ALGIRDAS MALAKAUSKIS OFM: „MANO PAŠAUKIMAS – TAIP PAT PJD VAISIUS“

Lietuvos Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincijos ministras kunigas Algirdas Malakauskis OFM dalijasi mintimis apie šiais metais Lenkijoje vykusių Pasaulio jaunimo dienų patirtį.

Kokie jūsų įspūdžiai iš Pasaulio jaunimo dienų? Popiežius jaunimui kalbėjo ypač stipriai, net radikaliai. Ar ne pernelyg drąsiai popiežius prašo jaunimo atsiliepti į dabartinę situaciją meile: mylint visus, net priešus?

Vienuolės iš neturtingųjų kvartalo: 25 metai darant gera

Vienuolės, įsikūrusios miesto viduryje esančiame vienuolyne, skleidžia meilę ir taiką Mineapolio šiauriniame rajone.

Vieną šiltą spalio pavakarę sesuo Katherine Mullin nužingsniavo nešina uogų pyragu pas savo kaimynus Mineapolio šiauriniame rajone. Ji paklausė vaikų, ar jie pažįsta ją ir dar penkias seseris vizites, ar jų tėvai yra namuose.

Pas Viešpatį iškeliavo monsinjoras Jonas VOVERIS (1913–1939–2016)

2016 metų rugpjūčio 2 dieną, eidamas 103-iuosius metus, Taujėnuose mirė monsinjoras Jonas Voveris.

Jonas Voveris gimė 1913 metų lapkričio 2 dieną ūkininkų šeimoje Vaičiuliškių kaime, Ukmergės apskrityje, dabartiniame Anykščių rajone, Kurklių parapijoje. Šeimoje augo šeši vaikai. Pradžioje mažasis Jonukas mokėsi Vaičiuliškių pradžios mokykloje, kurią baigus jį vienintelį iš visų vaikų tėvai leido mokytis toliau. Mokslus Jonas Voveris tęsė Ukmergės gimnazijoje. Joje baigęs septynias klases ir Kauno jėzuitų gimnazijoje išlaikęs lotynų kalbos egzaminą, 1933 metais įstojo į Kauno kunigų seminarijos antrąjį licėijinį kursą. Galima suprasti, kad pašaukimas į kunigystę jo širdyje buvo gimęs jau seniai, o ištikimybę jam Jonas Voveris įrodė visu savo gyvenimu.

Krokuvoje mirė kardinolas Franciszekas Macharskis

Rugpjūčio 2-osios rytą, sulaukęs 89 metų amžiaus, mirė lenkų kardinolas Franciszekas Macharskis, Krokuvos metropolitas emeritas. Kardinolas buvo vienas artimiausių šv. Jono Pauliaus II bendradarbių, praneša deon.pl.

Viešėdamas Lenkijoje popiežius Pranciškus dar spėjo aplankyti velionį Krokuvos ligoninėje. Dvi pastarasias savaites kardinolas jau buvo be sąmonės.

Popiežiaus pokalbis su Lenkijos vyskupais Krokuvos katedroje

Praėjusios savaitės trečiadienį, liepos 27-ją, pirmąją vizito Lenkijoje dieną Krokuvos katedroje popiežius susitiko su Lenkijos vyskupais. Apie valandą trukęs Šventojo Tėvo pokalbis su Lenkijos episkopato nariais vyko už uždarų durų. Pranciškus nesakė iš anksto parengtos kalbos, bet spontaniškai atsakė į kelis vyskupų klausimus. Dabar, popiežiui jau sugrįžus iš Lenkijoje, Vatikane paskelbtas praėjusią savaitę vykusio pokalbio tekstas.

Paprastumo džiaugsmas: Pranciškus iš Asyžiaus

Vienas iš Mažesniųjų brolių, Motiejus, kartą Pranciškaus iš Asyžiaus paklausė: „Kodėl paskui tave?“ Teigiama, jog šį klausimą Motiejus, ištikimas Pranciškaus bendražygis, ištarė juokais, bet jis ataidi iki mūsų dienų, neprarasdamas aktualumo, vėl ir vėl ištariamas skirtingose epochose: „Kodėl visas pasaulis, rodos, bėga paskui tave ir kiekvienas trokšta pamatyti tave, išgirsti tavo žodį, paklusti tau? Tu nesi gražus vyras, nei didžiai mokslingas, nei aukštos kilmės. Tad kodėl visas pasaulis seka paskui tave?“

Bažnyčiai – 80 metų

Užvakar Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia kartu su Porciunkulės atlaidais, kuriems 800 metų, minėjo savo gyvavimo 80-metį. Atlaidų Sumos šv. Mišias aukojo iš šios parapijos kilęs Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios klebonas kunigas Virgilijus Poškus.

PJD dalyvavęs pranciškoniškasis jaunimas: „Dievui svarbu ne koks buvai, o koks būsi ateityje“

Ką tik pasibaigė Krokuvoje vykusios Pasaulio jaunimo dienos, kur jaunimas gavo siuntimą grįžti į savo šalis ir ten pradėti „jaunimo dienas“ – daryti gailestingumo darbus ir keisti pasaulio veidą. Tik grįžę iš kelionės į „Bernardinai.lt“ redakciją užsuko pranciškoniškojo jaunimo (Jaupra) nariai – Rokas Žeimys, Dovilė Valytė, Irmantas Vaitkevičius bei laikinųjų įžadų brolis pranciškonas Adomas Vyšniauskas OFM. Jie dalyvavo ne tik pagrindinėje PJD programoje, bet ir vyskupijų dienų metu vykusiame tarptautiniame Jaupra susitikime, kur susirinko apie 130 dalyvių iš 27 valstybių, tokių kaip Čadas, Malavis, Filipinai, Singapūnas, Indija, Uganda, Kinija, Vietnamas ir kt.

Pasaulio jaunimo dienų piligrimai leidosi į Gailestingumo kelią Vilniuje

Apie 200 Pasaulio jaunimo dienų piligrimų iš Jungtinių Amerikos Valstijų (Vajomingo), Italijos (Apulijos regiono), Gabono (Afrikos) ir Lietuvos prieš susitikimą su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje liepos 21 d. leidosi į Gailestingumo kelią Vilniuje.

Kiekviena piligrimų grupė dieną pradėjo melsdamiesi Gailestingumo vainikėlį Šv. Faustinos namelyje, kur ši malda šv. Faustinai ir buvo padiktuota. Vėliau visi piligrimai susitiko Vilniaus arkikatedroje, kurioje mintimis apie gailestingumą pasidalino ir į kelią palydėjo Amerikos lietuvis kun. Lukas Laniauskas SJ ir Justin Gough, klierikas iš Baltimorės arkivyskupijos, liepos mėnesį atlikęs praktiką Dievo Gailestingumo šventovėje ir Vilniaus piligrimų centre.

Pasaulio jaunimo dienų Kryžiaus kelias

Penktadienio vakarą popiežius Pranciškus vėl sugrįžo į Krokuvos Blonia parką ir dalyvavo Pasaulio jaunimo dienų Kryžiaus kelio pamaldose. Prieš atvykdamas į jaunimo susibūrimo ir maldos vietą, popiežius užsuko į Krokuvos pietinėje dalyje, priemiestiniame Prokocim rajone esančią pediatrinę ligoninę, susitiko su pacientais ir jų tėvais, su ligoninės personalu ir sergančius vaikus globojančiais savanoriais bei seserimis vienuolėmis.

Įtampa tarp Lenkijos hierarchų ir Pranciškaus: uždaras pokalbis vietoj viešo susitikimo

Lenkijos vyskupų konferencijos pirmininkas pasakė, kad Lenkija atsisako leisti priimti komuniją antrą santuoką sudariusiems katalikams, nepaisant istorinio Pranciškaus pasirašyto šeimos dokumento, atveriančio kelią tokiai galimybei.

Anot arkivyskupo Stanislawo Gadeckio, negalima leisti priimti komuniją, pasibaigus sielovadinio ištyrimo periodui – kas yra siūloma dokumente – pridurdamas, kad jeigu antrą santuoką sudariusiųjų asmenų pirmoji santuoka yra galiojanti, eucharistijos jie priimti negali.

Popiežius Aušvice: „Viešpatie, atleisk už tiek žiaurumo“

Penktadienio rytą popiežius Pranciškus aplankė Aušvicą – antrojo pasaulinio karo metais nacistų režimo įkurtą mirties stovyklą, kurioje buvo nužudyta daugiau kaip milijonas žmonių, daugiausia žydų.

Pietinės Lenkijos Osvencimo mieste, netoli Krokuvos, vokiečiai buvo įkūrę kelias stovyklas, kuriose laikomi kaliniai iš pradžių buvo naudojami kaip nemokama darbo jėga apylinkėse įkurtoms įmonėms. Tragiškai išgarsėjo dvi Osvencimo stovyklos – Auschwitz I ir Auschwitz Birkenau, tapusios vokiečių okupuotų šalių visuomenės elito internavimo ir mirties nuosprendžių vykdymo, o vėliau žydų tautybės žmonių masinio žudymo vieta.

Pranciškus: Nebijokite parodyti Jėzaus pėdomis sekančios bendruomenės džiaugsmą!

Krokuvoje labai lauktas popiežiaus pasirodymas arkivyskupo rūmų balkone įvyko. Trečiadienio vakarą, trumpai po 21 val., Lietuvoje po 22 val., popiežius Pranciškus užbaigė pirmąją apaštališkosios kelionės Lenkijoje dieną palaiminimu jaunimui, kurį suteikė iš Krokuvos arkivyskupo rūmų balkono, iš kurio daugelį kartų jaunimui kalbėjo lenkas popiežius, buvęs Krokuvos arkivyskupas Karolis Wojtyla – Jonas Paulius II. 

Popiežiaus įvadas knygai apie Motiną Teresę: tarnauti vargšams

Popiežius parašė įvadą knygai apie Motiną Teresę, pavadintai „Mylėkime tuos, kurie nemylimi“. Knyga remiasi dviem kalbomis, kurias Motina Teresė pasakė Milane 1973 m. vykusių susitikimų su vienuolėmis ir jaunimu metu.
Dievo Meilės Misionierių ordino steigėją popiežius Pranciškus paskelbs šventąja rugsėjo 4 d. Įvade popiežius pasidalijo apmąstymais penkiomis temomis – apie maldą, artimo meilę, gailestingumo darbus, šeimą ir jaunimą.

Jaunimas iš Lietuvos Krokuvoje. Antroji katechezės diena

Ketvirtadienio rytmetį pilnutėlėje Fatimos Dievo Motinos bažnyčioje, Krokuvoje, piligrimai išklausė vysk. R. Norvilos katechezę “Leiskime sau būti paliestiems Kristaus gailestingumo“. Vyskupas plėtojo dialektinę paralelę tarp VI a.pr.Kr. fil. Herakleito minties: „Negalima du kartus įbristi į tą pačią upę“ ir mūsų liaudies išminties: ir vėl “užlipti ant grėblio”. “Ši gyvenimo akimirka jau nebesugrįš… Gauname vis naujas galimybes… Ir Dievas mums vis atsiskleidžia naujai, nepakartojamai.

Pranciškus: Parapija yra Dievo tautos namai

Vavelio katedroje trečiadienio vakarą popiežius Pranciškus susitiko su vyskupais, tarnaujančiais Lenkijos pastoracijoje ir iš jos dėl amžiaus jau pasitraukusiais, iš viso su apie 130 ganytojų. Po maldos prie šventųjų Stanislovo ir Jono Pauliaus II relikvijų, popiežių pasveikino Krokuvos arkivyskupas S. Dziwisz, paskui į susirinkusius kreipėsi popiežius Pranciškus.

Popiežius pasisveikino su PJD dalyviais

Ketvirtadienio pavakare Krokuvos Blonia parke įvyko pirmas popiežiaus Pranciškaus susitikimas su šimtais tūkstančių Pasaulio jaunimo dienų dalyvių. Į Blonia parką, esantį vakarinėje Krokuvos miesto dalyje, nelabai toli nuo centro, Pranciškus atvyko tramvajumi, kuriuo kartu su popiežiumi atkeliavo ir keliolika neįgalių jaunuolių.

 

Kam žudyti kunigą?

ROBERTO CATALANO

Dar vienas teroristinis išpuolis Prancūzijoje: deja, tai jau jokia naujiena. Tačiau tokio pobūdžio ataka katalikų bažnyčioje Europoje – dar nauja. Nesame įpratę, o svarbiausia, nepaisant pakartotinių ISIS grasinimų, tikriausiai lig šiol netikėjome, kad taip galėtų įvykti.

