Parama
Paskirtasis Teherano arkivyskupas: „Viešpats ištikimas savo pažadams“

„Visų pirma žadu pasitikėti Dievu, kuris išpildo savo pažadus. Taip pat geranoriškai bendradarbiauti, kad visur ir bet kokiomis aplinkybėmis padaryčiau jį regimą savo gyvenime“, – žinių agentūrai „Asianews“ sakė pranciškonas konventualas Dominique Mathieu. Sausio 8 dienos popiežiaus Pranciškaus potvarkiu jis paskirtas Teherano-Isfahano arkivyskupijos lotynų apeigų katalikų ganytoju. Vyskupo šventimai jam bus suteikti vasario 16 dieną Romoje.

P. Parolin Kamerūne – popiežiaus dėmesio Afrikai ženklas

Kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, lankosi Kamerūne, centrinės Afrikos valstybėje, nuo ketvirtadienio, sausio 28 d., iki trečiadienio, vasario 3 d. Kardinolo vizito tikslas – paliudyti popiežiaus Pranciškaus solidarumą visam Afrikos žemynui.

Pranciškus: elitai ir Dievo tauta nedera

Sausio 24 dieną, sekmadienį, virtualioje konferencijoje buvo pristatytas būsima Lotynų Amerikos ir Karibų regiono bažnytinė asamblėja, vyksianti 2021 metų lapkričio 21–28 dienomis.

Kardinolas P. Parolin: gelbėkime mūsų bendrus namus

Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin popiežiaus Pranciškaus vardu kreipėsi į viršūnių susitikimo dėl priemonių, kuriomis tarptautinė bendruomenė siekia mažinti klimato kaitos pasekmes (Climate Adaptation Summit) dalyvius. Dviejų dienų virtualų susitikimą, Jungtinių Tautų Organizacijos pavedimu, surengė Olandijos vyriausybė.

Šiandien – Dievo Žodžio sekmadienis

Šiandien trečiasis eilinis sekmadienis, skirtas Dievo Žodžiui. Švęsti kaip Dievo Žodžio sekmadienį pakvietė 2019 m. rugsėjo 30 d. popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku. Šventasis Tėvas nurodė tris šio sekmadienio intencijas: „švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį“.

Naujo kasmetinio minėjimo diena pasirinkta neatsitiktinai: rugsėjo 30 dieną minimas Šventojo Rašto vertėjas ir Bažnyčios mokytojas šv. Jeronimas. 2019 m. minėta šio šventojo 1600 metų mirties sukaktis.

Dievo Žodžio sekmadieniu norima sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmąstoma, kad ji būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą, kad „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“.

Sprogimas Madride. Žuvo kunigas

Popiežius pareiškė užuojautą dėl sprogimo Madride, nusinešusio keturių žmonių gyvybes. Tarp žuvusiųjų – 36 metų Madrido arkivyskupijos dvasininkas Ruben Perez Ayala. Sužeisti aštuoni žmonės.

Arkivysk. P. R. Gallagheris: reikia dialogo, o ne branduolinių ginklų

Sausio 22 dieną įsigalioja Tarptautinė branduolinių ginklų uždraudimo sutartis. Šventasis Sostas buvo vienas pirmų ją pasirašiusių ir ratifikavusių tarptautinės bendruomenės narių, būdamas įsitikinęs, kad ne branduoliniai ginklai, bet dialogas ir daugiašalė tarptautinė politika gali garantuoti taiką ir saugumą.

Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis

2021 m. sausio 19 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas. Atsižvelgiant į karantino situaciją šalyje, posėdis vyko nuotoliniu būdu.

Pranciškus: padėkime Jėzui įgyvendinti vienybės svajonę

Kristaus mokinių vienybė yra dovana. Visiems mums reikia šios malonės, patikino popiežius, trečiadienio rytą bendrosios audiencijos proga tęsdamas katechezes apie maldą. Popiežius kalbėjo apaštališkų rūmų bibliotekoje ir, kaip jau tapo įprasta dėl koronaviruso pandemijos, savaitės katechezę skaitė be maldininkų grupių ir turistų, lydimas tik keleto bendradarbių, kurie keliomis kalbomis pristatė popiežiaus katechezės santrauką, jo sveikinimus ir linkėjimus.

Popiežius prašo siekti nuo branduolinio ginklo laisvo pasaulio

Popiežius kreipėsi į valstybes ir visus žmones prašydamas ryžtingai darbuotis ir sudaryti sąlygas kurti tokį pasaulį, kuriame nebebūtų branduolinių ginklų. Popiežius Pranciškus kreipėsi į tarptautinę bendruomenę trečiadienį, sausio 20 dieną, per bendrąją audienciją.

Popiežius Venesuelos kunigams: svarbiausia – artimo meilė ir tarnavimas

„Bažnyčios ganytojai net ir dabartinėmis sąlygomis negali veikti vieni, izoliuoti, atsiskyrę, pagal nuo kitų slepiamas dienotvarkes. Būtina visada sugrįžti pas Jėzų, atsiminti mus visus jungiančią sakramentinę brolybę“, – sako popiežius Pranciškus Venesuelos vyskupams ir kunigams pasiųstoje video žinioje.

Prasidėjo maldos už krikščionių vienybę savaitė

Pirmadienį, sausio 18-ąją, prasidėjo iki ateinančio pirmadienio, sausio 25-osios, minimas kasmetinis maldos už krikščionių vienybę aštuondienis. Šiemet jo tema – evangelisto Jono mums perduoti Kristaus žodžiai: „Pasilikite mano meilėje ir jūs duosite daug vaisių“ (plg. Jn 15, 5–9). Popiežius Pranciškus, kaip kasmet, vadovaus ekumeninės savaitės uždarymo mišparamas, kurie sausio 25-osios popietę vyks Romos Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje.

Moterys priimamos lektoriaus ir akolito tarnystei

Tai nusprendė popiežius Pranciškus pirmadienį, sausio 11 dieną paskelbtu apaštališkuoju laišku motu proprio „Spiritus Domini“. Nors moterys daug kur pasaulyje jau vykdo šias liturgines funkcijas, Bažnyčios kanonų teisės kodeksas jų vykdymą ligi šiol priskirdavo tik vyrams pasauliečiams. Nuo dabar taip pat moterys juridiškai priimamos nuolatinei lektoriaus ir akolito tarnystei. Pasak popiežiaus, naujos normos dar labiau sustiprins daugelio pasauliečių, įskaitant moterų, įnašą į Bažnyčios gyvenimą ir misiją.

Arkivyskupas P. Pezzi: pandemija padeda matyti esmę

Koronaviruso pandemija atnešė daug kančios, tačiau kartu ir nuplėšė mūsų tikėjimą ir gyvenimą gaubusį vartotojiškumo apvalkalą, atvėrė akis, kad matytume tai, kas esminga. Visus šiuo metu prislėgę sunkumai daugelį žmonių paskatino rodyti didesnį solidarumą kitiems ir dosnesnę artimo meilę. Tuo įsitikinęs Maskvos katalikų arkivyskupas Paolo Pezzi, pats neseniai sirgęs COVID-19.

Popiežius: saugokime gailestingumo tapatybę

Popiežius Kristaus Krikšto sekmadienį kalbėjo apie tai, kaip Jonas pakrikštijo Jėzų Jordano upėje: Jonas skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“. Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriant dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“ (Mk 1, 7–11).

Šv. Petro Kanizijaus metai

2021 metų gegužės 8 diena sukanka šventojo Bažnyčios mokytojo ir Jėzaus draugijos kunigo t. Petro Kanizijaus gimimo penkišimtosios metinės. Jis gimė 1521 m. Neimingene, Nyderlanduose. Olandų kilmės dvasininkas buvo vienas iš ryškiausių XVI amžiaus katalikų Bažnyčios kontrreformacijos veikėjų, Tridento Susirinkimo dalyvis, vadinamas Vokietijos antruoju apaštalu. Kanizijaus Austrijoje nugyventas trumpas bet intensyvus laikotarpis paliko gilius pėdsakus tos šalies Bažnyčioje.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode