Reklama 1

Šventoji Dvasia – darna mumyse ir tarp mūsų

 

Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje aukojo Šventosios Dvasios atsiuntimo – Sekminių – iškilmės Mišias.

„Po penkiasdešimties neramių dienų mokiniai sulaukė Sekminių“, – sakė popiežius pradėdamas Mišių homiliją. „Jėzus prisikėlė, mokiniai džiaugėsi jį matydami ir jo klausydamiesi, valgė kartu su juo, tačiau tuo pat metu jie buvo neramūs, abejojantys ir bailūs. Tik gavę Šventąją Dvasią jie išsivadavo iš visų rūpesčių. Dabar jau jie bebaimiai, jų nebaugina persekiojimai ar net mirties pavojus, jie drąsiai skelbia Kristų visiems žmonėms.“

Kodėl per Krikštą naudojamas aliejus?

 

Kas dalyvavo Krikšto sakramente, pamena, kad jo metu net du kartus asmuo yra tepamas aliejumi – prieš ir po panardinimo/apipylimo vandenimi. Kokia šio tepimo prasmė?

Pirmiausia derėtų pažymėti, kad patepimai, kaip ir pats Krikštas, yra senos, apaštališkos kilmės. Juos Bažnyčios tėvai aprašo jau pirmaisiais amžiais. Įsigalėjo tik vienas skirtumas – jau pirmais amžiais antrasis patepimas Rytų Bažnyčioje pakeistas į patepimą krizma, t. y. kitą, Sutvirtinimo sakramentą.

Taizè bendruomenės prioro laiškas dėl išnaudojimų

Birželio 3 dieną Taizé bendruomenės vyresnysis brolis Aloyzas Prancūzijos teisėsaugai perdavė informaciją apie penkis nepilnamečių išnaudojimų atvejus, kurie susiję su trimis šios bendruomenės broliais. Šie epizodai, anot aukų, įvyko 1960 – 1990 metų laikotarpiu, du iš trijų juose minimų bendruomenės narių yra mirę prieš keliolika metų. Galima pridurti, kad pačios aukos nebuvo linkusios kreiptis į teisėsaugą, jos labiausiai norėjo būti išgirstos. Tačiau vykdant tiek Prancūzijos įstatymo reikalavimus, tiek Katalikų Bažnyčios nulinės tolerancijos išnaudojimams ir visiško skaidrumo siekį, brolis Aloyzas perdavė gautą informaciją teisėsaugai, taip pat paskelbė viešą kreipimąsi, kuris integraliai pateikiamas bendruomenės puslapyje.

Marija – pirmoji Bažnyčios charizmininkė

 

Teksto autorius tėvas Raniero‘as Cantalamessa OFM Cap. yra CHARIS dvasinis asistentas. CHARIS – tarptautinė katalikų charizminio atsinaujinimo tarnyba. Tai trečiasis iš apmąstymų, laukiant Sekminių.

Pirmąjį skaitykite čia

Antrąjį skaitykite čia

Apaštalų darbuose, išvardinęs vienuolikos apaštalų vardus, autorius toliau tęsia: „Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais“ (Apd 1, 14).

Popiežiaus interviu pakeliui iš Rumunijos

 

Kaip įprasta, grįždamas iš apaštalinės kelionės popiežius pasidalijo šviežiausiais įspūdžiais ir atsakė į keletą klausimų. Vienos Rumunijos televizijos žurnalistė paklausė Pranciškaus, ką galima pasakyti apie šeimas, kurios paliko savo vaikus ir išvyko į užsienį uždarbiauti, nes savo vaikams nori užtikrinti geresnę ateitį. Kaip žinia, milijonai rumunų uždarbiauja svetur.

Beatifikacijos Mišios Rumunijoje: „laisvė ir gailestingumas“

Trečiąją vizito Rumunijoje dieną popiežius Pranciškus vėl sugrįžo į Transilvanijos regioną kulminaciniam savo kelionės momentui – septynių kankinių beatifikacijai. Lėktuvas nugabeno Šventąjį Tėvą į Sibiu miestą, viduramžiais įkurtą saksų kolonistų, 2007-ųjų Europos kultūros sostinę, o sraigtasparnis – į Blažo miestą, kuris priklauso Albos Julijos didžiajai arkivyskupijai. Šios ganytojas yra kardinolas Lucianas Muresanas. Blažas yra istorinis katalikų centras, jame išspausdintas pirmasis katalikiškas Biblijos vertimas, čia kunigystei rengiami graikų apeigų katalikų seminaristai. Popiežius atvyko į Blažo Laisvės lauką, istorinę vietą: 1848 metais, Europos tautų budimo laikotarpiu, čia susirinko dešimtys tūkstančių rumunų, kurie reikalavo jų kaip tautos pripažinimo, laisvės ir pilietinių teisių. Kitas svarbus epizodas įvyko 1948 metų gegužės mėnesį, kai graikų katalikų tikinčiuosius subūręs komunistinis režimas pabandė juos jėga priskirti ortodoksų Bažnyčiai. Jie nesutiko, nors žinojo, jog to kaina – persekiojimas.

Nauji kunigų skyrimai: ką verta žinoti parapijiečiams?

Keletą kartų metuose vis sužinome, kad mus pasiekia žinia iš vyskupijų apie naujus kunigų skyrimus. Vieniems tai gera žinia, kitiems tenka atsisveikinti su mylimais ir ne vienerius metus parapijoje tarnavusiais kunigais. Kodėl dvasininkai skiriami pareigoms atlikti vis kitoje parapijoje? Kaip išlydėti kunigą į naują tarnystės vietą ir kaip sutikti atvykusį?

Popiežius apie smurtavimą prieš moteris, migraciją, išnaudojimą

 

Popiežius kalbėjo Meksikos medijų tinklo „Televisa“ antradienį transliuotame pokalbyje, kurį vedė žurnalistė Valentina Alazraki, daugiau kaip keturis dešimtmečius pranešanti televizijos žiūrovams Meksikoje apie popiežių, Vatikaną ir Bažnyčią. Popiežius atsakė į daug klausimų įvairiausiomis temomis, nuo abortų pasmerkimo, dvasininkų seksualinių nusikaltimų ir jų dangstymo iki smurtavimo prieš moteris.

Toliau pelnu laikome tai, kas grasina mūsų išgyvenimui

„Šiandieniniai ženklai nėra geri. Investicijos į iškastinį kurą toliau auga, nors mokslininkai mums sako, kad iškastinis kuras turi likti po žeme“, – sakė popiežius Pranciškus, kuris gegužės 27 dienos vakare atvyko į Popiežiškosios mokslų akademijos būstinėje vykusią konferenciją apie klimato kaitą, naujausius mokslinius duomenis ir politiką. Kol dar ne per vėlu, reikia bendro plano, kuris suderintų klimato mokslą su naujomis švarios energijos technologijomis ir, ypač, žmogaus orumo etika.

Popiežius: nuolankumas, drąsa, bendrystė

 

Ketvirtadienį po pietų Šv. Petro bazilikoje popiežiaus Pranciškaus aukotomis Mišiomis prasidėjo gegužės 23-28 dienomis Romoje vykstanti Caritas internationalis generalinė asamblėja.

Asamblėjos tema: „Viena šeima, vieni bendri namai“. Tarptautinės Caritas federacijos primininkas Manilos arkivyskupas kard. Luis Antonio Tagle, pristatydamas ketvirtadienį prasidėjusią asamblėją, sakė, kad suvokimas, jog visi esme vienos žmonijos šeimos nariai, gyvenantys pasaulyje, už kurį visi esame atsakingi kaip už mūsų visų bendrus namus, mus įpareigoja prisiimti atsakomybę už tuos visus žmones, kurie negali ramiai šiuose namuose gyventi – pabėgėlius, priverstus palikti savo namus dėl konfliktų, migrantus, kuriuos varo lauk iš namų stichinės nelaimės, visus žmones, kuriuos palietė kitų žmonių sukeltos krizės. Kartu su Caritas internationalis priklausiančiais nacionalinių padalinių delegatais asamblėjoje dalyvauja Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) generalinis direktorius José Graziano da Silva ir Amazonijos regiono autochtonų gyventojų teises ginančios organizacijos – Amazonijos Bažnyčios tinklo –  vadovas kard. Pedro Barreto.

Popiežius: šypsena – ramybės širdyje ženklas

 

Kaip suderinti apaštalo šv. Pauliaus patirtus sunkumus ir persekiojimus, apie kuriuos kalbama antradienio Mišių pirmajame skaitinyje, ir Kristaus dovanojamą ramybę, apie kurią girdime šios dienos Evangelijoje? Paulius buvo apsvaidytas akmenimis, išvilktas iš miesto. Jis išsigelbėjo vien dėl to, kad persekiotojai jį palaikė jau mirusiu. O štai Evangelijoje girdime Jėzaus žodžius: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę... Tenebūgštauja jūsų širdis ir teneliūdi!“ Kaip tai suderinti? Kaip suprasti?

Kun. A. Saulaitis SJ: mokyklos yra jėzuitų kraujyje

 

Gegužės 15 d. Vilniaus universitete vyko konferencija „Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau“. Tai vienas iš renginių, kuriais jėzuitai pažymi savo misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejų. Jėzuitai į Vilnių atvyko 1569-aisiais ir savo veiklą pradėjo nuo mokyklos – dviaukščiame name Universiteto gatvėje tilpo koplyčia, biblioteka, jėzuitų celės ir pirmosios klasės.

Vyskupas Paulius Baltakis – žmogus, kurio bijojo net KGB

Gegužės 17 dieną mirė vyskupas pranciškonas Paulius Antanas Baltakis OFM. Vyskupas pašarvotas Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje, kurioje šiandien, gegužės 22 d., 11.00 val. aukojamos šv. Mišios ir vyskupas išlydimas į Kretingą. 15.00 val. vyks pasitikimas Kretingos bažnyčioje ir palydėjimas į senąsias miesto kapines.

11 katalikų Bažnyčios socialinio mokymo principų

Rinkimų įkarštyje ne kartą girdėjome katalikams skirtų raginimų rinktis kandidatą, atsižvelgiant į jo poziciją krikščioniškų vertybių atžvilgiu. Tačiau, skaitydami Katalikų Bažnyčios mokymą aptariančius tekstus, retai sutiksite terminą „krikščioniškos vertybės“. Katalikų tradicijoje labiau įprasta kalbėti apie dorybes – tvirtumą, išmintingumą, susivaldymą, ir t. t. Tuo tarpu Katalikų Bažnyčios mokyme apie žmogų ir visuomenę rasime principus, kuriuos įgyvendindami arba jais remdamiesi kursime žmogiškesnę visuomenę.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Margarita iš Kortonos

 

Margarita gimė Perudžijos provincijoje, Italijoje, Laviano mieste. Po motinos mirties ir tėvo antrosios santuokos buvo visiškai apleista tėvo ir pamotės. Margarita paliko namus 18 metų amžiaus ir devynerius metus gyveno su jaunu bajoru Arsenijumi Montepulciano miestelyje, kur pagimdė jam nesantuokinį sūnų. Sugyventinis buvo nužudytas ir tai taip sukrėtė Margaritą, kad ši pakeitė gyvenimą.

Bendroji audiencija. „Gelbėk mus nuo pikto“

Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezėje popiežius Pranciškus komentavo paskutinę „Tėve mūsų“ maldos invokaciją: „Gelbėk mus nuo pikto“.

Maldavimas, kad Dievas nepaliktų mūsų vienų, kai susiduriame su gundymais ir gelbėtų mus nuo pikto, – tai, pasak popiežiaus, vienas pagrindinių krikščioniškosios maldos elementų. Jėzus mus moko visada prašyti Dievo palaiminimo ir pagalbos, sudėti į maldą visus mūsų rūpesčius ir džiaugsmus. Tačiau labiausiai turime pasitikėti Dievo artumu ir šauktis jo pagalbos, kai jaučiame piktosios dvasios grėsmę. Popiežius priminė apaštalo šv. Petro įspėjimą: turime būti budrūs, nes „velnias kaip riaumojantis liūtas slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti“ (1 Pt 5, 8).

Popiežius: siekimas kurti dialogą niekuomet nėra klaida

Popiežius Pranciškus pasveikino Romoje pastarosiomis dienomis posėdžiavusius Tarptautinio katalikų-žydų ryšių komiteto narius, pasidžiaugė komiteto beveik penkių veiklos dešimtmečių vaisiais – abipusiu žydų ir katalikų supratimu, brolyste, bendru įsipareigojimu dėl kitų, taip pat rūpinimusi dabartinio laikmečio aktualijomis.

Bus paskelbtos dvi naujos šventosios ir viena palaimintoji

Popiežius Pranciškus pirmadienį priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą kard. Angelo Becciu. Po audiencijos Šventojo Sosto spaudos salė pranešė apie popiežiaus patvirtintus aštuonis dekretus dėl stebuklų ir herojiškų dorybių.

Trijų stebuklų patvirtinimas leis kanonizuoti Bažnyčios šventosiomis dvi palaimintąsias ir beatifikuoti vieną Garbingąją Dievo tarnaitę.

Popiežius: Fatimos Marija visus mus teveda šventumo keliu

Pirmadienis, gegužės 13-oji – Fatimos Marijos, raginančios žmoniją eiti atsivertimo keliu, liturginis laisvas minėjimas, švenčiamas visoje Bažnyčioje. Popiežius Pranciškus pirmadienį paskelbtoje žinutėje priminė Portugalijoje prieš šimtmetį apsireiškusios Marijos pranašystę. Šventasis Tėvas Tviterio paskyroje kreipiasi į Mariją, Fatimos Mergelę, visus pavesdamas jos globai.

Kodėl gegužė – Mergelės Marijos mėnuo?

 

Gegužė – mėnuo, kada labiausiai gręžiamės į Dievo Motiną. Ypatingas dėmesys Mergelei Marijai šiomis dienomis išreiškiamas gėlėmis ir liaudies pamaldumo papročiais. Kaip susiklostė ši tradicija?

Gegužė – mėnuo, kada labiausiai gręžiamės į Dievo Motiną. Tai laikas, kai padaugėja besimeldžiančiųjų Rožinio malda, namuose ir bažnyčiose kalbama Marijos litanija, dažnėja piligrimystės į šventoves, jaučiame stipresnį poreikį kreiptis į Mergelę Mariją malda. Ypatingas dėmesys Mergelei Marijai šiomis dienomis išreiškiamas gėlėmis ir liaudies pamaldumo tradicijomis.

Vidudienio malda. Ganytojas kviečia, avys atsiliepia

 

Vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus komentavo dienos skaitinį iš Evangelijos pagal Joną, priminė Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną, paprašė maldos už pašaukimus, ypač tuos, kurie pašaukti kunigystei ir pašvęstajam arba vienuoliniam gyvenimui. Jis taip pat pasveikino visas mamas.

Jėzuitų generolas Lietuvoje: į naują pasaulį – nauju žvilgsniu

 

Jėzuitams švenčiant 450 m. misijos Lietuvoje jubiliejų, gegužės 4–5 d. pirmą kartą Lietuvoje lankėsi Jėzaus draugijos generalinis vyresnysis t. ARTURO SOSA SJ. Susitikimuose su Vilniaus jėzuitų gimnazijos mokytojais ir ignaciškąjį dvasingumą puoselėjančių vienuolių ir pasauliečių bendruomenių atstovais generolas dalijosi, kaip vadovaudamasis jėzuitiško dvasingumo principais jis mato dabartinį pasaulį bei jo keliamus iššūkius. „Į naujus laikus reikia žiūrėti nauju žvilgsniu, o ne gailintis, kad kažko netekome. Pasaulietinėje visuomenėje atsiveria naujos laisvės erdvės, kuriose yra vietos ir religijos laisvei“, – teigia jėzuitų generolas.

Kun. A. Valkauskas: mes nesame dievai, bet turime be galo daug laisvės

 

Gegužės 7 d. Kauno arkivyskupijos akademinės sielovados bendradarbiai savo bendruomenių narius pakvietė į konferenciją „Krikščioniškas atsakas į pseudopsichologines tendencijas dvasinėse praktikose“. Šį kartą konferencijai, kurios tema neišvengiamai paliečia žmogaus dvasinę ir fizinę sveikatą, buvo pasirinktas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Temą pristatė ir į susirinkusiųjų klausimus atsakė kun. teol. dr. Arnoldas Valkauskas, jau keletą metų talkinantis akademinės sielovados tarnystėje pristatant autentiško dvasingumo teorinius pagrindus.

Bendroji audiencija. Kelionė į Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją

Trečiadienio bendrojoje audiencijoje šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus pasidalijo šviežiausiais savo ką tik, antradienį, pasibaigusios apaštalinės kelionės į Bulgariją ir Šiaurės Makedoniją įspūdžiais, paminėjo svarbiausius momentus ir jų prasmę, taip pat priminė naują beatifikaciją, Pompėjos (Italijoje), ir Luchano (Argentinoje) Dievo Motinos šventovių šventes.

„Bulgarijoje mane vedė gyva šv. Jono XXIII atmintis, kuris į šią šalį buvo pasiųstas 1925 metais kaip vizitatorius ir apaštalinis delegatas“, – sakė popiežius Pranciškus, priminęs, jog šis kraštas yra centrinės, rytinės ir pietinės Europos kelių kryžkelė.

Lietuvos vyskupų laiškas rinkimams artėjant

Brangūs Lietuvos žmonės, mieli broliai ir seserys išeivijoje,

Šiomis dienomis esame kviečiami apsispręsti ir balsuoti rinkimuose. Kiekvieno Lietuvos piliečio teisė ir pareiga yra išreikšti savo valią bei taip prisidėti prie visuomenės gerovės ir laisvės vystymosi. Todėl raginame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones atlikti savo pareigą ir balsuoti Lietuvos prezidento bei Lietuvos atstovų Europos parlamente rinkimuose.

„Jėzus atsiskleidžia mūsų silpnume“

2019 m. gegužės 7 d. Jean Vanier (Žanas Vanjė) iškeliavo pas Viešpatį.

Lai engiami žmonės/ Ir tie, kurie juos engia,/ Vieni kitus išlaisvina.

Lai negalią turintys žmonės/ Ir tie, kurie galvoja, kad jos neturi,/ Vieni kitiems padeda.

Lai tie, kuriems reikia, kad juos išklausytų,/ Paliečia širdis tų žmonių,/ Kurie yra per daug užsiėmę.

„Užtvirtink“ – tikėjimo šventė, kurioje nebuvo žiūrovų!

 

Pirmą kartą Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalasir Telšių vyskupijos jaunimo centro komanda organizavo tikėjimo šventę „Užtvirtink“ Sutvirtinimo Sakramentą 2019 metais Telšių vyskupijoje besiruošiančiam priimti jaunimui. Šis renginys į saulėtąją Palangą gegužės 1 d. sukvietė daugiatūkstantinę jaunų žmonių minią. Šventė prasidėjo ant Palangos tilto.

Powered by BaltiCode