug ekspertų, Vakarų valstybių politikų pareiškė, kad Assado režimas panaudojo absoliučiai draudžiamą cheminį ginklą, peržengdamas netoleruotinas ribas. Assado režimas, remiamas Rusijos ir kelių kitų sąjungininkų, kategoriškai neigia, tvirtindamas, kad tokių ginklų neturi nuo 2013 metų, kai tarptautiniu susitarimu, prižiūrint Jungtinėms Tautoms, jie buvo atiduoti ir išgabenti. Jie pateikė hipotezę, kad dujos buvo laikomos ar gaminamos atakos vietoje, ir pasklido po smūgio.

Žygis už taiką: nuo Ankavos iki Karakošo

Daugiau nei 140 kilometrų besitęsiantis žygis prašant taikos malonės ir meldžiant, kad liautųsi smurtas. Didžiąją Savaitę žygeiviai už taiką pajudės iš Ankavos, Erbilo priemiesčio, iki Karakošo, kurį 2014 m. vasarą apleido jo gyventojai, krikščionys, po to, kai jį užėmė džihadistai.

OSANA AUKŠTYBĖSE!

Šeštasis Gavėnios sekmadienis – tai Viešpaties Kančios (Verbų) Sekmadienis. Apmąstome mūsų atpirkimo ir išganymo paslaptis. Iki Velykų likusi savaitė vadinama Didžiąja, Šventąja, Kančios. Visą savaitę, kai mąstysime Kristaus Kančios, Mirties ir Prisikėlimo slėpinius, viskas bus veltui, jei šioje apmąstymų kelionėje nesusitiksime su savimi ir nepraeisime patys Kristaus Kančios keliu.

Ryto homilija: pažvelkime į Dievo ištikimybę, atraskime džiaugsmą

Ketvirtadienio ryto Mišių homilijoje, remdamasis dienos skaitiniais, popiežius Pranciškus kalbėjo apie Abraomą, su kuriuo Dievas sudarė sandorą ir pažadėjo, kad jis taps daugybės tautų tėvu. Abraomas yra ir tos tautos, kurią vadiname Bažnyčia, ištakose. Abraomas patyrė išbandymą, bet pasitikėjo ir pakluso, jis buvo tikėjimo ir vilties žmogus, patyręs, kad Dievas neapgauna.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode