Be formacijos tikėjimas yra kaip namas ant smėlio

Kai t. RENO MARIJA CSJ (Renaud-Marie) buvo atsiųstas į Lietuvą padėti atkurti Vilniaus kunigų seminariją, jam buvo vos 29 metai. Niekas nesitikėjo, kad pamatysime jį tokį jauną. Kaip ir kiti broliai joanitai, jis seminarijoje dėstė, buvo dvasios tėvas, tačiau kartu nebyliai stengėsi išmokyti klierikus daugelio kitų svarbių dalykų. Šv. Jono broliai arkyviskupo A. J. Bačkio prašymu buvo atsiųsti su specialia misija: padėti Bažnyčiai atsinaujinti, kuriant Vilniaus kunigų seminariją.

Susitikimas dėl nepilnamečių apsaugos: nei pradžia, nei pabaiga

Pasaulio žiniasklaidos akys krypsta į vasario 21–24 d. ganytojų iš viso pasaulio, vienuolijų ir Romos Kurijos vyresniųjų susitikimą Vatikane, skirtą nepilnamečių apsaugai bažnytinėje aplinkoje. Neretai jis pristatomas kaip visiškai naujas įvykis Bažnyčios gyvenime, iš jo laukiama sensacingų sprendimų. Reikia pabrėžti, kad toks pasaulinis susitikimas yra iš tiesų išskirtinis, kita vertus, jis pratęsia ir pagilina procesą, kurį pavienės vyskupų konferencijos ir Šventasis Sostas pradėjo prieš trisdešimt metų. Tai nėra nei kelio pradžia, nei jo pabaiga. Tai svarbus etapas, po kurio bus kitų, juo siekiama ne vien įdiegti veiksmingus juridinius protokolus, bet ir keisti mentalitetą, sužadinti naują sąmoningumą, pirmiausia bažnytinėje aplinkoje, pat plačiojoje visuomenėje. To reikalauja daug kartų patvirtintas faktas, jog dauguma vaikų išnaudojimo atvejų įvyksta artimiausioje vaiko aplinkoje: šeimoje, giminių, draugų, kaimynų rate.

Dirbtinio intelekto poveikis ateičiai yra visų atsakomybė

 

„Dirbtinis intelektas paveiks kiekvieną visuomenės gyvenimo sritį, bus kuriamas ir naudojamas ne vien technologijų sektoriaus. Todėl pasaulis turi susitikti, kad šiuos klausimus spręstų bendros atsakomybės dvasioje“, – sakė Bradas Smithas, JAV informacinių technologijų koloso Microsoft direktorius, kurį vasario 13-ąją audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus. Ta pačia proga Microsoft vadovas suteikė interviu Šventojo Sosto dienraščiui „l’Osservatore Romano“, kuriame kalbėjo apie būtinybę technologijos pažangą susieti su etika, politika ir teise.

Popiežius dalyvavo Tarptautinio žemės ūkio plėtros fondo sesijoje

Ketvirtadienį popiežius aplankė Romoje savo būstinę turintį Tarptautinį žemės ūkio plėtros fondą, pasakė kalbą vasario 14–15 dienomis vykstančios Valdytojų tarybos 42-osios sesijos dalyviams.

Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas (IFAD) – tai specializuota Jungtinių Tautų institucija siekianti įveikti kaimo gyventojų skurdą pasaulyje. Fondas remia neturtingų pasaulio valstybių žemės ūkio plėtrą, maisto gamybos didinimą, siekia pagerinti skurstančiųjų kaimo gyventojų mitybą, sveikatą ir gyvenimo kokybę. Fondui priklauso 176 valstybės narės. Šventasis Sostas turi jame stebėtojo statusą.

Būsimi Bažnyčios šventieji

Palaimintasis kardinolas Jonas Henrikas (John Henry) Newmanas bus skelbiamas šventuoju, Vengrijos primas Juozapas Mindszenty – pripažintas Garbinguoju Dievo tarnu. Į šventųjų ir palaimintų sąrašus netrukus bus įrašyta daugiau šventai gyvenusių vyrų ir moterų vardų. Jie paskelbti Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretuose, kuriuos popiežius patvirtino antradienio audiencijoje Kongregacijos prefektui kardinolui Becciu.

Po savaitės Vatikane prasidės susitikimas dėl nepilnamečių apsaugos

 

Jau tik savaitė iki vasario 21–24 dienomis Vatikane vyksiančio susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos, kuriame dalyvaus popiežius Pranciškus, visų Vyskupų konferencijų pirmininkai, kai kurių Romos kurijos žinybų vadovai ir ekspertai. Susitikimo koordinatorius t. Hans Zollner SJ apie programą kalbėjo antradienį Romos Šv. Kryžiaus universitete vykusiame susitikime su žurnalistais.

Kaip su mažais vaikais dalyvauti Mišiose?

Būti mama ar tėčiu per šv. Mišias kartais atrodo kaip sunkiai įgyvendinama užduotis. Kaip galima tikėtis, kad vaikai išbus ramūs ir tylūs valandą ar net daugiau? Galbūt reikėtų kartu su sutuoktiniu sudaryti atskirą šv. Mišių lankymo grafiką? Ar kitiems bažnyčioje esantiems žmonėms netrukdys vaikų keliamas triukšmas?

Augustiniškas tikėjimo išpažinimas

 

„Praėjo beveik penkiasdešimt metų, kai vasarodamas prie tėviškės ežero parašiau šią knygą. Senam sunku nuspręsti, ar jos lyrizmas šiandien dar kelia pasigėrėjimą, tačiau laiko tėkmė nepakeitė dvasinio turinio, siekusio būtent tokio jaunatviško apdaro.“ 

Taip 1988 metų birželį apie paties parašytą ir pirmą kartą 1954-aisiais išleistą knygą „Pasaulio širdis“ rašė Hansas Ursas von Balthasaras, ją tarsi palikdamas kaip savo palikimą jaunimui, nes ši pratarmė parašyta prieš pat mirtį, o ją autorius pabaigia žodžiais: „Jaunystės kūrinys pirmiausia tebūna skirtas jaunimui.“ Laukdami šios knygos lietuviškojo leidimo, kurį parengė „Katalikų pasaulio leidiniai“, verta susipažinti ir su jos autoriumi.

Bažnyčia siekia globalaus atsako į lytinį piktnaudžiavimą

Tikriausiai visiškai kitoks būtų šis tekstas, jeigu ne šiomis dienomis išgirsta žinia, kad man artimas asmuo savo parapijoje patyrė jauno kunigo priekabiavimą. „Tai buvo prieš daug laiko!“– mėgina grąžinti man žadą pašnekovas. „Kokia jo pavardė? Ar žinai, kad esi atsakingas už šią informaciją ir negali nutylėti?“ – apiberiu klausimais žmogų, beveik springdama pykčiu. Anuomet, prieš kokius 12 metų, mergina jau buvo pilnametė – 18 m., žodžiu, ramu. Turi pasirūpinti savimi pati.  Neminiu čia vyskupijos nei kitų detalių vien iš pagarbos aukai, – nors taip norėtųsi. Įrodymų aš neturiu. Žinau, kad manimi vargiai ar patikės. Žinau, kad pirmieji, kurie pasipiktins šiomis eilutėmis, bus paprasti tikintieji, kurie jaučiasi puolami, kai jų mylima institucija kaltinama. Atsiprašau už užgautus jausmus. Bet tyla jau padarė kur kas daugiau žalos, nei panašūs žodžiai galimai galėtų padaryti...

Popiežiaus kalendoriuje – Mišios už migrantus

 

Penktadienį, vasario 15 dieną, popiežius aukos susitikimo „Laisvi nuo baimės“ atidarymo Mišias Romos priemiestyje Sacrofane.

Popiežius Pranciškus, norėdamas išreikšti nuolatinį rūpinimąsi migrantų dalia, penktadienį, vasario 15 dieną, aukos susitikimo migrantų ir pabėgėlių klausimu „Laisvi nuo baimės“ atidarymo Mišias asociacijos „Fraterno domus“ patalpose, Romos priemiestyje Sacrofane.

Kuba: konsekruota pirmoji nuo revoliucijos pradžios bažnyčia

Sausio 26 d. Sandine inauguruota nauja Švč. Jėzaus Širdies parapijinė bažnyčia, pirmoji pašventinta po Kubos revoliucijos pradžios.

Krikščionių bendruomenė labai gyva ir dalyvaujanti – taip sesuo María Guadalupe Mendoza, Nekaltai pradėtosios Mergelės Marijos mažiausiųjų seserų vyresnioji, agentūrai „Fides“ apibūdina Pinar del Río vyskupijai priklausančio Sandino parapijiečius. Daug metų tikintieji rinkosi, su kunigu ar be jo, pas vieną iš šeimų, vadinamų „misijų namais“, kurių saloje yra daugiau nei du tūkstančiai.

„Atgailos žvakės“ už nukentėjusius nuo dvasininkų išnaudojimo

Airijoje vasario 15-ąją dieną minima Maldų už seksualinio išnaudojimo aukas diena, likus kelioms dienoms iki Nepilnamečių apsaugos susitikimo Vatikane (vasario 21–24 d.), į kurį popiežius pakvietė visų kraštų vyskupų konferencijų pirmininkus. Maldos dieną Airijoje bus kalbama speciali malda už nukentėjusius nuo dvasininkų išnaudojimo ir uždegta po simbolinę atpirkimo žvakę visose krašto katedrose ir parapinėse bažnyčiose.

Regima Dievo meilė vargšams ir ligoniams

Popiežiaus Žinia Pasaulinės ligonių dienos proga

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8)

Brangūs broliai ir seserys,

„Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8). Šiuos žodžius Jėzus ištarė apaštalams siųsdamas juos skleisti Evangelijos, kad jo Karalystė galėtų plisti per dovanojamos meilės gestus.

Prieš 6 metus Benediktas XVI pranešė apie atsistatydinimą

 

Šiandien jau nestebina, kad, kartu su Bažnyčiai vadovaujančiu popiežiumi Pranciškumi, Vatikane gyvena ir popiežius emeritas Benediktas XVI, kad turime valdantį popiežių ir iš pareigų pasitraukusį popiežių, tačiau ta akimirka, kai buvo pranešta apie popiežiaus Benedikto XVI sprendimą trauktis, visiems buvo tikrai nelaukta ir nuskambėjo tarsi griaustinis iš giedro dangaus.

Prieš 90 metų įkurta Vatikano Miesto Valstybė

 

Vasario 11-ąją sukanka 90 metų nuo Vatikano Miesto Valstybės įkūrimo; vasario 10-ąją – 80 metų nuo jos įkūrėjo popiežiaus Pijaus XI mirties.

1929 m. vasario 11 d. Romos vyskupijos vikariato rūmuose, prie Laterano Šv. Jono bazilikos, buvo pasirašytos sutartys, kuriomis buvo užbaigtas po Italijos suvienijimo kelis dešimtmečius trukęs Šventojo Sosto nesusipratimų su Italijos karalyste laikotarpis. Šiuo aktu buvo įkurta popiežiaus suverenumą tarptautinėje bendruomenėje garantuojanti maža Vatikano Miesto Valstybė.

Popiežius: gyvenimas prasmingas, kai jį dovanojame

 

Jono Krikštytojo, už kurį nėra buvę didesnio tarp gimusių iš moters, kankinystė yra nepaprastas liudijimas: gyvenimas turi prasmę, tik kai yra dovanojamas kitiems meilėje, tiesioje, kasdieniame gyvenime, šeimoje. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus penktadienio šv. Mišių homilijoje apžvelgė Evangelijos skaitinį apie Jono Krikštytojo nužudymą. Šventasis Tėvas prašė atkreipti dėmesį į keturis šio pasakojimo veikėjus.

Nepilnamečių apsauga: jei viskas baigsis kalbomis, Bažnyčia neteks pasitikėjimo

 

Pasak kun. Zollnerio, susitikimas, į kurį pakviesti viso pasaulio vyskupų konferencijų pirmininkai, nėra nei Bažnyčios įsipareigojimo gydyti šią žaizdą pradžia, nei pabaiga. Ruošiantis susitikimui visiems pakviestiesiems buvo išsiuntinėtas klausimynas siekiant apibrėžti, kaip lytinio mažamečių išnaudojimo problema sprendžiama įvairiuose regionuose, bažnytinėse institucijose.  Reikia ne tik imtis būtinų priemonių, bet ir iš esmės keisti požiūrį į atsakomybę, ugdyti jautrumą. Jėzuitas pažymi, kad internete kuriama erdvė, atvira visiems dalyviams.

Pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena

1947 metų vasario 8 dieną mirė Juozapina Bakhita, buvusi vergė, savo kūne nešiojusi 114 peiliu įrėžtų randų, gautų vergovėje. 1992 metais ji buvo pripažinta palaimintąja, o 2000 metais – šventąja. Popiežiaus maldos intencija vasario mėnesiui: už prekybos žmonėmis aukas.

2015 metais jos mirties ir tuo pat metu liturginio minėjimo datą popiežius Pranciškus paskelbė Pasauline maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena, kuri bus minima kasmet. Nuo pat savo pontifikato pradžios Šventasis Tėvas vergovės reiškiniui skyrė didelį dėmesį, pabrėždamas būtinybę, viena vertus, pripažinti, kad vergovė egzistuoja naujais pavidalais ir yra įtraukusi milijonus asmenų, iš kitos pusės, nelikti abejingiems ir neveikliems. Su popiežiaus paraginimu 2014 metais įsteigta tarptautinė šv. Mortos grupė, vienijanti Bažnyčios ir teisėsaugos iniciatyvas kovai prieš prekybą žmonėmis. Joje dalyvauja  keliais metais anksčiau sukurtas moterų vienuolių tinklas Talitha Kum, padedantis prekybos žmonėmis aukoms.

ligoninėje kunigo ryšys su žmonėmis gali būti nuoširdesnis nei parapijoje

 

Vasario 6 d. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko arkivyskupijos sielovadoje besidarbuojančių kunigų susirinkimas, kuriame buvo kalba apie ligonių sielovadą.

Kun. Rimgaudas Šiūlys, dirbęs VUL Santaros klinikų kapelionu, teigė, kad ligoninėje kunigo ryšys su žmonėmis gali būti nuoširdesnis nei parapijoje.  Kunigas, lankydamas ligonius, susiduria su žmogaus giliu troškimu gyventi. Ligoninėje yra proga aplankyti ne tik tuos, kurie išreiškė pageidavimą priimti Ligonių patepimo, Susitaikymo ar Šv. Eucharistijos sakramentus, bet ir tuos, kurie yra netikintys.

Venesuelos Bažnyčia: taika – vienintelis galimas kelias

„Žinome, kad popiežius labai susirūpinęs, jog nebūtų liejamas kraujas. Jokiu būdu nenorime, kad tai nutiktų“. Taip sako Karakaso vyskupas augziliaras ir Venesuelos vyskupų konferencijos generalinis sekretorius José Trinidad Fernández Angulo, spaudos konferencijoje pristatęs komunikatą dėl įtemptos situacijos šalyje, kurį pasirašė Venesuelos vyskupų konferencijos pirmininkas Marakaibo arkivyskupas José Luis Azuaje Ayala, vyrų ir moterų vienuolijų konferencijos pirmininkas Francisco Méndez ir Venesuelos nacionalinės pasauliečių tarybos pirmininkė María Elena Febres-Cordero Briceño.

Popiežius: galime gydyti taip, kaip Jėzus

 

Atsivertimas ir gydymas, kurio visiems mums reikia, buvo popiežiaus homilijos tema ketvirtadienį Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotose mišiose. Kad atvertume savo širdis kitiems ir pakviestume atsiversti, reikia romumo, nuolankumo ir neturto sekant Kristumi; neturime manyti esantys aukščiau už kitus ar ieškoti kokio nors žmogiško intereso. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus komentavo Mišių Evangelijos skaitinį pagal evangelistą Morkų (Mk 6, 7–13).

Powered by BaltiCode