Popiežius Čenstakavos šventovėje: „Mokykimės mažumo, artumo ir konkretumo“

Ketvirtadienį – antrąją apaštališkosios kelionės Lenkijoje dieną – popiežius Pranciškus aplankė garsiąją Čenstakavo Marijos šventovę, esančią už keliasdešimties kilometrų į šiaurės vakarus nuo Krokuvos, ir aukojo Mišias šiemet minimos Lenkijos christianizacijos pradžios 1050 metų sukakties proga. Pakeliui į Čenstakavą, popiežius trumpam užsuko į Švč. M. Marijos Paaukojimo kongregacijos vienuolyną, Krokuvos senamiesty, valandėlę privačiai pabendravo su seserimis. Keliaudamas į Marijos šventovę Pranciškus taip pat aplankė ligoninėje gulintį Krokuvos arkivyskupą emeritą kard. Franiciszeką Macharskį. 89 metų amžiaus kardinolo sveikatos būklė labai sunki. Prieš dvi savaites jis pargriuvęs prarado sąmonę, kurios iki šios dienos taip ir neatgavo.

Popiežius Pranciškus tyliai pasimeldė buvusioje Aušvico mirties stovykloje

Popiežius Pranciškus penktadienį vienas ėjo pro liūdnai pagarsėjusius metalinius vartus su užrašu „Arbeit Macht Frei“ („Darbas išlaisvina“), vedančius į buvusią Aušvico-Birkenau nacių mirties stovyklą.

Per istorinį apsilankymą šioje baisoje vietoje jis nulenkęs galvą tyliai pasimeldė, o paskui prie vadinamosios mirties sienos, prie kurios naciai be ceremonijų nušovė tūkstančius žmonių, susitiko su Holokaustą išgyvenusiais žmonėmis.

„Buvau Apvaizdos įrankis...“

Sekmadienį su mažeikiškiais atsisveikins Mažeikių garbės pilietis, kanauninkas Zenonas Degutis. Iš jo 34-erių kunigo tarnystės metų 13 atiduota Mažeikių visuomenei.
Dar taip neseniai kalbinome šį žmogų artėjant jo asmeniniam jubiliejui ir kunigystės sukakčiai, o šiandien sunkiai dėliojasi klausimai paskutiniam jo interviu Mažeikiuose.
Ir vis dėlto bažnyčioje, už sienos skambant vargonų muzikai, domimės, kokie tie metai buvo pačiam dvasininkui, religijos ir kultūros nešėjui, tikėjimo šventovės statytojui ir jos puoselėtojui, pagaliau – žmogui.

Visą straipsnį skaitykite liepos 29-os dienos Mažeikių rajono laikraštyje „Būdas žemaičių“

Gailestingumo metų Žolinės atlaidai Pivašiūnuose (rugpjūčio 14–22)

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų Paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d. - Švč. M. Marijos Karalienės šventės.

PJD Krokuvoje: „Pranciškonų kaimas“

Jau tradiciškai Pasaulio jaunimo dienų pagrindinės savaitės metu šalia visų kitų renginių vyksta ir „Pranciškonų kaimas“ (Franciscan village), kuriame susitinka ir brolystę bei tikėjimą švenčia Pranciškoniškosios šeimos nariai iš viso pasaulio. Tai vieta, kur susitinka Pranciškoniškasis jaunimas, broliai ir sesutės pranciškonai. Į „Pranciškonų kaimą“ atvyksta ir pagrindinių pranciškonų ordinų generolai. Pranciškoniškoje programoje trečiadienį dalyvavo ir Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo grupė.

Antano Blužo OFM, Amando Trujillo Cano TOR ir Tomo Žymanto OFM nuotraukos

 

 

 

 

 

 

Popiežiaus atvykimas į Krokuvą nuotraukose

Trečiadienį popiet popiežius Pranciškus iš Romos atvyko į Krokuvą, kur susitiko su valstybės vadovais ir Lenkijos vyskupais. Emocingai jį pasitiko ir Pasaulio jaunimo dienų piligrimai. 

EPA nuotraukos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivyskupas Lebrun jaunimui: būkite meilės civilizacijos apaštalais

Žinia apie teroristinį užpuolimą antradienį Prancūzijos Saint Etienne du Rouvray miestelio bažnyčioje ir joje Mišias aukojusio kunigo Jacques Hamel nužudymą giliai sukrėtė daugelį žmonių Europoje ir visame pasaulyje.

Žinia pribloškė Ruano arkivyskupą Dominque Lebrun, kurio vyskupijoje yra Saint Etienne du Rouvray parapija. Jis sužinojo apie parapijinės bažnyčios užpuolimą ir vyskupijos kunigo nužudymą lydėdamas savo vyskupijos jaunimą į Pasaulio jaunimo dienas Krokuvoje.

Powered by BaltiCode