Reklama 2

Popiežius Sicilijos širdyje: gyvenimas ne prakeikimas

 

Anksti šeštadienio ryte popiežius išvyko iš Vatikano ir pradėjo savo kelionę į Siciliją, kurioje aplankė dvi vietoves. Pirmiausia Piazza Armerina miestelį pačiame salos centre, o po to Palermą, didžiausią salos miestą.

Trys vyskupijos bendruomenės bruožai

Susitikime su Piazza Armerina vyskupijos tikinčiaisiais popiežius Pranciškus kalbėjo apie sinodinę ir Žodžio Bažnyčią, apie eucharistinę bendruomenę ir, ypač, apie misionierišką meilę.  

Popiežius Pranciškus: turime tam padaryti galą

 

„Padėkite Bažnyčiai Airijoje padaryti galą šiai istorijai. Ir ką galvoju, kai kalbu apie galą? Ne paprastą puslapio užvertimą, bet vaistų, atitaisymo ieškojimą, viso to, kas būtina žaizdų gydymui ir gyvenimo sugražinimui žmonėms“, - šie popiežiaus Pranciškaus žodžiai buvo ištarti apaštalinėje nunciatūroje Dubline, susitikime su keliomis dešimtimis airių jėzuitų, rugpjūčio 25 dieną. Šio neformalaus susitikimo apibendrinimas ir išsakytos mintys buvo paskelbti rugsėjo 13 dieną jėzuitų žurnale „Civiltà Cattolica“.

Rimas Šapauskas apie popiežiaus Pranciškaus vizitą: ten ateis ir ateistai

 

Popiežius Pranciškus moko, kad blogybių nereikia slėpti. Šiam Bažnyčios vadovui tiesa svarbesnė nei įvaizdžio išlaikymas, diskusijoje „Aš ir popiežius“ sako kunigas Kęstutis Dvareckas. Televizijos laidų ir renginių vedėjas, aktorius Rimas Šapauskas teigia, kad šiandienės Bažnyčios žaizdos yra apnuogintos: „Todėl privalome priimti realybę tokią, kokia ji yra, – su nuodėmėmis, kartais nusišnekančiais kunigais ir katalikais, kurie nėra labai tikintys.“ 

Ko paklausčiau Pranciškaus

 

1. Apie Kūriniją ir jos šventumą. Duonvalgių neapykanta Kūrinijai, fundamentalus jos niekinimas ir naikinimas yra panašus į giliausią naktį, kai Žmogus buvo išduotas. Pati Kūrinija spjaudoma, atitekusi ar atiduota tolydiniam nuplakimui ir patyčiai, vedama į mirtį kančioje – ar tai nepanašu į Jėzaus kelią?

Kodėl žmonės adoruoja naktį

 

Adoracijos – atrodo daugeliui girdėtas, tačiau ne visiems itin gerai žinomas dalykas, asocijuojantis su Dievu ir Bažnyčia. Teologijos knygos bei žinynai pateikia visiems gerai suprantamą apibrėžimą: juose teigiama, kad adoracijos – tai Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente. Nuolat vykstančios naktinės adoracijos Lietuvoje nėra įprastas dalykas, dažniausiai adoruojantieji susirenka valandai ar dviem melstis ir taip pagerbti Dievą tyloje. Tačiau kaip iš tiesų viskas atrodo adoracijų naktyje iš arti? Kokių išgyvenimų patiria tikintieji nenutrūkstančiame adoracijų kelyje? 

Laukiant popiežiaus, Vilniaus „Caritas“ kviečia padėti vargstantiems

 

Lietuvoje laukiant popiežiaus Pranciškaus, Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ visą mėnesį kviečia solidarizuotis su vargstančiais bei atlikti gailestingumo darbus.

Kaip pranešė Vilniaus arkivyskupija, nuo rugsėjo 13-osios iki spalio 14-osios bus rengiamos atvirų durų dienos, jų metu užsukti vilniečius kvies „Carito“ centrai – bus galima iš arti stebėti jų veiklą, atlikti konkretų gailestingumo darbą.

Kaip popiežiaus atvykimui ruošiasi latviai ir estai?

 

Iki popiežiaus vizito Baltijos šalyse liko mažiau nei dvi savaitės. Kaip šiam istoriniam įvykiui sekasi ruoštis kaimynams latviams ir estams? Kokie pagrindiniai iššūkiai ir lūkesčiai? Koks susidomėjimas Pranciškaus apsilankymu visuomenėse, kur katalikai sudaro ne daugumą kaip Lietuvoje, o mažumą gyventojų?

Popiežius vyskupams iš misijų kraštų: ne šeimininkai, bet tėvai

 

Priėmęs maždaug šimtą vyskupų iš misijų kraštų, popiežius Pranciškus juos ragino būti maldos, skelbimo ir bendrystės žmonėmis, vengti supasaulėjimo ir klerikalizmo.

Susitikimu su Šventuoju Tėvu šeštadienio rytą baigėsi Tautų Evangelizavimo kongregacijos kasmet rengiami kursai, skirti neseniai paskirtiems ir konsekruotiems vyskupams misijų šalyse.

Popiežius sekmadienio vidudienį. Du stebuklai – Jėzus gydo kurčnebylį ir mus

 

„Efata!, atsiverk!“ – tai dvidešimt trečiojo eilinio sekmadienio Evangelijos raktažodžiai. Ištaręs šiuos žodžius, Jėzus pagydė kurčią nebylį, atvėrė jį kitiems ir pasauliui. Jėzus pagydė ne tik kūno negalią, ne tik sugrąžino klausą ir kalbą, bet taip pat padėjo šiam žmogui būti pilnaverčiu visuomenės nariu. Šie Jėzaus žodžiai turi pasiekti ir mus, turi atverti mūsų širdis kitų žmonių poreikiams.

Du popiežiai

 

Jono Malinausko laiškas „Naujojo Židinio-Aidų“ redaktoriui perpublikuojamas iš penktojo 2018 m. žurnalo numerio. 

Gerbiamas Redaktoriau,

jei manęs paklaustum, kuo ypatingas Pranciškaus pontifikatas, kuo jis labiausiai skiriasi nuo ankstesniųjų, atsakyčiau, kad pati akivaizdžiausia ypatybė yra ta, jog nuo pirmos šio pontifikato dienos Vatikane yra du popiežiai. Žinoma, Petro Įpėdinio funkcijas vykdo tik vienas – popiežius Pranciškus, bet ten pat, tame pačiame „Petro garde“ gyvena ir popiežius emeritas Benediktas. Nors tokią visiškai naują situaciją sukūrė Benedikto XVI sprendimas atsistatydinti, padėties šeimininku joje tenka būti Pranciškui.

Bažnyčia turi išklausyti išnaudojimo aukas

 

Nepilnamečių priežiūra ir apsauga nuo dvasininkų seksualinio piktnaudžiavimo tapo aukščiausiu Katalikų Bažnyčios prioritetu, ypač esant dideliems lūkesčiams, kad Bažnyčia patikimai ir tvirtai atsižvelgtų į nukentėjusius asmenis, jų šeimas ir bendruomenes ir į visus katalikus.

Prisiminta Motina Teresė

 

Vakar, rugsėjo 5-ąją, visame pasaulyje prisiminta prieš 21-erius metus mirusi Kalkutos Motina Teresė.

Albanų kilmės misionierė Gonxha Agnes Bojaxhiu (1910-199) būdama devyniolikos atvyko į į Indiją, du dešimtmečius tarnavo Loreto seserų kongregacijoje mokytojaudama, išsiskirdama artimo meile, uolumu, pasiaukojimu ir džiaugsmu. 1946 m. ji pradėjo apaštalauti Kalkutos vargšų kvartaluose. 36 metų vienuolės pradėtas darbas plėtėsi jos vadovautoje naujoje kongregacijoje, patvirtintoje vyskupijos 1950 metais ir Apaštalų Sosto 1965 metais. 

Seinų vyskupijai – 200 metų

 

Rugsėjo 1–2 d. vyko iškilmingas Seinų vyskupijos įsteigimo 200 metų jubiliejaus minėjimas. Pačiuose Seinuose vykusioje dviejų dienų programoje dalyvavo būrys svečių iš įvairių Lenkijos bei Lietuvos vietų.

Trakų Dievo Motinos atvaizdo karūnavimas: istorinis ir kulto kontekstas

 

Nors beveik kiekvienoje Lietuvos bažnyčioje yra Dievo Motinos atvaizdas, papuoštas metalo karūna, oficialus atvaizdų karūnavimas Lietuvoje buvo labai retas reiškinys. Trakų Dievo Motinos paveikslas yra pirmasis Lietuvoje, viešai ir iškilmingai karūnuotas vadinamomis Popiežiaus, o tiksliau – Šventojo Petro bazilikos Vatikane kapitulos skirtomis karūnomis.

Ar galime sau leisti abejoti popiežiumi?

 

Popiežius Pranciškus apkaltintas dangstęs seksualinio išnaudojimo skandale pagarsėjusį buvusį kardinolą Theodore  McCarricką. Nemažai daliai katalikų tai didelis smūgis, nespėjus atsigauti po ankstesnių skandalingų žinių. Prieš kelias savaites pasirodė Pensilvanijos didžiosios prisiekusiųjų žiuri ataskaita apie didelį skaičių dvasininkams pateiktų kaltinimų dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo. Anksčiau nuaidėjo skandalai dėl buvusio kardinolo McCaricko, kuris kaltinamas ne tik priekabiavimu prie seminaristų ir homoseksualių santykių su jais praktikavimu, bet ir mažamečių seksualiniu išnaudojimu. Nepaisant to, kad daliai vyskupų tai buvo žinoma, jis kopė karjeros laiptais – iki pat kardinolų.

