Reklama 1

„Amoris Laetitia“ apie meilę, nepaisant visko

 

Šventojo Pauliaus himne apie meilę aptinkame kai kuriuos tikros meilės bruožus: „Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kad buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Jis visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1 Kor 13, 4–7).

Paskirtas naujas nuncijus Lenkijoje

 

Italą arkivyskupą Salvatore Pennacchio, lig šiol ėjusį nuncijaus Indijoje ir Nepale pareigas, popiežius Pranciškus paskyrė nuncijumi Lenkijoje. Jis nunciatūroje Varšuvoje pakeičia arkivyskupą Celestino Migliore, kuris po šešerių metų tarnystės Lenkijoje, šių metų gegužės 28 d. buvo paskirtas nuncijumi Rusijos Federacijoje.

Pal. Kalkutos Motinos Teresės kanonizacija – rugsėjo 4-ąją

 

 

Popiežius Pranciškus rugsėjo 4 dieną vadovaus pal. Kalkutos Motinos Teresės kanonizavimo Mišioms. Apeigos dvidešimt trečiąjį eilinį sekmadienį Šv. Petro aikštėje prasidės 10 val. 30 min. Romos laiku. Pranešdamas apie šį Bažnyčios gyvenimui svarbų Gailestingumo metų įvykį popiežiaus liturginių apeigų vadovas mons. Guido Marini priminė galimiems kanonizacijos Mišių koncelebrantams įprastinę liturginių apeigų tvarką.

„Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Lk 12, 40)

Rugpūčio mėnesio pirmo sekmadienio Evangelijoje Jėzus primena Bažnyčiai dvasinio budėjimo ir jautrumo artimui svarbą. Bažnyčios Tėvai šioje Evangelijos ištraukoje aiškiai regi du dvasinius pradus: antras Kristaus atėjimas ir kiekvieno iš mūsų mirtis šiam pasauliui neša neišvengiamą susitikimą su Kūrėju akis į akį ir apyskaitą už praleistas žemiško gyvenimo dienas. Bet jei gyvename kasdiene malda ir tikėjimo darbais, ko mums drebėti ir bijoti, tuo labiau, jei Viešpats yra kiekvieno iš mūsų asmeninis draugas?

Religinės šventės (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Bažnyčios liturginiuose metuose šventės susietos arba su savaitės, arba su mėnesio dienomis, todėl susidaro du tarpusavyje persipynę švenčių ciklai: liturginių laikų ciklas ir švenčių ciklas.

Liturginės dienos gali būti sekmadieniai, eilinės savaitės dienos, vigilijos (švenčių išvakarės), oktavos (didelių švenčių minėjimas per aštuonias dienas) bei šventės. Visos šios dienos dar skirstomos į keturias iškilmingumo klases, taip pat yra kai kurių švenčių minėjimai.

Šį kartą kalbėsime apie šį mėnesį vyksiančius Žolinės atlaidus.

„Neužmirškite mūsų“ – prašymas iš Pietų Sudano

„Neužmirškite mūsų“ – tai pagalbos prašymas, kuriuo vyskupas Kussala, Pietų Sudano Respublikos Tombura-Yambio katalikų vyskupas kreipėsi ypač į Europą: Jei Pietų Sudanas liks nepastebėtas, banga pabėgėlių pasiekiančių Europos krantus dar labiau išaugs, sako jis.

Kalbėdamas tarptautinei katalikiškai žinių agentūrai „Fides“, vyskupas Barani Eduardo Hiiboro Kussala visų prima paprašė tarptautinės bendruomenės atidžiai stebėti poslinkius sunkmečio kaustomoje jauniausioje Afrikos valstybėje. Anot jo, svarbu, kad toliau būtų daromas spaudimas Pietų Sudano prezidentui Salva Kiir ir buvusiam vice prezidentui Riek Machar, kad jie sugrįžtų prie pokalbių stalo ir nuspręstų pasidalyti valdžia pagal praėjusių metų rugpjūčio mėnesį pasirašytą susitarimą.

Popiežius Porciunkulėje: Prašykime atleidimo ir atleiskime

Ketvirtadienį popiežius Pranciškus aplankė Porciunkulę – Pranciškaus Asyžiečio prieš aštuonis šimtmečius atstatytą koplyčią, nuo kurios prasidėjo pranciškoniškojo dvasingumo ir Mažesniųjų brolių ordino istorija. Ši vieta tai pat davė pradžią garsiesiems Porciunkulės atlaidams. Prieš 800 metų, Pranciškaus Asyžiečio prašomas, popiežius Honorijus III suteikė galimybę pelnyti visuotinius atlaidus visiems kas rugpjūčio 2-ąją lankys Porciunkulės koplyčią. Iš pradžių atlaidų privilegija buvo suteikta tik Porciunkulės koplyčiai; dabar jie švenčiami visame pasaulyje.

Prancūzijoje nužudyto kunigo laidotuvės

Antradienį Prancūzijoje Ruano katedroje buvo aukojamos praėjusią savaitę bažnyčioje aukojant Mišias nužudyto kunigo Jacques‘o Hamelio laidotuvės. Rytojaus dieną po bažnyčios užpuolimo ir kunigo nužudymo keliaudamas į Lenkiją, lėktuve susitikęs su žurnalistais, popiežius Pranciškus Jacques‘ą Hamelį pavadino šventu kunigu, mirusiu tą akimirką kai aukodamas Mišias meldėsi už taiką.

Sudaryta komisija moterų diakonato klausimu

Popiežius Pranciškus sudarė komisiją, kuri turi išstudijuoti ar įmanoma moteris šventinti diakonėmis, visų pirma gerai ištirti tas diakonystės formas, kurios gyvavo pirmaisiais Bažnyčios istorijos amžiais. Tokios komisijos įkūrimo popiežių Pranciškų paprašė Moterų vienuolijų generalinių vyresniųjų sąjunga, šių metų gegužės 12 d. vykusios audiencijos Vatikane metu.

Maskva plėšo Ukrainos Katalikų bažnyčią; Konstantinopolis nepritaria

Maskvos Ortodoksų patriarchatas išsakė nusiskundimų prieš Ukrainos Katalikų bažnyčią, reikalaudamas, kad kitas pasaulinis ortodoksų vadovų susitikimas aptartų Rytų bažnyčių, išsaugojusių bendrystę su Roma, statusą, praneša catholicculture.org.

Tačiau ekumeninis Konstantinopolio patriarchas išplatino pareiškimą, kuriame pabrėžiami draugiški santykiai su Ukrainos Katalikų bažnyčia, dėkojama už paramą, parodytą neseniai įvykusiam visuotiniam ortodoksų Susirinkimui Kretoje.

Justinas Goughas: viešnagė prosenelės gimtinėje atmintyje išliks visą gyvenimą

Justinas Goughas yra seminaristas iš Baltimorės arkivyskupijos, JAV, besiruošiantis kunigystei Popiežiškojoje Šiaurės Amerikos kolegijoje, Romoje. Šią vasarą jis atliko praktiką Dievo Gailestingumo šventovėje (Dominikonų g. 12) ir Vilniaus piligrimų centre. Kviečiame pažvelgti į Lietuvą ir Vilnių kaip Gailestingumo miestą Justino žvilgsniu.

Kaišiadorių katedroje – atlaidai ir jubiliejinės sukaktys

Rugpjūčio 7 d. Kaišiadorių katedroje bus švenčiami Kristaus Atsimainymo - bažnyčios titulo šventė ir parapijos atlaidai bei paminėtos sukaktys. Šiais metais sukanka 110 metų, kai 1906 m. Vilniaus vyskupas Eduardas Ropas suteikė leidimą Kaišiadoryse statyti bažnyčią, ir 80 metų, kai buvo konsekruota katedra. 1936 metais Kaišiadorių katedrą konsekravo - pašventino pirmasis Kaišiadorių vyskupas Juozapas Kukta.

ALGIRDAS MALAKAUSKIS OFM: „MANO PAŠAUKIMAS – TAIP PAT PJD VAISIUS“

Lietuvos Mažesniųjų brolių ordino Šv. Kazimiero provincijos ministras kunigas Algirdas Malakauskis OFM dalijasi mintimis apie šiais metais Lenkijoje vykusių Pasaulio jaunimo dienų patirtį.

Kokie jūsų įspūdžiai iš Pasaulio jaunimo dienų? Popiežius jaunimui kalbėjo ypač stipriai, net radikaliai. Ar ne pernelyg drąsiai popiežius prašo jaunimo atsiliepti į dabartinę situaciją meile: mylint visus, net priešus?

Vienuolės iš neturtingųjų kvartalo: 25 metai darant gera

Vienuolės, įsikūrusios miesto viduryje esančiame vienuolyne, skleidžia meilę ir taiką Mineapolio šiauriniame rajone.

Vieną šiltą spalio pavakarę sesuo Katherine Mullin nužingsniavo nešina uogų pyragu pas savo kaimynus Mineapolio šiauriniame rajone. Ji paklausė vaikų, ar jie pažįsta ją ir dar penkias seseris vizites, ar jų tėvai yra namuose.

Pas Viešpatį iškeliavo monsinjoras Jonas VOVERIS (1913–1939–2016)

2016 metų rugpjūčio 2 dieną, eidamas 103-iuosius metus, Taujėnuose mirė monsinjoras Jonas Voveris.

Jonas Voveris gimė 1913 metų lapkričio 2 dieną ūkininkų šeimoje Vaičiuliškių kaime, Ukmergės apskrityje, dabartiniame Anykščių rajone, Kurklių parapijoje. Šeimoje augo šeši vaikai. Pradžioje mažasis Jonukas mokėsi Vaičiuliškių pradžios mokykloje, kurią baigus jį vienintelį iš visų vaikų tėvai leido mokytis toliau. Mokslus Jonas Voveris tęsė Ukmergės gimnazijoje. Joje baigęs septynias klases ir Kauno jėzuitų gimnazijoje išlaikęs lotynų kalbos egzaminą, 1933 metais įstojo į Kauno kunigų seminarijos antrąjį licėijinį kursą. Galima suprasti, kad pašaukimas į kunigystę jo širdyje buvo gimęs jau seniai, o ištikimybę jam Jonas Voveris įrodė visu savo gyvenimu.

Krokuvoje mirė kardinolas Franciszekas Macharskis

Rugpjūčio 2-osios rytą, sulaukęs 89 metų amžiaus, mirė lenkų kardinolas Franciszekas Macharskis, Krokuvos metropolitas emeritas. Kardinolas buvo vienas artimiausių šv. Jono Pauliaus II bendradarbių, praneša deon.pl.

Viešėdamas Lenkijoje popiežius Pranciškus dar spėjo aplankyti velionį Krokuvos ligoninėje. Dvi pastarasias savaites kardinolas jau buvo be sąmonės.

Popiežiaus pokalbis su Lenkijos vyskupais Krokuvos katedroje

Praėjusios savaitės trečiadienį, liepos 27-ją, pirmąją vizito Lenkijoje dieną Krokuvos katedroje popiežius susitiko su Lenkijos vyskupais. Apie valandą trukęs Šventojo Tėvo pokalbis su Lenkijos episkopato nariais vyko už uždarų durų. Pranciškus nesakė iš anksto parengtos kalbos, bet spontaniškai atsakė į kelis vyskupų klausimus. Dabar, popiežiui jau sugrįžus iš Lenkijoje, Vatikane paskelbtas praėjusią savaitę vykusio pokalbio tekstas.

Paprastumo džiaugsmas: Pranciškus iš Asyžiaus

Vienas iš Mažesniųjų brolių, Motiejus, kartą Pranciškaus iš Asyžiaus paklausė: „Kodėl paskui tave?“ Teigiama, jog šį klausimą Motiejus, ištikimas Pranciškaus bendražygis, ištarė juokais, bet jis ataidi iki mūsų dienų, neprarasdamas aktualumo, vėl ir vėl ištariamas skirtingose epochose: „Kodėl visas pasaulis, rodos, bėga paskui tave ir kiekvienas trokšta pamatyti tave, išgirsti tavo žodį, paklusti tau? Tu nesi gražus vyras, nei didžiai mokslingas, nei aukštos kilmės. Tad kodėl visas pasaulis seka paskui tave?“

Bažnyčiai – 80 metų

Užvakar Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia kartu su Porciunkulės atlaidais, kuriems 800 metų, minėjo savo gyvavimo 80-metį. Atlaidų Sumos šv. Mišias aukojo iš šios parapijos kilęs Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčios klebonas kunigas Virgilijus Poškus.

PJD dalyvavęs pranciškoniškasis jaunimas: „Dievui svarbu ne koks buvai, o koks būsi ateityje“

Ką tik pasibaigė Krokuvoje vykusios Pasaulio jaunimo dienos, kur jaunimas gavo siuntimą grįžti į savo šalis ir ten pradėti „jaunimo dienas“ – daryti gailestingumo darbus ir keisti pasaulio veidą. Tik grįžę iš kelionės į „Bernardinai.lt“ redakciją užsuko pranciškoniškojo jaunimo (Jaupra) nariai – Rokas Žeimys, Dovilė Valytė, Irmantas Vaitkevičius bei laikinųjų įžadų brolis pranciškonas Adomas Vyšniauskas OFM. Jie dalyvavo ne tik pagrindinėje PJD programoje, bet ir vyskupijų dienų metu vykusiame tarptautiniame Jaupra susitikime, kur susirinko apie 130 dalyvių iš 27 valstybių, tokių kaip Čadas, Malavis, Filipinai, Singapūnas, Indija, Uganda, Kinija, Vietnamas ir kt.

Pasaulio jaunimo dienų piligrimai leidosi į Gailestingumo kelią Vilniuje

Apie 200 Pasaulio jaunimo dienų piligrimų iš Jungtinių Amerikos Valstijų (Vajomingo), Italijos (Apulijos regiono), Gabono (Afrikos) ir Lietuvos prieš susitikimą su popiežiumi Pranciškumi Krokuvoje liepos 21 d. leidosi į Gailestingumo kelią Vilniuje.

Kiekviena piligrimų grupė dieną pradėjo melsdamiesi Gailestingumo vainikėlį Šv. Faustinos namelyje, kur ši malda šv. Faustinai ir buvo padiktuota. Vėliau visi piligrimai susitiko Vilniaus arkikatedroje, kurioje mintimis apie gailestingumą pasidalino ir į kelią palydėjo Amerikos lietuvis kun. Lukas Laniauskas SJ ir Justin Gough, klierikas iš Baltimorės arkivyskupijos, liepos mėnesį atlikęs praktiką Dievo Gailestingumo šventovėje ir Vilniaus piligrimų centre.

Powered by BaltiCode