Reklama 2

„Dievas nekuria broko“

 

Vatikane vykstant Vyskupų sinodui „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ kviečiame įsiklausyti į jaunimo liudijimus, skambėjusius popiežiaus vizito Lietuvoje savaitgalį. Studentė Gintarė Krutinytė pasakoja apie patyčias, prasmės paieškas ir supratimą, kad gyvena vertingą gyvenimą.

Aš esu Gintarė, dabar man 22 metai, bet labai gerai atsimenu momentą, kai dar būdama kokių 12, mokykloje pradėjau ieškoti prasmės. Tai nutiko per matematikos pamoką. Mane stačiai ištiko klausimas: „Kam man gyvenime reikalinga ta Pitagoro teorema? Ir apskritai, kokia prasmė gerai mokytis?“

Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nesvetimauk!“

 

Mūsų katechezių apie Dešimt Įsakymų kelyje šiandien pasiekėme Šeštąjį Žodį, kuris susijęs su jausmų ir lytiškumo (seksualumo) matmeniu ir sako: „Nesvetimauk!“, – kalbėjo popiežius Pranciškus spalio 24 d. bendrojoje audiencijoje šv. Petro aikštėje. Šis įsakymas, pasak jo, pirmiausia byloja apie ištikimybę, mat be ištikimybės ir lojalumo joks žmogiškas santykis nėra autentiškas.

Popiežius priėmė armėnų patriarchą Karekiną II

 

Spalio 24 dienos pavakare popiežius Pranciškus priėmė visų armėnų katolikosą ir patriarchą Karekiną II su palyda. Patriarchas jau keletą dienų lanko armėnų bendruomenes Italijoje, taip pat susitiko su Milano arkivyskupu Mario Delpini. Ta proga Karekinas II prisiminė savo susitikimus su šv. Jonu Pauliumi II, su Benediktu XVI ir su Pranciškumi.

Prancūzų filosofas: krikščionybė gali padėti žmonijai išbristi iš krizės

 

Philippe Capelle-Dumont (g. 1954) yra prancūzų filosofas ir katalikų kunigas, metafizikos, fenomenologijos ir teologijos specialistas. Buvęs ilgametis Paryžiaus Katalikų instituto Filosofijos fakulteto dekanas, šiuo metu yra Strasbūro universiteto Katalikų teologijos fakulteto profesorius, taip pat Prancūzijos Katalikų akademijos prezidentas. Argentinos Katalikų universiteto garbės daktaras. 35 knygų ir kelių šimtų mokslinių straipsnių autorius. Pasaulyje pripažintas M. Heideggerio tyrinėtojas, jis taip pat yra vienas iš ryškiausių filosofijos ir teologijos santykių specialistų.

Popiežiaus pamaldų programa ateinantiems trims mėnesiams

 

Šventojo Sosto ceremonmeistris prel. Guido Marini paskelbė popiežiaus Pranciškaus liturginį kalendorių ateinantiems trims mėnesiams.

Lapkričio pradžioje Bažnyčia meldžiasi už mirusius tikinčiuosius. Vėlinių dienos, lapkričio 2-osios, popietę popiežius Pranciškus aplankys Romos naująsias kapines – Cimitero Laurentino – esančias miesto pietiniame pakrašty, ir 16 val. Romos laiku aukos Mišias už mirusius. Lapkričio 3 d. rytą popiežius Pranciškus Vatikano bazilikoje aukos Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus.

Pokalbiai su popiežiumi apie „Sveika, Marija“

 

Italijos katalikų televizijos kanalas „TV2000“ kiekvieną antradienio vakarą transliuoja trumpus pokalbius su popiežiumi Pranciškumi apie žinomiausią ir tikinčiųjų labiausiai pamėgtą maldą „Sveika, Marija“.

Su popiežiumi kalbasi italas teologas, Paduvos kalėjimo kapelionas, kun. Marco Pozza. Visą laidų ciklą sudaro 11 dalių. Pirmoji buvo transliuota prieš savaitę, spalio 16-osios vakarą, antroji transliuojama šio antradienio vakarą.

Vysk. D. Trijonis iš Sinodo jaunimui: aktyvi išorinė veikla mūsų neišgelbės

 

Išskirtinis interviu su Vatikane esančiu jauniausiu Sinodo ganytoju – Vilniaus vyskupu augziliaru DARIUMI TRIJONIU: „Kuo daugiau dalyvauji susitikimuose su kitų pasaulio šalių atstovais, tuo labiau pamatai, jog Europos žemynas, nepaisant visų pasiekimų ir laimėjimų, yra tik vienas iš kontinentų, kuris neturi teisės primesti vien tik jam savitą mąstymo būdą“.

Sinode jaunimui išvengta kontroversijų skaistumo dorybės klausimu

 

Praėjusią savaitę Sinode jaunimui užbaigus pasisakymus ir paskelbus keturiolikoje kalbinių darbo grupių parengtas išvadas, likusios dienos, nuo antradienio iki šeštadienio, skirtos baigiamųjų dokumentų rengimui ir patvirtinimui.

Sinodas turi parengti du dokumentus – baigiamuosius siūlymus ir Laišką jaunimui. Laiškui jaunimui rengti buvo sudaryta kelių Sinodo tėvų ir patarėjų komisija. Tekstas bus pristatytas visiems Sinodo tėvams ir, jų patvirtintas, bus paskelbtas prieš Sinodo pabaigą.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Jonas Kapestranas

 

Šv. Jonas iš Kapistrano gimė 1386 m. italės ir vokiečio šeimoje, Kapistrano kaimelyje, netoli Akvilos, Italijoje.

Baigęs teisės studijas Perudžijos mieste, liko ten dešimčiai metų dirbti teisininku. 1412 m. buvo paskirtas Perudžijos valdytoju. Kai Perudžija kariavo su Malatesta, tapo kaliniu ir patyrė regėjimą, kuriame šv. Pranciškus iš Asyžiaus jį kvietė stoti į savo ordiną. Tad po karo palikęs sužadėtinę ir turtus, praėjęs bandomąjį pašaukimo laikotarpį, Jonas buvo priimtas brolių, gyvenusių Perudžijos kalne.

Popiežius paprašė Pasionistų kūrybingos ištikimybės charizmai

 

Pasionistų kongregacija, įkurta italo mistiko ir evangelizuotojo, XVII-XVIII amžiuose gyvenusio šv. Kryžiaus Paulius (1694-1775), visų pirma yra pasišventusi Kristaus kančios kultui. Kongregacijos provincijos, viceprovincijos, vikariatai ir misijos šešiasdešimtyje pasaulio kraštų iš viso turi 400 bendruomenių, kurioms priklauso daugiau kaip du tūkstančiai vienuolių.

Popiežiaus užuojauta dėl tragiškos geležinkelio nelaimės Indijoje

 

Per 60 žmonių žuvo tragiškoje geležinkelio nelaimėje penktadienį Amritsaro mieste, Indijos Pandžabo valstijoje. Dideliu greičiu važiavęs traukinys partrenkė ant geležinkelio bėgių stovėjusius induistų religinės šventės dalyvius. Vatikano Valstybės sekretorius perdavė popiežiaus Pranciškaus užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir jo maldą už nelaimės aukas.

Vargdienių seserys: netikėtos permainos ir didžioji netektis

 

„Atsidėjusios tad maldai, mąstymui bei kitiems pamaldumo darbams, o kartu rūpindamosi pasitarnauti kitiems ir juos tobulinti, tesuderina šiuodu tikslu taip darniai, kad aukštesnio asmeninio šventumo siekimas ir rūpinimasis artimo išganymu taip susijungtų, kad ne tiktai vienas kito netrukdytų, bet dar labiau vienas kitą paremtų. (Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų „Vedamoji mintis ir dvasia“)

„Dievas veikia per mažus kasdienius stebuklus“

 

Vatikane vykstant Vyskupų sinodui „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ kviečiame įsiklausyti į jaunimo liudijimus, skambėjusius popiežiaus vizito Lietuvoje savaitgalį. 

Jono Davalgos liudijimas, skambėjęs Katedros aikštėje popiežiaus susitikimo su jaunimu metu rugsėjo 22-ąją. 

Garbė Jėzui Kristui!

Vysk. R. Barronas Lietuvos jaunimui: Bažnyčia perteikia tai, kas geriausia Vakarų kultūroje

 

Vatikane vykstančiame Vyskupų sinode jaunimo tema Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis pakalbino Los Andželo vyskupą augziliarą Robertą Barroną. Jis yra evangelizacinės komandos „Word on Fire“ įkūrėjas, laidų vedėjas, turintis daugybę sekėjų socialiniuose tinkluose.

Interviu įrašą, vysk. D. Trijonio paskelbtą feisbuko socialiniame tinkle, galite pamatyti čia. Klausimus pasiūlė ir vertimą parengė politikos mokslų studentus vienijančio Šv. Tomo Moro klubo nariai. 

Ukrainos ortodoksų autokefalija – iššūkis ir katalikams

 

Nepaisant griežtos Rusijos reakcijos ortodoksų patriarchui tęsiant planus pripažinti nepriklausomą Bažnyčią Ukrainoje, Katalikų Bažnyčios vadovai Rytų Europoje laikosi atokiai nuo šio vidinio ortodoksų ginčo. Tačiau katalikų pasauliečiai ekspertai sutaria, kad konfliktas gali turėtų reikšmingų pasekmių visam regionui, o kartu ir iškels klausimų apie katalikų ir ortodoksų tarpusavio santykių ateitį.

Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nežudyk!“ (II dalis)

 

Spalio 17 bendrojoje audiencijoje šv. Petro aikštėje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie Dievo įsakymus, apie dešimt Dievo Žodžių, ir perskaitė antrąją katechezę apie Penktąjį Dievo įsakymą „Nežudyk!“. Pirmojoje šiam įsakymui skirtoje katechezėje Šventasis Tėvas pabrėžė kokia brangi ir šventa yra žmogaus gyvybė Dievo akyse. Tačiau Jėzus apreiškia dar gilesnę šio įsako prasmę, kaip liudija audiencijos pradžioje perskaitytos šios Evangelijos pagal Matą eilutės:

Vyskupų Sinodas tęsia darbą. Jaunosios kartos ugdymas

 

Antradienį po pietų ir trečiadienio rytą vyko tryliktasis ir keturioliktasis Vyskupų Sinodo bendrieji posėdžiai, kurių metu pasisakė 54 Sinodo tėvai ir stebėtojai.

Šventumas – ne tik idealas. Taip pat ir mūsų laikais turime daugybę liudijimų, konkretaus šventumo pavyzdžių, kurie patraukia, skatina atsivertimą. Tačiau kartu turime atsiminti, sako Sinodo tėvai, kad visi priešingi liudijimai, gyvenimas ne pagal palaiminimus ar, dar blogiau, papiktinimai – žeidžia ir atstumia. Iš Bažnyčios laukiama mažiau kalbų, o daugiau artumo ir supratimo. Šia prasme labai svarbi dvasios tėvo, dvasinio vadovo figūra. Jis privalo ne tik nedviprasmiškai smerkti nuodėmę, bet ir su meile palydėti.

Šv. Ignoto Antiochiečio liturginis minėjimas

 

Spalio 17 – osios trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priminė tos pačios šv. Ignoto Antiochiečio liturginį minėjimą. Nuo 70 metų Ignacas buvo vieno iš didžiųjų Romos imperijos miestų vyskupas, 107 metais miręs kankinio mirtimi Romoje.

Išmokime iš šio senosios Sirijos švento vyskupo drąsiai liudyti savo tikėjimą. Tegu jo užtarimu Viešpats suteikia kiekvienam mūsų stiprybės atsispirti nepaisant priešiškumų ir persekiojimų, - sakė Pranciškus.

„Dievas suteikia jėgų pakilti nuo žemės“

 

Vatikane vykstant Vyskupų sinodui „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ kviečiame įsiklausyti į jaunimo liudijimus, skambėjusius popiežiaus vizito Lietuvoje savaitgalį.Čia galite perskaityti anksčiau publikuotą Monikos Midverytės OFS liudijimą.

25-erių Paulius užaugo be tėčio, kentė depresiją. Studijuodamas Vilniaus dailės akademijoje susipažino su vienuoliu, kuris jį pakvietė į Alfa kursą.

Vargšai atnaujins mano tikėjimą?

 

Straipsnis skelbtas rugsėjo mėnesio „Artumos” numeryje.

Net ir paviršutiniškas popiežiaus Pranciškaus veiklos stebėtojas atpažins jo mokymo ir asmeninės laikysenos akcentą – savo gyvenimo centru laikyti Kristų ir drąsiai eiti į pakraščius, t. y. skirti ypatingą dėmesį vargšams, atstumtiesiems, kenčiantiems nuo neteisybės. Pranciškus dažnai kreipiasi į tikinčiuosius ragindamas praktiškai liudyti gailestingumą, išeiti iš saugaus gyvenimo ir tikėjimo būsenos, mažiau kreipti dėmesį į formalumus ir išorę. Asmeninis santykis su Viešpačiu ir vargstančiais atgaivins tikėjimą, atnaujins tikinčiųjų bendruomenes, sustiprins viltį ir pastangas kurti geresnį gyvenimą.

Kun. Algirdas Toliatas: savanorystė – jėga, vienijanti žmones

 

Siekis nuolat dvasiškai augti, didžiulė energija ir veržlumas jau tapo kunigo ALGIRDO TOLIATO vizitine kortele. Jo iniciatyva buvo prikelta Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios bendruomenė, Lietuvos policijos kapelionas kone kasdien padeda tiek pareigūnams, tiek parapijiečiams, didelį dėmesį skirdamas būtent tiems, kurie patarnauja kitiems ir kasdienybėje. Tad išgirdęs apie savanorius teismuose, kunigas neliko abejingas. „Nuo mūsų rūpestingumo, šypsenos, galbūt paprasto pokalbio labai daug kas priklauso. Savanorystė yra ta jėga, kuri vienija žmones“, – tvirtina A. Toliatas. 

Pasaulinė mitybos diena: „Sava padarykime kitų stoką“

 

Spalio 16 dieną minėta Pasaulinė mitybos diena. Savo žinioje, adresuotoje Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto organizacijai (FAO), kurios užduotis yra spręsti badmiriavimo ir vystymąsi sustabdančios prastos mitybos problemas, popiežius Pranciškus pabrėžia, jog ši diena – ne tam, kad surinktume duomenis ir patenkintume savo smalsumą, bet kad iš tiesų mus paskatintų ištiesti ranką – kaip pavieniams asmenims, asociacijoms ar valstybėms – didžiuliam skaičiui asmenų, kurie neturi ar beveik neturi ko valgyti.

Powered by BaltiCode