100 kapucinų metų Arabijos pusiasalyje

Kovo 20 dieną Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose,  iškilmingomis šventosiomis Mišiomis šv. Juozapo katedroje paminėtas šimtas kapucinų metų Arabijos pusiasalyje. Kartu su pietų Arabijos apaštaliniu vikaru, kapucinu vyskupu  Pauliu Hinderiu, Mišias celebravo apaštalinis nuncijus arkivysk. Francisco Padilla, kapucinų ordino vyresnysis t. Mauro Johri, Italijos Toskanos provincijos vyresnysis Valerio Mauro, virš keturiasdešimties kitų kunigų, dalyvaujant maždaug dviem tūkstančiams tikinčiųjų.

Septynių paskutinių Jėzaus žodžių apmąstymas (I): „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą“

Richard John Neuhaus

Ištrauka iš Richard John Neuhaus knygos Mirtis penktadienio popietę („Katalikų pasaulio leidiniai“)

Didysis penktadienis nėra eilinė metų diena. Tai diena, atkartojanti kiekvieną pasaulio ir mūsų gyvenimo dieną. Krikščionišku požiūriu visa tikrovė sukasi aplink atpirkimo slėpinį, susietą su Kristaus mirtimi ir prisikėlimu. Kaip Išėjimas ženklina Izraelio išsilaisvinimą iš Egipto nelaisvės, taip atpirkimo slėpinys ženklina žmonijos perėjimą iš mirties į gyvenimą. Didžiojo penktadienio reikšmė pranoksta Didžiosios savaitės rėmus. Tai nėra tiesiog sielvartingas įvykis, tai būtina Velykų džiaugsmo preliudija, nors aš baiminuosi, kad daug krikščionių galvoja būtent pirmaip. Didžiojo penktadienio įvykiams apmąstyti tinkama kiekviena metų diena, nes Didysis penktadienis yra meilės drama, o meilė lydi ir palaiko kiekvieną mūsų gyvenimo dieną.

Popiežius Pranciškus: „Šeima – iš meilės, dėl meilės ir meilėje“

Paskelbtas popiežiaus Pranciškaus laiškas besiruošiant 2018 m. rugpjūčio 21-26 d. Dubline vyksiančiam devintajam Pasauliniam šeimų susitikimui. Popiežiaus laiškas su paraginimais ir gairėmis adresuotas šeimų sielovadą visos Bažnyčios mastu kuruojančios Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektui kard. Kevinui Josephui Farrellui. Jis, kartu su būsimo susitikimo šeimininku – Dublino arkivyskupu Diarmuidu Martinu, ketvirtadienio rytą laišką pristatė Vatikane akredituotiems tarptautinės žiniasklaidos atstovams.

Mama Bažnyčioje, arba „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“

Ištekėjus tapti mama įprasta. Jaučiu aplinkinių katalikų didelį palaikymą, dėl savo pasirinkimo kurti šeimą ir auginti vaikus iškart po studijų, karjerą paliekant Dievo valioje. Taigi, tuoj bus metai, kai esu 25-erių mama. Abu su vyru priklausome Šventosios šeimos pasauliečių bendruomenei, tad dažnas poreikis atsiversti ir sekti Kristumi mums buvo įprastas dar prieš susilaukiant pirmagimio. Tam į pagalbą pasitelkdavome bendruomenės organizuojamus renginius, tokius kaip atsivertimo dienos, rekolekcijos, šv. Velykų tridienis, Sekminės ir kt.

Jokių žinių apie Malyje pagrobtą vienuolę misionierę

„Mes nepamiršome sesers Glorijos Cecilijos“, - kovo 27 dieną patikino Kolumbijos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius Elkin Fernando Álvarez Botero, Medelino vyskupas augziliaras. Kelias dienas prieš tai Malio ganytojai išsiuntė viešą kreipimąsi per žiniasklaidos priemones, kviesdami atsiliepti tuos, kurie žino apie Nekaltai Pradėtosios Marijos seserį pranciškonę iš Kolumbijos Gloriją Ceciliją Narváez.

Popiežiaus bendroji audiencija. Dievas visada įvykdo savo pažadus

„Abraomas yra ne tik mūsų tikėjimo, bet ir vilties tėvas“, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio bendrosios audiencijos metu tęsdamas katechezę apie krikščioniškąją viltį ir šį kartą komentuodamas garsiuosius šv. Pauliaus laiško romiečiams žodžius: „Nematydamas jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi“ (Rom 4,18).

Tęsiama Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti

 Europos piliečių iniciatyvą „Mama, tėtis ir vaikai“ santuokai ir šeimai apsaugoti parėmė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. Akcijos tikslas – surinkti pakankamai parašų, kad būtų parengtas Europos Sąjungos reglamentas, apibrėžiantis santuoką ir šeimą: „santuoka yra vyro ir moters sąjunga, o šeima yra pagrįsta santuoka ir arba giminyste“, sakoma Europos piliečių iniciatyvos „Mama, tėtis ir vaikai“ portale mumdadandkids.eu/lt.

A†A Kun. Kazys Meilius (1958–1982–2017)

Šių metų kovo 28-osios naktį po sunkios ligos mirė kunigas, bažnytinės teisės daktaras, profesorius Kazys Meilius.

K. Meilius gimė 1958 m. gruodžio 8 d. Ignalinos r. Bališkių kaime (Vidiškių parapija). 1959 m. sausio 11 d. pakrikštytas Vidiškių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos bažnyčioje. Augo Rimšėnų kaime, 1964–1976 m. lankė Ignalinos vidurinę mokyklą. 1977 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1982 m. kovo 28 d. buvo pašventintas diakonu, o tų pačių metų birželio 6 d., per Švč. Trejybės iškilmę, Kauno arkikatedroje priėmė kunigo šventimus.

Popiežiaus liturginis kalendorius iki Velykų „Urbi et orbi“

Verbų sekmadienį popiežius Pranciškus pradės pirmuosius pasirengimo Pasaulinei Jaunimo dienai „Panama 2019“ metus. Jo kvietimu katalikiškas jaunimas raginamas dvasiškai pasirengti tarptautiniam sąskrydžiui per pasirengimo trimetį apmąstant Dievo Motinos Marijos vaidmenį išganymo istorijoje. Popiežius parinko apmąstymų temas pagal Luko Evangelijos pasakojimus apie Apreiškimą Marijai ir Marijos apsilankymą pas Elžbietą. Pirmiesiems pasirengimo metams, kurie švenčiami visose pasaulio vyskupijose, tema parinkta iš „Marijos giesmės“ (Magnificat): „Didžių dalykų padarė man Viešpats!“.

Popiežius parašė žinią Pasauliniam Šeimų susitikimui

Popiežius Pranciškus parašė žinią IX Pasauliniam Šeimų susitikimui Dubline 2018 metais. Popiežiaus žinia bus pristatyta Vatikane šį ketvirtadienį. IX Pasaulinis Šeimų susitikimas Dubline įvyks 2018 metų rugpjūčio 21-26 dienomis. Šventojo Tėvo žinią pristatys kardinolas Kevin Joseph Farrell, Pasauliečių, Šeimos ir gyvybės dikasterijos prefektas ir Dublino arkivyskupas Diarmuid Martin. IX Pasaulinio Šeimų susitikimo Dubline tema: “Šeimos evangelija: džiaugsmas pasauliui!” (Vatikano radijas)

Nuotrauka: Kard. Kevin J. Farrell - AFP

 

Pranciškus: Jėzus išgydo ir suteikia išganymo džiaugsmą

„Tikėti Jėzų reiškia priimti gyvenimą tokį, koks yra ir žengti pirmyn su džiaugsmu, be aimanavimo, be kartėlio“. Taip kalbėjo Popiežius Pranciškus antradienį per rytmetines Mišias savo namų koplyčioje. Popiežius ragino įsiklausyti į Mišių Evangelijos skaitinį, kuriame pasakojama apie tai, kaip Jėzus Betzatos tvenkinyje Jeruzalėje išgydė seniai sergantį ligonį. Tas ligonis prie stebuklingo tvenkinio laukė stebuklingo išgijimo trisdešimt aštuonerius metus ir apie tai sužinojęs Jėzus jį paklausė: „Ar norėtum pasveikti?“

Pal. Emilija, pirmoji romų kilmės moteris Altorių garbėje

Kaip priminė popiežius Pranciškus sekmadienį susitikime su maldininkais po „Viešpaties Angelo“ maldos, jo įgaliotas kardinolas Angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas sekmadienį Ispanijoje paskelbė palaimintaisiais kun. Jose Alvarez Benavides y de la Torre ir 114 kitų kankinių: kunigus, vienuolius ir pasauliečius. Kun. Jose, žinomas teologas ir Almerijos kunigų seminarijos vice rektorius, buvo nužudytas iš neapykantos tikėjimui 1936 - 39 metais.

Nepilnamečių apsaugos komisija baigė susitikimą

Paskelbtas pareiškimas apie Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos narių suvažiavimo sprendimus, priimtus po diskusijų kovo 24 – 26 dienomis.

Viena iš pagrindinių temų buvo šios komisijos narės Marie Collins, kuri pati buvo patyrusi lytinį išnaudojimą iš dvasininko pusės, atsistatydinimas prieš kelias savaites. Keliuose duotuose interviu Marie Collins sakė, kad ji vertina Komisijos ir jos narių įsipareigojimą, tačiau ją nuvylė kitų Romos kurijos institucijų lėtumas sprendžiant problemas. 

Sabėjai: senoji artimųjų rytų bendruomenė, apie kurią mažai kalbama

 Kovo 20 d. Artimuosiuose Rytuose ir Vidurio Azijoje švenčiant Novrūzą – Naujuosius metus, minimus dar nuo zoroastriškos Persijos laikų, šešėlyje liko simboliškas, tačiau reikšmingas įvykis, pabrėžiantis regiono spindesį, nepaisant šiandienių neramumų. Kovo 16 d. Bagdade ir kitur Irake mandėjai-sabėjai paminėjo Eid al-Bronaya šventę, o ypatingasis Jungtinių Tautų atstovas Irakui Janas Kubošas perdavė linkėjimus šiai bendruomenei bei paragino Iraką užtikrinti saugumą šiai ties išnykimo riba esančiai religijai ir bendruomenei, kuri, bijodama „Islamo valstybės“ represijų ir nesijausdama saugi Irake, yra priversta bėgti iš savo „protėvių žemės“. Kubošas paragino ir Bagdadą siekti tarpreliginio dialogo, kad Irakas ir Artimieji Rytai ir toliau liktų namais daugybei bendruomenių, kurios dažniau susilaukia kultūrologų nei žiniasklaidos dėmesio.

Matyti ir šlovinti


Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija Šv. Mikalojaus (benediktinių) bažnyčioje jos atšventinimo 25-mečio ir naujų vargonų palaiminimo proga (2017-03-26)

Švenčiame IV gavėnios sekmadienį, kuris vadinamas džiaugsmo sekmadieniu, vis labiau kreipiančiu mus link Velykų. Krikščionio džiaugsmas kyla iš tikėjimo ir tikėjimas jį palaiko. Esame apšviesti ir todėl šloviname Tą, kuris teikia mums šviesą. Šviesa ir žodis yra mūsų gyvenimo sąlyga. Pradžioje Dievas savo žodžiu sukūrė šviesą: „Dievas tarė: ‘Tebūna šviesa!‘ Ir šviesa pasirodė“ (Pr 1, 3). Kai Viešpats mus apšviečia, esame stiprūs ir su psalmininku galime giedoti: „VIEŠPATS – mano šviesa ir pagalba, ko gi turėčiau bijotis?“ (Ps 27, 1).

Sekmadienio vidudienio malda: ir mes buvome „akli nuo gimimo“

Sekmadienį popiežius Pranciškus kreipėsi į maždaug 25 tūkstančius maldininkų ir Romos miesto svečių, atėjusių į vidudienio maldos susitikimą šv. Petro aikštėje.

Kaip įprasta, Šventasis Tėvas pasakė kelias mintis apie sekmadienio Evangelijos skaitinį, šį kartą pasakojusi apie neregio nuo gimimo išgydymą, Jėzui atliekant tam tikrą ritualą, patepant jo akis ir paliepiant jas nusiplauti. Neregys paklauso ir pradėta regėti.

„Amoris laetitia": santuokos ir šeimos dvasingumas

Devintasis, paskutinis, „Amoris laetitia" skyrius – apie santuokos ir šeimos gyvenimą gaivinantį dvasingumą.

Meilė gali būti įvairi, nelygu gyvenimo būvis ir pašaukimas. Jau prieš kelis dešimtmečius Vatikano II Susirinkimas, kalbėdamas apie pasauliečių apaštalavimą, pabrėžė iš šeimos gyvenimo kylantį dvasingumą. Pareiškė, kad pasauliečių dvasingumui savitą pobūdį taip pat turi suteikti santuoka ir šeima, o šeimos rūpesčiai neturėtų būti svetimi jų dvasinei gyvensenai. Todėl verta glaustai aptarti kai kuriuos to savito dvasingumo, besirutuliojančio šeimos gyvenimo santykių dinamikoje, bruožus.

Svarbus ES Teisingumo Teismo sprendimas religijos laisvės srityje

Kovo 14 dieną Europos Sąjungos Teisingumo teismo didžioji kolegija priėmė sprendimą Samiros Achbita byloje prieš savo buvusį darbdavį Belgijoje, G4S Secure Solutions NV. Šis sprendimas yra svarbus teisės į religijos laisvę supratimui ir interpretacijai tokių svarbių sutarčių, kaip Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, ES pagrindinių teisių chartija ar Tarybos 2000 metų direktyvos.

„Vieni iš mūsų“: pažintis su broliu pranciškonu Antanu Blužu

Tęsiamas laidų ciklas „Vieni iš mūsų“ apie vienuolių gyvenimą. Kas yra tie, kurie apsisprendžia tapti vienuoliais? Kas lemia tokį neįprastą pasirinkimą? Ką jie veikia? Kokie jų pomėgiai ir kasdienybė? Ar jiems rūpi tie patys dalykai, kurie rūpi mums? Ar nepasigenda šeimos gyvenimo? Savo istoriją pasakoja brolis pranciškonas Antanas Blužas iš Kretingos.

Užaugote Šiluvoje. Kokią įtaką tai turėjo Jūsų ateities pasirinkimui?

Augau Šiluvoje, kuri ir tikintiems, ir netikintiems žmonėms yra žinoma kaip piligrimų traukos centras, ypač sovietmečiu, kai būdavo organizuojamos maldininkų ir patriotų eisenos į Šiluvą. Tai buvo jų kovos už laisvę išraiška. Tačiau gyvenant Šiluvoje jautėsi ir kita pusė, tarybinė švietimo sistema, pasyvi rezistencija prieš tikėjimą, prieš tai, kas lietuviška ir patriotiška.

Ketvirtasis Gavėnios sekmadienis

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai, – kad gimė neregys?“ Jėzus atsakė: „Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė, kolei diena. Ateina naktis, kada niekas negali darbuotis. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa!“

Pranciškaus Vidudienio malda Milane: melskitės už mane!

Po susitikimo su dvasininkais ir pašvęstaisiais Milano katedroje popiežius katedros aikštėje vadovavo Vidudienio maldai, maldą įvesdamas padėkos žodžiu ir prašymu prisiminti jį maldose. „Dėkoju už parodytą šilumą ir prašau jūsų, kad mestumėte Dievą už mane! Melskite, kad galėčiau tarnauti Dievo tautai, tarnauti Viešpačiui, vykdyti Jo valią“, prašė popiežius Milane, sukalbėjus maldą visus palaimino.

Pranciškus ES lyderiams: kad ateitis nebūtų senatvė, nuovargis ir baimė

Sugrįžimas į Romą po šešiasdešimties metų negali būti vien atsiminimų kelionė, bet labiau troškimas atrasti gyvąją atmintį to įvykio, kad suprastume jo reikšmę dabartyje, - sakė popiežius Pranciškus, kovo 24 dienos vakare kreipdamasis į visų ES valstybių narių vadovus, jį aplankiusius Romos sutarčių šešiasdešimtmečio proga.  – Reikia įsijausti į tuometinius iššūkius, kad spręstume šiandieninius ir rytojaus. Savo pasakojimais, pilnais atsiminimų, Biblija mums pasiūlo pamatinį pedagoginį metodą: negalime suprasti mūsų dabartinio laiko be praeities,  kuri suvokiama ne kaip tolimų faktų visuma, o kaip gyvybinė limfa, maitinanti dabartį.

Popiežius Milane: Dievas eina mūsų miestų gatvėmis, ieško tikėti gebančių širdžių

Ko reikia, kad ir šiandien patirtume Evangelijos džiaugsmą mūsų miestuose? - klausė Milano tikinčiųjų popiežius Pranciškus šeštadienio popietę Moncos parke, aukodamas Viešpaties Apreiškimo iškilmės Mišias. Eucharistiją su Milano arkivyskupijos tikinčiųjų bendruomene popiežius aukojo pagal vietos Bažnyčios Ambrazietiškas apeigas. Šventojo Tėvo Mišiose Moncos parke dalyvavo maždaug milijonas žmonių, sakoma oficialiame Milano arkivyskupijos pranešime.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode