Milanas ruošiasi popiežiaus atvykimui

„Laukiame tavęs kaip brolio“ – rašo popiežiui Pranciškui kaliniai, atliekantys bausmes Milano „San Vittore“ kalėjime, kuriuos popiežius aplankys savo trumpo apaštališkojo vizito Milane metu, kovo 25 d. Kelionės programoje apsilankymui kalėjime skirtos dvi valandos. Popiežius pietaus su kaliniais kalėjimo valgykloje.

Arkivysk. G. Grušas: išlaikyti krikščioniškas šeimas – mūsų laikų iššūkis

Kviečiame skaityti arkivyskupo Gintaro Grušo interviu žurnalui „Europos laiku“ (nr. 24).

Šiemet Europoje bus švenčiamos 30-osios Santiago de Compostela deklaracijos paskelbimo metinės. Nuo ankstyvųjų viduramžių Šv. Jokūbo kelias tapo tikėjimo stiprinimo, piligrimystės atitikmeniu. Alegoriškai galima sakyti, kad visa Europa išvagota Kelio atšakų, kurios vingiuoja ir per Lietuvą. Žvelgiant į žemėlapį nekyla abejonių, kad Lietuva yra Europos dalis. Ką Jums tai reiškia?

Kovo 8 – osios dieną Vatikane minės išskirtinės moterys

Kovo 8-oji, Tarptautinė Moters diena, Vatikane bus paminėta konferencija apie moteris – moteris katalikų Bažnyčioje, apie moteris, kurios daug davė visuomenei ir apie tai, kaip padėti joms išskleisti savo potencialą. Šio susitikimo, kuris vyks Popiežiškosios mokslų akademijos būstinėje,  organizatorė yra katalikių moterų organizacija „Voices of Faith – Tikėjimo balsai“, o pagrindinė tema – taika ir nesmurtiškumas.

Arkivysk. Pizzaballa: matome klaidas ir neteisingus sprendimus

„Gavėnia tikrai yra atsivertimo kelionė. Mes vyskupai ir kunigai, esame nusidėjėliai. Mes meldžiame Dievą pasigailėjimo ir prašome atsivertimo malonės. Akivaizdžiai matome savo klaidas ir savo neteisingus sprendimus“. Taip Gavėnios proga paskelbtame ganytojiškajame laiške rašo Jeruzalės lotynų patriarchato apaštališkasis administratorius arkivysk. Pierbattista Pizzaballa.

Aistros ir dvasinė kova

Robertas Dabkevičius OSB

Leidykla „Vox altera“ išleido knygą „Aistros įveika askezės ir psichologijos metodais“, kurioje ortodoksų autoriai dalijasi įžvalgomis, kaip įveikti savo silpnybes. Knygą rekomenduoja Nacionalinė egzorcistų asociacija. Skaitytojų dėmesiui pateikiame br. Roberto Dabkevičiaus OSB pratarmę lietuviškajam leidimui, publikuotą „Bažnyčios žiniose" 2017 m. Nr.1 (439).

Telšių vyskupo ganytojiškasis laiškas

Mieli Broliai Seserys Kristuje, Telšių vyskupijos tikintieji, Jėzų Kristų, Jo Bažnyčią ir kunigus mylintieji!

Pradedame Gavėnios, t. y. apmąstymų, susikaupimo, atgailos ir pasitaisymo, laiką. Šiuo Gavėnios laiku noriu Jus pakviesti apmąstyti savo santykį su Jūsų parapijose tarnaujančiais kunigais ir parapijine bendruomene, t. y. kiekvienu arti Jūsų esančiu tikinčiu žmogumi.

Liuteronų lyderis: ekumenizmas turi pasiekti bendruomenių kasdienybę

Šventojo Sosto dienraštis „l’Osservatore Romano“ kalbino liuteronų vyskupą iš Jordanijos Munibą Younaną, kuris nuo 2010 metų eina Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininko pareigas, šiomis dienos dalyvavusį konferencijoje Florencijos mieste apie Reformaciją. Jis taip pat buvo Lunde, kai popiežius Pranciškus ten nuvyko kartu su liuteronais pradėti Reformacijos penkių šimtų metų sukakties minėjimus. Interviu klausimai sukosi apie įvairias temas.

Jeruzalėje baigiamas Kristaus kapo restauravimas

 Jau baigiami prieš metus pradėti Kristaus kapo Jeruzalėje restauravimo darbai. Kaip informavo Šventosios Žemės pranciškonų kustodijos vadovas kun. Francesco Patton, remonto darbus ketinama užbaigti kovo 22 d., tai yra pačiu laiku prieš artėjančią Didžiąją Savaitę ir Velykas. Pasak Kustodijos vadovo, sėkmingai suderinti remonto darbai taip pat liudija apie šiandien esančius žymiai geresnius negu anksčiau santykius tarp krikščioniškų bendruomenių, kurioms Kristaus kapo bazilika priklauso.

Kardinolas G. Muller: turintis dėl ko mirti, turi ir dėl ko gyventi

Vasario 27 dieną Romoje buvo pristatyta cistersų vienuolinio ordino vyresniojo t. Mauro Giuseppe Lepori knyga „Gyvename tam, kad mirtume?“. Pristatyme dalyvavo kardinolas Gerhard Muller, Tikėjimo Mokymo kongregacijos prefektas. Jis pasidalijo keliomis mintimis apie pagrindinę knygos temą, kuri neaplenkia nei vieno asmens, bet šiuolaikinės kultūros yra dažnai sąmoningai ignoruojama – mirties klausimą.

Sekmadienio pasišnekėjimai apie arkivyskupą Teofilių | 1 gavėnios sekmadienis

Švęsdama pirmąjį gavėnios sekmadienį Katalikų Bažnyčia visame pasaulyje skaito ištrauką iš Evangelijos pagal Matą, kurioje pasakojama apie gundymus, Jėzaus patirtus dykumoje. Kiekvienas žmogus yra velnio gundomas. Skirtingomis aplinkybėmis ar kokiu nors ypatingu gyvenimo momentu piktasis atsiranda kiekvieno mūsų gyvenime ir pasiūlo, rodos, labai daug, už ne tokią jau didelę kainą: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane“ (Mt 4, 9).

7 būdai siekti šventumo pagal Šv. Kazimierą

 GABRIELIUS SATKAUSKAS

Ką pasakytumėte apie žmogų, kuris būdamas vos 14 metų vadovavo 12 000 vyrų kariuomenei? Tiesa, jam tai nebuvo prie širdies, tad netrukus jis atsiribojo nuo karybos. Savo įtakingos šeimos bei giminės skatinamas jis ėmėsi politikos bei diplomatijos ir čia atskleidė turįs nepaprastą gyslelę.

Arkivyskupas Gintaras Grušas: kiekvienas pasaulėžiūrinis mūšis yra tai, kas mus liečia

 VALDAS KILPYS

Su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu kalbama religijos ar tikėjimo laisvės bei krikščionių persekiojimo pasaulyje temomis.

Šiemet Europoje bus švenčiamos 30-osios Santiago de Compostela deklaracijos paskelbimo metinės. Nuo ankstyvųjų viduramžių Šv. Jokūbo kelias tapo tikėjimo stiprinimo, piligrimystės atitikmeniu. Alegoriškai galima sakyti, kad visa Europa išvagota Kelio atšakų, kurios vingiuoja ir per Lietuvą. Žvelgiant į žemėlapį nekyla abejonių, kad Lietuva yra Europos dalis. Ką Jums tai reiškia?

Gavėnios iššūkis: atmesti nesveiką pyktį

SES. THERESA ALETHEIA NOBLE

Pradžiai: nesimaudykime kito žmogaus įniršyje

Mūsų dienomis visur aplink pilna pykčio. Pykčio emocija pati savaime nėra joks blogis. Tomas Akvinietis sako netgi tai, kad kartais reaguojant į tam tikrus dalykus nesupykti gali būti ydinga, nes protingumas kartais reikalauja pykti, pavyzdžiui, susidūrus su neteisingumu ir nuodėme.

Tačiau pyktis yra labai staigiai įsiplieskianti ir pavojinga emocija. Tad krikščionio uždavinys – rūpestingai stengtis sveiku būdu ją nukreipti.

Gundymas ir pergalė

1 Gavėnios sekmadienio homilija

Pirmąjį gavėnios sekmadienį Dievo žodis pasakoja apie pirmųjų tėvų gundymą neklausyti Dievo. Edeno sode velnias įtikinėja Ievą, kad Dievas yra pavydus ir dėl to uždraudęs valgyti vaisių nuo gero ir pikto pažinimo medžio. Moteris patiki gundytojo žodžiais; panašiai pasielgia ir Adomas. Jie abu norėjo būti laimingi, tik, būdami laisvi, pasirinko paklausyti ne Dievo, bet gundytojo.

Popiežiaus rekolekcijos ir žinutės Gavėniai: atsiverskime, sugrįžkime

Paskutiniosiose savo žinutėse socialiniame Twitter tinkle popiežius Pranciškus dar kartą priminė, kaip ir pastarųjų dienų ryto Mišių homilijose, jog Gavėnia yra pasikeitimo arba atsivertimo laikas.

„Gavėnia mus stipriai kviečia atsiversti: esame kviečiami sugrįžti pas Dievą visa širdimi“, - parašė popiežius Pranciškus šeštadienį, kreipdamasis į milijonus žmonių, kurie yra užsiprenumeravę žinutes iš jo paskyros šiame virtualiame tinkle, devyniomis kalbomis. Jų šiuo metu yra per 32 milijonus.

Popiežius: Stengtis pilnai „įkultūrinti“ sakralinę muziką

Šeštadienį Klemenso salėje  popiežius priėmė sakralinės muzikos pasaulio atstovus. Kreipdamasis į  kovo 2 – 4 dienomis vykusios konferencijos apie „Bažnyčią ir muziką: kultas ir kultūra praėjus 50 metų po instrukcijos „Musicam sacram“ paskelbimo“ dalyvius, popiežius akcentavo, kad konferencija ekumeninės ir tarpdisciplininės perspektyvos šviesoje siekė pagilinti santykį tarp sakralinės muzikos ir šiuolaikinės kultūros, tarp krikščionių bendruomenių muzikinio repertuaro ir vyraujančių muzikinių tendencijų. Vatikano II Susirinkimo tėvai, paskelbdami konstituciją apie šventąją liturgiją „Sacrosanctum Concilium“, pabrėžė, kaip sudėtinga tikintiesiems dalyvauti liturgijoje, kurios kalbos ir ženklų jie nesupranta.

Indija: krikščionis nukankintas lediniame vandenyje

Šventųjų medžių garbinimo kultą palikęs ir į krikščionybę atsivertęs vyras buvo įleidžiamas ir ištraukiamas į šaltą vandenį septyniolika valandų, kad išsižadėtų savo tikėjimo, tačiau atsisakė ir galiausiai mirė. Nors panašios scenos vaizduojamos neseniai kino teatruose pasirodžiusiame filme „Tyla“ apie krikščionių lemtį XVII amžiaus Japonijoje, čia kalbama apie įvykius šiandieninėje Indijoje.

Italų vyskupai: „Geriau jokie negu netinkami krikštatėviai“

 Krikšto tėvai ir motinos – deja, neretai jais tampa asmenys, „pernelyg nutolę nuo tikėjimo“. Žmonės, kurie aiškiai „nesuvokia jiems tenkančios krikščioniškos pareigos“. Jų gyvenimo pavyzdys „vargiai ar leidžia aptikti kokių nors evangelinių principų pėdsakų“. Ką daryti, kad nebūtų pasiduodama įsivyraujančiai srovei, kai Krikšto bei Sutvirtinimo tėvais ir motinomis pakviečiami asmenys, vargiai ar sugebėsiantys tinkamai palydėti vaiką bei rodyti jam įtikinamą pavyzdį?

Telšių vyskupo ganytojiškasis laiškas

Mieli Broliai Seserys Kristuje, Telšių vyskupijos tikintieji, Jėzų Kristų, Jo Bažnyčią ir kunigus mylintieji!

Pradedame Gavėnios, t.y. apmąstymų, susikaupimo, atgailos ir pasitaisymo laiką. Šiuo Gavėnios laiku noriu Jus pakviesti apmąstyti savo santykį su Jūsų parapijose tarnaujančiais kunigais ir parapijine bendruomene, t.y., kiekvienu arti Jūsų esančiu tikinčiu žmogumi.

Popiežius kunigams: Ugdykime savo tikėjimą, kad galėtume padėti jį ugdyti kitiems

Popiežius – Romos vyskupas – ketvirtadienį susitiko su savo vyskupijos kunigija. Tokie popiežiaus susitikimai su Romos vyskupijos kunigais vyksta kasmet pirmosiomis Gavėnios dienomis. Kaip ir kitais metais, susitikimas vyko ne Vatikane, bet Romos katedroje – Laterano bazilikoje, dedikuotoje Švenčiausiajam Išganytojui, šv. Jonui Krikštytojui ir apaštalui šv. Jonu.

Trečiasis Dievo įsakymas: Švęsk sekmadienį

„Atmink ir švęsk šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra Viešpaties, tavo Dievo, šabas; nedirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenantis tavo gyvenvietėse. Juk per šešias dienas Viešpats padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas juose, bet septintąją dieną ilsėjosi. Todėl Viešpats septintąją dieną palaimino ir pašventino“ (Iš 20,8–11).

Dievas ir netobulos Biblijos šeimos

Ses. Ona VITKAUSKAITĖ MVS

Vieną šaltą rytą katedroje kunigas, komentuodamas vyno padauginimą Kanos vestuvėse, pasakė: „Žmonės kartais piktinasi, kad Biblijoje daug karų ir žudynių, bet nepastebi, kad ten dar daugiau vestuvių ir vyno.“ Žmonija prasideda, galima sakyti, vestuvėmis Edeno sode, kai sukuriamas žmogus ir jo žmona. Ir vos tik jie susitiko, vos apžiūrėjo nuostabius naujus namus, juodu ištiko krizė – padarė nuodėmę, kuri sukėlė netvarką, kaip atspindi šie Viešpaties žodžiai moteriai: „Skausme gimdysi vaikus, – bet aistringai geisi savo vyro, o jis tave valdys“ (Pr 3, 16). Tad šeimos krizė visuomet yra teologinė, t. y. ir Dievo, problema.

Pirmasis vyskupo M. K. Valančiaus laiškas apie blaivybę

     „Motiejus Kazimieras Valančiauskis, Dievo ir Šv. Apaštališko Sosto malone, Žemaičių vyskupas, savo aveles meilingai sveikina.

         Ar nenumanot, vaikai mano, jog Dievas neapsakomai didžią malonę jums padarė, atsiųsdamas blaivybę arba nusitūrėjimą nuo apgirdančių gėrimų? Ir jūs didžiai gražų paveikslą parodėte, klausydami balso savo vyskupo ir savo kunigų.

Pelenų dienos pamokos

 Jeffrey F. Kirby

Pelenų trečiadienis atveria gavėnios duris. Nors kalendoriuje šiemet ši diena yra gan vėlai, tačiau vis tiek mus užklumpa netikėtai. O! Ar tikrai jau Pelenų trečiadienis ir gavėnios pradžia?

Ši nuostaba yra daugiasluoksnė ir iš dalies kyla kaip reakcija į šventadienį, įsiterpiantį į kasdienybės šurmulį bei sumaištį. Nuolat skubančius ir užsiėmusius žmones Pelenų trečiadienis verčia stabtelti ir peržiūrėti savo gyvenimo situaciją: „Prisimink, dulkė esi ir į dulkę pavirsi.“

Atsiverskite ir tikėkite Evangelija

Keturiasdešimties dienų prieš Velykas metas, mūsų vadinamas Gavėnia, yra labai svarbus metas. Žvaigždė, lydinti mus tikėjimo kelionėje, yra Kristaus Prisikėlimas. Teoriškai mes visi, pakrikštytieji, esame Prisikėlimo vaikai, tačiau, kokie mes iš tikrųjų esame, tai priklauso nuo to, kiek giliai mūsų širdyse yra įaugęs Kristus. Todėl Gavėnios metu, ruošiantis Kristaus Prisikėlimo šventei, verta dažniau sustoti prie kelių ypač svarbių krikščioniškojo tikėjimo momentų.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode