Reklama 1

Popiežius Madagaskare. Viešpats reiklus, bet nesunku juo sekti

Rugsėjo 8 dienos, sekmadienio ryte šv. Mišiose specialiai parengtame lauke sostinės Antananaryvo apylinkėse popiežiaus Pranciškaus laukė žmonių jūra: pasak organizatorių, jų skaičius galėjo siekti milijoną. Skambant giesmėms, atkartojančioms tradicinius Madagaskaro ritmus, Šventasis Tėvas iš automobilio sveikino tikinčiuosius, o vėliau vadovavo šv. Mišių aukai.

Popiežius vyskupams, kunigams ir pašvęstiesiems: nesiilgėkime „Egipto svogūnų“

Ketvirtadienio popietę popiežius nuvyko į Maputu Nekaltojo Prasidėjimo katedrą ir joje susitiko su krašto vyskupais, kunigais, vienuoliais ir vienuolėmis, seminaristais, katechetais ir parapijų aktyvistais. Šiame susitikime susipynė malda, liudijimai ir popiežiaus kalba. Pirmiausia Šventasis Tėvas padėjo gėlių vainiką prie Dievo Motinos atvaizdo. Vėliau jis išklausė vieno kunigo, vienos vienuolės ir vieno katecheto liudijimus. Susitikimo metu sukalbėta malda už pašaukimus ir „Tėve mūsų“. Savo kalboje popiežius Pranciškus nurodė jo klausytojams ir sau pačiam tenkantį uždavinį.

Popiežius Mozambike. Atjauta kenčiantiesiems; padėka tiems, kas jiems padeda

Greta didžiųjų susitikimų su politikais, jaunimu ir dvasininkais, kurių metu popiežius pasakė po kalbą, ketvirtadienį įvyko ir keletas mažesnių kelionės programos įvykių. Iš ryto nunciatūroje popiežius priėmė katalikiškųjų mokyklų tinklo atstovus, po pietų susitiko su nuo stichinių nelaimių nukentėjusia bendruomene, pavakare aplankė vargstančiųjų prieglaudą.

Popiežius Mozambike: kad taika galutinai įsiviešpatautų

„Džiaugiuosi, kad vėl esu Afrikoje ir pradedu savo apaštalinę kelionę šioje šalyje, labai palaimintoje gamtos grožiu ir didele kultūrine įvairove, kuri gerai žinomam jūsų tautos gyvenimo džiaugsmui prideda geresnės ateities viltį“, – sakė popiežius. Jis kalbėjo apie krašto rekonstrukciją, taiką, jaunimą ir rūpinimąsi aplinka, kurie tarpusavyje glaudžiai susiję.

Popiežius Afrikoje: pigūs viešbučiai ir itin retas automobilis

Trečiadienio ryte, šiek tiek po 8 val., prasidėjo popiežiaus Pranciškaus kelionė į Afriką – Mozambiką, Magadaskarą ir Mauricijų. Skrydžio planas numato, jog kelionė truks daugiau nei dešimt valandų, per kurias popiežius, jo palyda ir kartu vykstantys žurnalistai įveiks per 7800 kilometrų, kirs Italijos, Graikijos, Egipto, Sudano, Pietų Sudano, Ugandos, Tanzanijos, Malavio, Zambijos ir Mozambiko oro erdvę. Tradiciškai šių kraštų vadovams ir žmonėms siunčiamos popiežiaus pasisveikinimo ir linkėjimų telegramos.

Kolumbijoje mirė šimtametis kardinolas

Kolumbijos katalikų vyskupų konferencija pranešė, jog rugsėjo 3 dieną neteko garbingo nario, kardinolo José de Jesús Pimiento Rodríguez. Kaip tik šių metų vasario 18 dieną jis atšventė savo 100 metų amžiaus sukaktį (1919–2019). Pasak Kolumbijos vyskupų, jie liūdi dėl šios netekties, užjaučia šeimą ir artimuosius, bet tuo pat metu dėkoja Dievui už velionio liudijimą per visą ilgą jo gyvenimą.

Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčia: Sinodas ir susitaikinimas su Lenkija

Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios Sinode Romoje šiomis dienomis dalyvauja 50 vyskupų. Be vyskupų iš pačios Ukrainos, atvyko išeivijos bendruomenių ganytojai iš Kanados, Jungtinių Valstijų, Didžiosios Britanijos ir Airijos, Prancūzijos, Olandijos, Vokietijos, Skandinavijos kraštų, Italijos, Lenkijos, Brazilijos, Argentinos, Australijos, taip pat Rusijos, Baltarusijos, Kazachstano, Rumunijos, Austrijos, Ispanijos graikų apeigų katalikų bendruomenių atstovai.

Popiežius: gerbkime kūriniją, melskimės už mūsų bendrus namus

Kasmet rugsėjo 1-ąją minima Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena. Šiemet šią dieną taip pat prasidėjo iki spalio 4-osios truksiantis „kūrinijos laikas“ („laikas kūrinijai“), kuriuo tikintieji raginami melstis už gamtą, dalyvauti gamtosauginį jautrumą skatinančiose iniciatyvose, su didesniu ekologiniu jautrumu tvarkyti kasdienio gyvenimo reikalus.

Powered by BaltiCode