Popiežiaus dovana – dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatai

Popiežius Pranciškus siunčia dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatus ligoninėms. Vatikano pranešime nurodyta, kad popiežius pavedė Apaštališkajai elemozinarijai padovanoti trisdešimt šiomis dienomis įgytų dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų ligoninėms koronaviruso labiausiai paliestose Italijos zonose.

Kviečia gyventi drąsiai...

Šiuo metu ypač daug priežasčių patirti nerimą, baimę ar netgi pulti į paniką.

Biblija kviečia mus gyventi drąsiai tačiau visi patyrėme, kad tai ne visuomet lengva. Baimė – gyvenimo dalis; ji mus skatina elgtis atsargiai, kartu padeda įvertinti kaip svarbu mums patiems jaustis saugiais.


Išmintingas žmogus bijo blogio ir nusigręžia nuo jo, tačiau kvailys elgiasi per greitai, nes yra tikras dėl savęs. Patarlių 14,16

Štai keletas įdomių Biblijos vietų apie baimę, jos pasekmes bei kelią į laisvę. Paskaitykim, pamąstykim, pasidalinkim:

Popiežius: sunkiu laikotarpiu pasikliaukime Dievo gailestingumu

Popiežius trečiadienį pratęsė katechezių ciklą apie Palaiminimus, šį kartą apmąstymas buvo skirtas Jėzaus mokymui apie tyraširdžius. Šventasis Tėvas pasveikino ypač tuos tikinčiuosius, kurie planavo, bet dėl koronaviruso pandemijos negalėjo dalyvauti bendrojoje audiencijoje, dėkojo jaunimui už sveikinimo laiškus, drąsino neprarasti vilties, pasitikėti Jėzumi sunkiais laikais, pasikliauti Dievo gailestingumu, priminė balandžio 2 dieną sukankančias penkioliktąsias šv. Jono Pauliaus II mirties metines, sukalbėjo „Tėve mūsų“ maldą ir suteikė palaiminimą.

Vanduo – gyvybės šaltinis

Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija paskelbė dokumentą „Aqua fons vitae“ („Vanduo – gyvybės šaltinis“), kuriuo primena Bažnyčios mokymą šiuo specifiniu klausimu, taip pat prašo viso pasaulio katalikų keisti kasdieninio gyvenimo įpročius, taupiau naudoti vandenį.

Katalikų pasaulyje skaičius –1 329 milijonai

Pasirodė nauji Bažnyčios žinynai – Bažnyčios centrinio statistikos biuro parengtas naujasis 2020 m. Popiežiškasis žinynas, su naujausiai duomenimis apie Romos kurijos institucijas ir vyskupijas visame pasaulyje, ir naujasis Bažnyčios statistikos žinynas, atskleidžiantis tendencijas, kurios vyravo pastaraisiais metais.

Penktasis gavėnios sekmadienis

Tai ir pasakojimas apie mus, apie kiekvieną iš mūsų. Tai mes būname mirę dvasia, dėl mūsų liejamos ašaros, mums yra skelbiamas tikėjimas ir mes, kartais taip nerangiai ir sunkiai, keliamės, kad atsilieptume į nuolat skambantį Viešpaties klausimą: „Ar tai tiki?“…

Arkivysk. G. Grušas: stabdykime virusą, bet ne maldą

Velykos – svarbiausia metų šventė krikščionims, todėl stabdykime užkratą, bet ne maldą, į kurią galime jungtis per televiziją, radiją, internetu. Taip penktadienį spaudos konferencijoje pristatydamas, kaip karantino sąlygomis švęsime šv. Velykas, sakė Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Gitaras Grušas.

Popiežiaus katechezė. Žmogaus gyvybės vertė ir neliečiamumas

„Brangieji broliai ir seserys, laba diena! Prieš dvidešimt penkerius metus, kaip šiandien – kovo 25 dieną, kurią Bažnyčia iškilmingai mini Viešpaties Apreiškimo šventę, šv. Jonas Paulius II paskelbė encikliką „Evangelium vitae“ – apie žmogaus gyvybės vertę ir neliečiamumą“, – trečiadienio audiencijoje nuotoliniu būdu sakė popiežius.