V. Landsbergis: Jonas Paulius II labai gerai suprato Lietuvą

 

„Jonas Paulius II Lietuvos nepriklausomybės byloje atliko labai svarbų vaidmenį“, – konstatuoja buvęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. Šv. Jonas Paulius II lygiai prieš 25 metus, 1993-iųjų rugsėjo 4-ąją, su ganytojišku vizitu atvyko į Lietuvą. Šia proga su prof. V. Landsbergiu kalbėjomės ne tik apie patį pontifiko vizitą, tačiau ir jo priešistorę.

Prieš 25 metus Jonas Paulius II atvyko į Lietuvą

 

Prieš 25 metus – 1993 m. rugsėjo 4, šeštadienio popietį, keletą minučių po 15 val., į Vilnių atvyko popiežius Jonas Paulius II. Pirmąją vizito dieną, po oficialaus pasisveikinimo oro uoste, Šventasis Tėvas aplankė Lietuvos prezidentą, Vilniaus katedroje susitiko su kunigais ir pašvęstaisiais; vakare Aušros Vartuose kalbėjo Rožinį.

Seminaristai: celibatas – ne ėjimas prieš gamtą, o dovana

 

Bažnyčios pamatus drebina seksualinio išnaudojimo skandalai: Vatikane apie seksualinę prievartą prakalbo vienuolės, o Pensilvanijoje apie 300 kunigų buvo apkaltinti vaikų seksualiniu išnaudojimu. Popiežius Pranciškus pasmerkė lytinį išnaudojimą ir jo dangstymą bei pareikalavo kaltininkų atsakomybės. Lietuvoje taip pat būta atvejų, kai buvo galima suabejoti Dievo tarnų morale ir pasišventimu – kelti klausimus, kaip Bažnyčia ir jos atstovai turi keistis, ar tikrai reikalingas celibatas, jei jo nesilaikoma, ir pan.

Popiežiaus Pranciškaus patarimai studentams

 

Popiežius Pranciškus pasižymi stebinančia įžvalga. Ar prisimenate, kaip jis rado ryšį tarp krikščionių ir ateistų? Arba kaip ką tik susituokusiems absolventams jis liepė nesijaudinti, „jei skraido indai“. Kartais jo patarimas skamba, lyg kalbėtum su mielu seneliu, o kitą kartą jis rėžia tiesiog iš peties. Daugiau nei dešimtmetį mes siūlėme patarimus studentams pirmakursiams knygoje „The Freshman Survival Guide“ (liet. Pirmakursių išlikimo vadovas), todėl mums buvo įdomu, ar naujiems studentams tiks nors vienas popiežiaus patarimas. Visiškai nekeista, kad atsakymas – tvirtas TAIP. Net jeigu popiežius juokaudamas sako esąs „iš akmens amžiaus“, jo patarimai jaunam žmogui stebėtinai aktualūs. Žemiau pateikiame septynis popiežiaus Pranciškaus patarimus pradedantiems kelionę koledže.

Pažinti Lietuvos vakarus per bažnyčias

 

Salantų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Naujoji Salantų bažnyčia tapo tikru pagrindiniu miestelio simboliu. Jos didžiuliai bokštai, iškylantys į 70 metrų aukštį, iš tolo pasitinka ir rodo kelią į Salantus. Bažnyčia neogotikinė, puošniai dekoruota, kryžiaus plano, trijų navų su transeptu ir apside. Virš bažnyčios priekyje į viršų stiebiasi du bokštai su špiliais, o virš transepto kyšo bokštelis. Jos skliautai kryžminiai, interjerą puošia neogotikinio stiliaus suolai, klausyklos ir mediniai altoriai, kuriuos darė vietinis meistras.

Kaip parapijos galėtų priimti LGBT katalikus?

 

Vienas iš naujausių iššūkių katalikų parapijoms yra LGBT parapijiečių, taip pat ir šeimų, kurių gretose yra LGBT narių, priėmimas. Tačiau šis iššūkis taip pat yra gausus malonės, nes LGBT katalikai tiek ilgai jautėsi atskirti nuo Bažnyčios, kad bet kuri priėmimo patirtis dabar gali būti keičianti gyvenimą – gijimo akimirka, galinti paskatinti vėl lankytis Mišiose, sugrįžti į tikėjimą ar net padėti jiems vėl tikėti Dievą. 

6 faktai apie šv. Augustiną

 

Šv. Augustinas – vienas žymiausių šventųjų, vyskupas, teologas, Bažnyčios mokytojas, kurio kelias link Dievo buvo ne iš tiesiausių. Skaitykite 6 faktus, kuriuos svarbu žinoti apie šią asmenybę.

1. Jis gimė Šiaurės Afrikoje, Tagastės mieste (dabartinis Alžyras) 354 m.

Powered by BaltiCode