Pranciškus papildė kanonų straipsnį, liečiantį liturginių tekstų vertimus

 

Paskelbtas apaštalinis laiškas Motu proprio forma „Magnum Principium“, kuriuo popiežius papildo kanonų teisės 838 straipsnį, patikslindamas Šventojo Sosto ir pavienių vyskupų konferencijų kompetencijas, aiškiau įvardydamas vyskupų konferencijų teisę adaptuoti ir patvirtinti liturginius vertimus. Pakeitimai padaryti pasitarus su šiam klausimui suburta Vyskupų ir ekspertų komisija.

Popiežius: pašaukimas tikras, jei matome džiaugsmą pašauktojo veide

 

Paskutinis popiežiaus Pranciškaus vizito Medeljino mieste įvykis buvo šeštadienio pavakare sporto ir pramogų arenoje „La Macarena“ vykęs susitikimas su kunigais, seminaristais ir pašvęstaisiais. Išklausęs kunigo, klauzūroje gyvenančios sesers vienuolės ir seminaristo tėvų liudijimus, Pranciškus pasakė gana ilgą kalbą, kurioje komentavo Kristaus žodžius apie vynmedį ir šakeles. Tikras pašaukimas visada reiškia artimą ryšį su Kristumi, jo sekimą, vienijimąsi su juo. Tai galioja visiems pašaukimams Bažnyčioje, tačiau labiau už viską tai svarbu yra tiems, kurie vykdo tarnystes sielų išganymui.

Dvidešimt trečiasis eilinis sekmadienis

 

 „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.

Popiežius Medeljine: mokinystė nėra taisyklės, yra judėjimas link Kristaus

 

Po nakties poilsio sostinėje, Pranciškus šeštadienio rytą (Lietuvos laiku - po pietų) atskrido į beveik tris milijonus gyventojų turintį Medeljino miestą. Čia vidaus skrydžių oro uoste pirmiausia aukojo Šventąsias Mišias, panašiai kaip Jonas Paulius II 1986 metais, Medeljino arkivyskupijos tikintiesiems. Šeštadienį buvo minimas kolumbiečio šventojo Petro Clavero liturginis minėjimas. Šis 17 amžiaus jėzuitas savo gyvenimą paaukojo tarnavimui iš Afrikos atgabentiems, kenčiantiems ir beteisiams vergams.

Popiežius Medeljine: mokinystė nėra taisyklės, yra judėjimas link Kristaus

 

Po nakties poilsio sostinėje, Pranciškus šeštadienio rytą (Lietuvos laiku - po pietų) atskrido į beveik tris milijonus gyventojų turintį Medeljino miestą. Čia vidaus skrydžių oro uoste pirmiausia aukojo Šventąsias Mišias, panašiai kaip Jonas Paulius II 1986 metais, Medeljino arkivyskupijos tikintiesiems. Šeštadienį buvo minimas kolumbiečio šventojo Petro Clavero liturginis minėjimas. Šis 17 amžiaus jėzuitas savo gyvenimą paaukojo tarnavimui iš Afrikos atgabentiems, kenčiantiems ir beteisiams vergams.

Tom Catena, daugybę gyvybių išgelbėjęs misionierius pasaulietis

 

 „Jis išgelbėjo šimtus gyvybių“ – gydytojo iš JAV Tomo Catena atveju tai nėra retorinis perlenkimas, bet ko gero priešingai. Gegužės 28 dieną „Auroros fundacija žmonijos žadinimui“ jam įteikė savo antrąją nominaciją: 100 000 dolerių premiją asmeniškai ir teisę paskirstyti milijoną dolerių savo nuožiūra humanitarinėms organizacijoms.

XXIII eilinis sekmadienis

 

 „Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį. O jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Jeigu jis ir jų nepaklausytų, pranešk bažnyčiai. O jei nepaklus nė bažnyčiai, tebūnie jis tau kaip pagonis ir muitininkas.

Popiežius Kolumbijoje: nebijokite pasiūlyti ir prašyti atleidimo!

 

2002 metų pavasarį Bojara miestelio Kolumbijoje gyventojai, apie tūkstantį, nepaisant jų protestų, atsidūrė tarp kūjo ir priekalo. Dvi paramilitarinės ir nelegalios grupuotės, marksistinė FARC ir dešinioji AUC pareiškė, kad tai „jų“ teritorija. Netrukus užvirė kova: keli šimtai AUC kovotojai įsitvirtino skurdžiame miestelio centre, su nedideliais pastatais, neasfaltuotomis gatvėmis, o dukart daugiau FARC kovotojų miestelį apsupo. Per tris šimtus civilių prisiglaudė tarp nedidelės bažnyčios mūrų. Jei jie šiek tiek saugojo nuo kulkų, tai negalėjo suteikti jokios apsaugos nuo savadarbio ir skeveldrų prikimšto minosvaidžio sviedinio, kuriais FARC vadas liepė apšaudyti miestelį. Vienas iš jų pataikė į bažnyčia ir per akimirką žuvo 119 žmonių, dešimtadalis miestelio gyventojų, beveik antra tiek buvo sužeista.

Lietuvos vyskupai kviečia melstis už taiką

 

Brangūs Lietuvos tikintieji,

Rugsėjo 1-ąją Lietuvoje prasidėjo Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai, per kuriuos taip pat švęsime Lietuvos valstybės šimtmetį. Švč. Mergelės Marijos paveikslo Trakuose vainikavimo 300 metų sukaktis mums primins, kad Dievo Motina globoja mūsų Tėvynę nuo amžių.

Popiežius Lotynų Amerikos vyskupams: evangelizuokite su džiaugsmu ir aistra

Ketvirtadienį Kolumbijos sostinėje Bogotoje popiežius Pranciškus susitiko su šiame mieste centrinę būstinę turinčia Lotynų Amerikos episkopatų taryba (CELAM) – su 62 vyskupais, šiuo metu sudarančiais pastoraciją viso žemyno mastu koordinuojančią instituciją, atstovaujančiais visiems Lotynų Amerikos vyskupams, kurių yra apie pusantro tūkstančio.

Ką reiškia „taika“ Kolumbijoje ir kaip jai gali padėti popiežius?

 

Kad suprastume, ką reiškia Pranciškaus kelionės į Kolumbija siekis, paskatinimas taikai, kam kviečia kelionės šūkis „ženkime pirmą žingsnį“, pirmiausia turime prisiminti pilietinio karo Kolumbijoje kainą: 263 000 nužudytų, dažnai žiauriais būdais, 60 000 „desaparecidos“, kitaip tariant, dingusių be žinios, turbūt visam laikui. Galiausiai milijonai vidaus pabėgėlių, neskaičiuojant mažesnių neteisybių ir žiaurybių, patirtų per daugiau nei penkis dešimtmečius trukusį konfliktą tarp Kolumbijos vyriausybės ir jos kariuomenės, ir tarp sukilėlių kontroliuojamų teritorijų, tarp dviejų didžiausių sukilėlių organizacijų, kurios abi puoselėjo marksistinę-revoliucinę ideologiją: FARC ir ELN. Galima pabandyti įsivaizduoti didžiulę abipusių nuoskaudų masę Kolumbijos visuomenėje. Nors teisėtumas buvo vyriausybinių pajėgų pusėje, daugybę kartų jos nariai susitepė rankas neteisėtomis žudynėmis. Iš kitos pusės, šiandien pripažinta, kad sukilėliai gavo didelę populiacijos paramą dėl objektyvaus socialinio neteisingumo, dėl išnaudojimo ir teisių pamynimo, ypač žemės ūkio srityje. 

Popiežius darbininkams: Guodžia, kad Jėzus atėjo dėl mūsų, nusidėjėlių

 

Popiežius Pranciškus penktadienį, liepos 7 d. rytą, aukojo šventąsias Mišias Vatikano darbininkams. Mišiose Vatikano stalių dirbtuvės patalpose dalyvavo apie šimtas amatininkų ir darbininkų, su popiežiumi koncelebravo šv. Onos parapijos klebonas augustinas t. Bruno Silvestini OSA ir Vatikano Techninių tarnybų skyriaus direktorius kun. Rafael Garcia.

„Jei tavo brolis tau nusikalstų, eik ir bark jį prie keturių akių. Jeigu jis paklausys, tu laimėjai savo brolį“ (Mt 18, 15)

 

XXIII eilinio metų sekmadienio Evangelijos žinia – Dievo rūpestis žmonių tarpusavio santykių darna. Mes esame vienas prieš kitą atsakingi tiek fizinėje, tiek dvasinėje plotmėje mūsų šeimose, parapijose, bendruomenėse – esame lyg Dievo atvaizdas vienas kitam, o tai reiškia vienodai tiek patarimo, sudraudimo ir maldos tarpusavio pagalbą.

 

Popiežius: kaip Motina Teresė, padėkime kenčiantiems žmonėms

 

Rugsėjo 5-ąją sukako 20 metų nuo Kalkutos Motinos Teresės mirties. Šią dieną taip pat švenčiamas jos liturginis minėjimas. Šventosios artimo meilės apaštalės pavyzdį popiežius Pranciškus priminė Twitterio tinkle paskelbta žinute: „Kaip Motina Teresė, atverkime džiaugsmo ir vilties akiračius daugybei nusivylusių žmonių, trokštančių supratimo ir švelnumo“.

Ketvirtadienį prasideda Šiluvos atlaidai

 

Rugsėjo 7–15 d. Šiluvoje bus švenčiami didieji Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai. Šiluvos piligriminę šventovę Dievo Motinos gimtadienio proga ir šiemet aplankys dešimtys tūkstančių piligrimų, nuo savo kasdienybės atitrūkdami į žmogui būtiną Dievo garbinimo aplinką, pasisemdami džiaugsmo ir vilties savo gyvenimo bei darbų atnaujinimui, melsdami Viešpaties gailestingumo kenčiantiems, nutolusiems, paklydusiems. Šiluvą šiemet aplankys ir ypatingas piligrimas – pal. Teofilius Matulionis, tapsiantis dar vienu mūsų maldų Šiluvoje užtarėju iš arti prisiliečiant prie čia atkeliavusių jo relikvijų. Tai galimybė darsyk išgyventi džiaugsmo tikrumą, kurį ne vienas lig šiol mena iš įspūdžių Vilniaus Katedros aikštėje birželio 25 dieną.

Iš Pranciškaus pratarmės knygai apie Motiną Teresę

Prieš metus, 2016 metų rugsėjo 4-ąją, šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus šventąja paskelbė Motiną Teresę. Ši kanonizacija įvyko Gailestingumo Jubiliejaus metais, Gailestingumo darbininkų ir savanorių dieną. Ir iš tiesų, sunku atrasti kitą gailestingumo darbininką, kaip Motina Teresė.

Jaunimo žygis į Trakus ir jubiliejinių atlaidų pradžia

Šeštadienį rugsėjo 2 d. gausus Vilniaus  arkivyskupijos jaunimo būrys tradiciškai keliavo pėsčiomis iš Aušros Vartų į Trakų šventovę, kuri garsėja stebuklingu Švč. Mergelės Marijos paveikslu. Šiemet minint 300 metų nuo Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnacijos, jaunimo žygis tik atvėrė visų metų piligrimystės kelius į šią šventovę. Keli šimtai jaunuolių, lydimi vyskupo Arūno Poniškaičio, dvasininkų ir vienuolių, vėl pasiryžo įveikti ilgą kelią, atnešdami savo padėką ir intencijas Švč. Mergelei Marijai. Pro Aušros Vartų koplyčios langą jaunus piligrimus palaimino arkysk. Gintaras Grušas  ir ragino nukreipti savo žvilgsnį į mus mylinčią Motiną, lydinčią mus per gyvenimą, išgirsti, ką Dievas kalbės per lydinčius kunigus ar draugus ir priimti gausias Dievo malones, reikalingas kelyje į Dievo karalystę.

Popiežius sekmadienio vidudienį: Jei aukojamės kitiems – mūsų gyvenimas vaisingas

 

Viešpats mus ragina nebijoti kryžiaus, nevengti aukos; kaip Kristus savo kryžiaus auka mums padovanojo išganymą, taip ir mes turime aukotis brolių labui. Taip popiežius Pranciškus komentavo sekmadienio Evangeliją, vidudienį iš Vatikano Apaštališkųjų rūmų lango kreipdamasis į Šv. Petro aikštėje Viešpaties Angelo maldai susirinkusius tikinčiuosius.

Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčia paskelbta bazilika

 

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia rugsėjo 3 d paskelbta bazilika. Šv. Mišių metu Trakuose Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas perskaitė dekretą, kuriuo Trakų bažnyčią paskelbė bazilika. Šventasis Sostas suteikė galimybę pelnyti visuotinius atlaidus apsilankant šioje bazilikoje bet kurią dieną iki 2018 m. rugsėjo 8 d.

Popiežiaus ir Patriarcho žinia: Visi esame atsakingi už kūriniją

Rugsėjo pirmąją ir katalikų Bažnyčioje minima Maldos už kūriniją diena, įsteigta popiežiaus prieš dvejus metus sekant Konstantinopolio patriarchato visame ortodoksų pasaulyje prieš kiek mažiau nei tris dešimtmečius inicijuotu Kūrinijos dienos šventimu. Šiemet, Maldos už kūriniją dienos proga bendrą žinią parašė popiežius Pranciškus ir patriarchas Baltramiejus.

Popiežius: Susitikimas su Jėzumi – kiekvieno tikro pašaukimo pradžia

Trečiadienio rytą vykusioje bendrojoje audiencijoje dalyvavo apie devynis tūkstančių žmonių, tad audiencija vyko ne Vatikano Pauliaus VI audiencijų salėje, bet po atviru dangumi – Šv. Petro aikštėje. Tęsdamas katechezę apie krikščioniškąją viltį, šį kartą popiežius Pranciškus kalbėjo apie vilties ir atminties santykį, ypač apie pirmo susitikimo su Viešpačiu ir iš jo gauto pašaukimo atminimą. Popiežius pasirėmė konkrečiu bibliniu pavyzdžiu – evangelisto Jono pasakojimu apie pirmųjų Jėzaus mokinių Jono ir Andriejaus pašaukimą.

Rugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai

 

Rugsėjo 1 d. drauge su Trakinių atlaidais prasideda Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. 2018 m. rugsėjo 4 d. sueis 300 metų nuo stebuklais garsėjančio Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos paveikslo karūnacijos. 1718 m. rugsėjo 4 d. Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. Tai buvo antras pasaulyje toks įvykis už Romos ribų.

Devintasis Dievo įsakymas: Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters

 

„Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi" (Mt 5,28). Šv. Jonas skiria tris geismų arba geismingumo rūšis: kūno geismą, akių geismą ir gyvenimo puikybę. Pagal katechetinę katalikų tradiciją, devintasis įsakymas draudžia kūno geismingumą. Etimologine prasme „geismingumas" gali reikšti bet kurį stiprų žmogišką troškimą. Krikščioniškoji teologija šiai sąvokai suteikė ypatingą prasmę: tai kylantis juslinis noras, priešingas proto balsui. Apaštalas Paulius jį tapatina su kūno maištu prieš dvasią.  

Šv. Jono Krikštytojo nukankinimas ir Celestino atlaidai

 

Antradienį švenčiamas šv. Jono Krikštytojo Nukankinimo minėjimas, kuris Bažnyčios liturgijoje yra privalomas. Pranašas Jonas Krikštytojas dar vadinamas Kristaus pirmtaku, nes paskelbė priartėjusią laiko pilnatvę kviesdamas „taisyti Viešpačiui kelią“ ir „ištiesinti jam takus“. Tačiau atsiskyrėliškai gyvenęs Mesijo pranašas, suimtas ir uždarytas valdovo Erodo rūmų kalėjime, buvo jo įsakymu nukirsdintas. Jono Krikštytojo liudijimas iki kraujo praliejimo pristatomas antradienio Mišių Evangelijoje pagal Morkų.

Powered by BaltiCode