Popiežiaus žinia 57-ajai Pasaulinės maldos už pašaukimus dienai

Vatikane antradienį, kovo 24-ąją, paskelbta popiežius žinia Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga. Pranciškus žinioje drąsina visus pašauktuosius į santuokinį, kunigystės ir pašvęstąjį gyvenimą, taip pat visą Bažnyčios bendruomenę, nueiti Viešpaties kiekvienam skirtu pašaukimo tarnystės keliu. Ypač šiandien, bet ir įprastoje sielovadoje atrasti kelią į kiekvieno tikinčiojo širdį, kad kiekvienas išgirstų Dievo kreipimąsi, išdrįstų į jį atsiliepti teigiamai, įveiktų tikėjimo į Kristų kliūtis ir paaukotų gyvenimą kaip Dievo šlovinimo giesmę vardan brolių ir viso pasaulio.

Latvijos ir Estijos katalikų gyvenimas karantine

Naujajam virusui sparčiai plintant pasaulyje, didėjant užkrėstų žmonių skaičiui Baltijos šalyse, Lietuvos, Latvijos ir Estijos katalikų vadovai nurodė, jog kuriam laikui nutraukiamos bendruomeninės apeigos ir kiti susitikimai. Tuo pat metu tikintieji pakviesti dalyvauti maldoje nuotoliniu būdu, per komunikacijos priemones. Apžvelgiame katalikų gyvenimą Estijoje ir Latvijoje.

Anglikonų Bažnyčia stabdo liturginių apeigų teikimą

Anglijos Bažnyčia stabdo beveik visas liturgines apeigas ir religinius patarnavimus nenurodytam laikotarpiui, pranešė Kenterberio arkivyskupas Justin Welby atsižvelgdamas į Britanijos premjero Boriso Johnsono paskelbtas normas koronaviruso prevencijai. Žiniasklaidos šaltiniai informuoja, kad kol kas bus teikiamas santuokos sakramentas ir laidotuvių patarnavimai.

Vidudienio malda. Šviesa akims, tikėjimas dvasiai

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime, kuris, kaip jau įprasta šiomis savaitėmis, vyko nuotoliniu būdu, popiežius Pranciškus komentavo išraiškingą IV gavėnios sekmadienio skaitinį, pasakojusį apie neregio pagydimą ir apie grupės fariziejų bei Rašto aiškintojų pastangas paneigti ir iškraipyti Jėzaus stebuklą (žr. Jn 9, 1–41).

Ketvirtasis Gavėnios sekmadienis

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai, – kad gimė neregys?“ Jėzus atsakė: „Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai.

Raginimas priglausti negalinčius sugrįžti į Lietuvą

Delegatas katalikų pastoracijai užsienyje atvirlaiškyje palinkėjo sveikatos, stiprybės, drąsos ir vilties, kai visame pasaulyje dėl koronaviruso susidarė sunki epidemiologinė situacija. Prelatas Edmundas Putrimas paskelbė apie dalyvavimo sekmadienio Mišiose nuotoliniu būdu galimybes, ragino ypatingai saugoti vyresnio amžiaus bei segančius žmones, neužmiršti vienišų žmonių, stiprinti santykius šeimoje ir asmeninę maldą. Taip pat išsakytas raginimas priglausti dėl užsidariusių sienų į Lietuvą grįžti negalinčius lietuvius.

Padėka kunigams. Naujos netektys

Nuo Bergamo iki Salerno, nuo šiaurės iki pietų, per keletą valandų mirė aštuoni kunigai. Kovo 19-ąją Italijos Bažnyčia meldėsi, kad šis sunkiausias šaliai ir pasauliui išbandymas baigtųsi kuo greičiau.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode