Parama
Popiežius: reikia grožio, kad nenugrimztume į neviltį

Prieš beveik tris dešimtmečius Vatikane pradėti rengti Kalėdų koncertai, iš kurių gaunamos lėšos skiriamos įvairiems labdaros projektams. Pirmasis toks koncertas buvo surengtas prieš 1993 m. Kalėdas Vatikano didžiojoje audiencijų salėje, dalyvaujant popiežiui Jonui Pauliui II. Vėliau koncertai buvo rengiami ne tik Vatikane, bet ir kitose Romos ir kitų miestų koncertų salėse, o jų įrašus Kūčių vakarą arba Kalėdų dieną perduodavo radijo ir televizijos programos. Šiemetinis koncertas dėl pandemijos nulemtų apribojimų įrašomas nedalyvaujant žiūrovams. Atlikėjus ir organizatorius šeštadienį priėmė popiežius Pranciškus.

Bus atnaujinama viena seniausių Lietuvoje Prienų medinė bažnyčia

Kultūros infrastruktūros centro užsakymu bus atnaujinta Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia. Už beveik 1 mln. eurų bus remontuojamos ir restauruojamos bažnyčios vidaus patalpos.

Pasak Kultūros infrastruktūros centro direktoriaus Šarūno Šoblinsko, bažnyčią remontuoti būtina, nes medinėse jos lubose yra plyšių, lubų ir tapybos elementų dažai išblukę, dalis sienų apdailos lentų pažeistos puvinio, esama ir kitų interjero detalių pažeidimų. 

Antroji advento meditacija Vatikane. Amžinasis gyvenimas

Penktadienio rytą popiežius ir Romos kurijos vadovai klausėsi antrosios advento meditacijos. Pirmąją meditaciją prieš savaitę skyręs mirties tematikai, šį penktadienį popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap. kalbėjo apie amžinąjį gyvenimą.

Visuotiniai atlaidai Gvadalupės Švč. M. Marijos šventės proga

Šį šeštadienį, gruodžio 12-ąją, Gvadalupės Švč. M. Marijos šventės dieną, sukanka 125 m. nuo Marijos atvaizdo Meksikos Gvadalupės šventovėje karūnavimo. Dėl to šia proga popiežius Pranciškus suteikė galimybę gauti visuotinius atlaidus tikintiesiems visame pasaulyje, kurie malda vienysis su Gvadalupės šventove.

Pasitarimas dėl krizės Sirijoje ir Irake. Popiežiaus žinia

Ketvirtadienį, gruodžio 10-ąją, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija surengė pasitarimą, skirtą Sirijos ir Irako humanitarinei krizei. Nuotoliniu būdu vykusiame posėdyje dalyvavo penkios dešimtys asmenų – katalikiškų šalpos organizacijų, bažnytinių institucijų bei vienuolijų, veikiančių Sirijoje, Irake ir kaimyninėse šalyse, atstovai, vietos vyskupai ir apaštališkieji nuncijai abiejose šalyse. Virtualaus susitikimo pradžioje buvo perduota Šventojo Tėvo video žinia.

Gruodžio 10-oji – Pasaulinė žmogaus teisių diena

„Kiekvienas kviečiamas drąsiai ir ryžtingai gerbti fundamentalias kiekvieno asmens, ypač paprastai nematomo, teises: yra daugybė alkstančių ir trokštančių, nuogų, sergančių, svetimšalių ir kalinių“, – „Twitter“ socialiniame tinkle parašė popiežius Pranciškus, primindamas gruodžio 10 dieną minimą Pasaulinę žmogaus teisių dieną.

Trečiadienio katechezė: nebijokime prašyti, sulaukime atsakymo

Krikščioniška malda yra visiškai žmogiška: ji apima šlovinimą ir maldavimą. Jėzus mokė mokinius melstis „Tėve mūsų“ malda, kuria kreipiamės į Dievą su vaiko pasitikėjimu ir išdėstome savo prašymus, sakė popiežius Pranciškus gruodžio 9 dienos bendrosios audiencijos katechezėje, tęsdamas meditacijų apie maldą ciklą.

Skelbiami šv. Juozapo metai

Mylintis tėvas, švelnus, klusnus Dievui, visus priimantis, drąsiai kūrybingas, darbštus, kuklus, nesiveržiantis į pirmas vietas – šiais žodžiais popiežius Pranciškus apibūdina šventąjį Juozapą, skelbdamas jam skirtus metus, kurie visoje Bažnyčioje bus minimi nuo šių metų gruodžio 8 d. iki 2021 m. gruodžio 8 d.

Lietuvos vyskupų ganytojiškas laiškas „Kalėdų belaukiant“

Brangieji,

Šie metai mus visus ir pasaulį suvienijo netikėtu būdu. Pandemijos sukeltas egzistencinis nerimas neaplenkė nei vieno iš mūsų. Viruso grėsmė verčia susimąstyti apie gyvenimo prasmę ir trapumą, apie visuomenės solidarumo ir savitarpio pagalbos reikšmę. Negalime slėpti – asmeniškai kiekvienam tai sunkus laikas. Jaučiamės nesaugūs, persekioja nerimas dėl ateities, dažnas išgyvena bendrystės stoką. Tačiau, kaip žmonijos istorinė patirtis rodo, kiekvienoje krizėje slypi ir naujų galimybių atradimas.

La Verna – virtuali malda tampa tikra

Socialiniuose tinkluose ir portaluose gerokai išsiplėtė vadinamosios nuotolinės maldos iniciatyvos. Viena tokių iniciatyvų yra La Verna pranciškonų bendruomenės pastangos padėti žmonėms, ieškantiems dvasinės paramos. „Jos pandemijos laikotarpiu reikia labiau ne bet kada“, – sako La Vernos pranciškonų bendruomenė.

Asyžius. Kalėdų žinia šiandien dar akivaizdesnė

Antradienį, gruodžio 8-ąją, po Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės Mišių, Asyžius pavirs prakartėle po atviru dangumi, ant pastatų sienų bus projektuojami Džioto kūriniai. Brolių pranciškonų adventinį projektą „Natale di Franceso“ („Pranciškaus Kalėdos“) galės stebėti visi per internetą (ilnataledifrancesco.it). Juo siekiama pasidalinti autentiška Betliejaus prakartėlės ir Kalėdų žinia.

Popiežius ambasadoriams: kartu žadinkime visų žmonių brolybę

Popiežius linki, kad prie Šventojo Sosto savo valstybėms atstovaujantys ambasadoriai savo veikla ugdytų susitikimo kultūrą. „Jos reikia siekiant įveikti nesusitarimus ir skirtingumus, kurie taip dažnai kliudo tarptautinės bendruomenės išsikeltų siekių ir kilnių idealų įgyvendinimui“, – pasakė penktadienį popiežius Pranciškus.

Popiežiaus žinia Tarptautinės žmonių su negalia dienos proga

Kasmet gruodžio 3-ąją minima Jungtinių Tautų Organizacijos 1992 m. įvesta Tarptautinė žmonių su negalia diena, atkreipianti visuomenės dėmesį į neįgaliųjų žmonių problemas, skatinanti padėti, kurti geresnes integracijos sąlygas. Šia proga gruodžio 3-ąją buvo paskelbta ir popiežiaus Pranciškaus žinia.

Kardinolas E. Feroci: evangelizuoti darbais

Popiežiaus paskirti 13 naujų kardinolų tapo naujais Romos vyskupijos nariais, išskyrus Enrico Feroci, kuris nors gimė Abrucų regione, bet jau nuo kunigystės šventimų 1965 metais yra Romos vyskupijos dvasininkas.

Šv. Andriejaus iškilmė Konstantinopolio patriarchate. Popiežiaus laiškas

Lapkričio 30 dieną Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus vadovavo Šv. Andriejaus – „Pirmojo pašauktojo“ – liturginei iškilmei. Šis apaštalas vadinamas Konstantinopolio Bažnyčios steigėju ir dangiškuoju globėju. Šventėje dalyvavo Šventojo Sosto delegacija, vadovaujama kardinolo Kurto Kocho, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko, ir Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalia, taip pat su nedidele palyda.

Popiežius: Dievas ištiesia pagalbos ranką

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio maldos susitikime pavedė naujuosius liturginius metus Mergelei Marijai, laukimo moteriai, prašė, kad Marija padėtų visiems krikščionims įgyvendinti Jėzaus apaštalų uždavinį, kurį laiške paminėjo apaštalas šv. Petras: „įtikinamai atsakyti apie mumyse gyvenančią viltį“ (1 Pt 3). Kalboje, kurią sakė Šv. Petro aikštėje lapkričio 29 dieną, popiežius kreipėsi į pirmojo advento sekmadienio vidudienio susitikime dalyvavusius maldininkus.

Popiežius: budėti ir nepasiduoti vidutiniškumo ir abejingumo miegui

Popiežius pirmojo advento sekmadienio Mišias aukojo su vienuolika naujų kardinolų iš šešių kraštų: Čilės, Italijos, JAV, Maltos, Meksikos ir Ruandos. Juos popiežius paskyrė kardinolais konsistorijoje šeštadienį Šventojo Petro bazilikoje kartu su dar dviem Bažnyčios hierarchais iš Filipinų ir Brunėjaus, kurie dėl koronaviruso pandemijos suvaržymų negalėjo atvykti į Romą, dalyvauti konsistorijoje ir aukoti Mišių su Romos vyskupu popiežiumi Pranciškumi. Mišiose dalyvavo kiti kardinolų kolegijos nariai, apie šimtą naujuosius kardinolus lydinčių artimųjų, bendradarbių ir dvylikos Romos vyskupijos parapijų, į kurias paskirti naujieji kardinolai, klebonų ar rektorių.

Šiandien – nauji Bažnyčios liturginiai metai

 

Nuo tos valandos, kai Žodis tapo kūnu ir apsigyveno tarp mūsų (Jn 1, 14), Dievas įėjo į pasaulio ir žmogaus kūrybą ir savaip buvo susietas su laiku. Krikščionių religija yra istorinė religija, paremta faktais, turėjusiais laiką ir vietą istorijoje.

Vyskupų konferencijos 2020 m. lapkričio 24–26 d. naujienos

2020 m. lapkričio 24–26 d. vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas S. Tamkevičius, arkivyskupai P. Rajič, G. Grušas, K. Kėvalas, L. Virbalas, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas. Atsižvelgiant į karantino situaciją šalyje, posėdis vyko nuotoliniu būdu.

Popiežius: krikščionis gyvena atsimindamas ateitį

Popiežius Pranciškus pasiuntė žinią Italijoje kasmet rengiamam Bažnyčios socialinio mokymo festivaliui. Šiemet jis vyksta lapkričio 26–29 dienomis; jo tema: „Ateities atmintis“. Tradicinį susitikimą kuriame nors Italijos mieste šiemet dėl pandemijos pakeitė virtualus susitikimas internete. Popiežiaus žinios nuotolinio susitikimo dalyviai klausėsi ketvirtadienio vakarą.

R. Cantalamessa: noriu mirti su pranciškono abitu

Vienas iš būsimų naujų kardinolų, Popiežiaus namų pamokslininkas br. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap., paprašė, kad popiežius jį atleistų nuo taisyklės, pagal kurią kardinolai privalo būti vyskupai. Todėl pranciškonų kapucinų ordino vienuolis nebus konsekruojamas vyskupu. Jis pats apie tai pranešė interviu, paskelbtame jo gimtosios Rieti vyskupijos portale.

Pasaulinė vaikų diena

Lapkričio 20 dieną Jungtinių Tautų Organizacija kviečia minėti Pasaulinę vaikų dieną ir rūpintis, kad vaikai džiaugtųsi gražia vaikyste. Deja, laimingai vaikystei netrūksta grėsmių, prie kurių pastaraisiais mėnesiais prisidėjo ir pasaulinė COVID-19 pandemija. Lapkričio 20 dienos žinute „Twitter“ tinkle popiežius Pranciškus pažymėjo, jog „kiekvienas vaikas dar motinos įsčiose turi būti priimtas ir ginamas, globojamas ir saugomas“.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode