Reklama 2

Popiežius Pranciškus: Dievas visada laimi

 

Popiežius Pranciškus „Dievas yra jaunas“; iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė, išleido „Baltos lankos“, 2018.

„O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja!“ Tad Dievas yra tas, kuris visada atnaujina, nes Jis visuomet naujas: Dievas yra jaunas!“

Kunigo nuopuolis – asmeninė nelaimė ne tik aukai

 

Prisimename kai kuriuos Jėzaus mokinius (ne apaštalus), kurie, girdėdami Jo kietus žodžius (žr. Jn 6, 51), nesistengė jų giliau suvokti, ir, užuot Jį prašę plačiau paaiškinti, leidosi užvaldomi negatyvių emocijų, pasipiktino Juo (žr. Jn 6, 61) ir pasišalino... Papiktinimai nelygu papiktinimams. Visais laikais pasitaiko tokių individų, kuriems Nukryžiuotasis yra jų hedonistinio gyvenimo būdo prieštaravimo ženklas, ir jie a priori atmeta Jį, net nesusipažinę su Jo mokymu, kuris kiekvienam žmogui yra tinkamiausias gyvenimo kelrodis... Yra asmenų, kurie seka Kristumi, bet vėliau dėl įvairių priežasčių tampa Jam neištikimi, ir jų elgesys piktina aplinkinius. 

PBT vadovas Tveit: „Kurti taiką – šventas darbas”

 

Pasaulio Bažnyčių Tarybos generalinis sekretorius Dr. Olav Fykse Tveit, vadovavęs delegacijai į Kongo Demokratinę Respubliką, rugpjūčio 19 d. taikdariams skirtame ekumeniniame susitikime Kinšasoje, protestantų katedroje kalbėjo apie įpareigojančią užduotį – saugoti taiką, elgtis taip, kad taptume viena, nors ir esame skirtingi.

Tuoktuvių giesmininkų misija – šlovinti Viešpatį

 

Vasara – vestuvių metas. Vis dažniau bažnyčiose besituokiančios poros atkreipia dėmesį į muzikinę liturgijos dalį. Tampa vis svarbiau, kas, ką ir kaip pamaldose gros ir giedos. Ir ne veltui. Juk giedoti – tai dvigubai melstis. Apie šlovinimo svarbą santuokos liturgijoje „Magnificat“ kalbasi su šlovintojų grupės „Betliejaus smėlis“ vokaliste Agne Stankevičiene. Ji dvejus metus su pianiste Lina Galvydyte patarnauja giesmėmis Utenos jaunavedžiams.

Pasaulį pakeitę popiežių vizitai

 

Ruošdamiesi popiežiaus Pranciškaus apsilankymui Lietuvoje pažvelkime į keturis jo pirmtakų vizitus, kurie paliko ryškų pėdsaką pasaulio istorijoje.

Ar popiežiaus vizitas gali sutaikyti krikščionis?

1964 m. sausio 4 d. dieną New York Times rašė: „Šį rytą popiežius Paulius VI reaktyviniu lėktuvu išvyko reikšmingon piligrimystėn į Šventąją Žemę. Tarp precedento neturinčios kelionės tikslų yra numatyti apsilankymai vietose, kur Jėzus gyveno ir mokė, bei pokalbis su Ortodoksų Bažnyčios lyderiais.“ Vizito metu Šventojoje Žemėje tvyrojo politinė įtampa dėl  teritorinių nesutarimų tarp Palestinos ir Izraelio. Tiek prieš vizitą, tiek jo  metu buvo pabrėžiama, jog jis yra religinio pobūdžio ir atsisakoma išreikšti bet kokią politinę poziciją.

Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė – dovana Bažnyčiai ir pasauliui

 

2018 m. liepos 22–31 dienomis Pasaulinė krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė (angl. CLC – Christian Life Community) susitiko „pasaulio krašte“, Buenos Airėse, popiežiaus Pranciškaus gimtojoje Argentinoje, kur, vadovaudamasi bendruomeniniu įžvalgumu, stengėsi įžvelgti tolesnes Bendruomenės kelionės kryptis. Asamblėjos tema – „Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė – dovana Bažnyčiai ir pasauliui“ kvietė mąstyti, kiek kepalėlių kiekvienas esame gavę ir galime pasidalinti su kitais.

Tarnauti, kur žmonės alksta prasmės ir Dievo

 

Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo homilija Kauno arkikatedroje bazilikoje teikiant šventimus vyskupui Algirdui Jurevičiui.

Brangūs broliai vyskupiškoje ir kunigiškoje tarnystėje, mieli tikintieji, gerbiami svečiai, brangus mons. Algirdai,

ši diena yra džiugi Bažnyčiai Lietuvoje, ypač Kaune, nes ji gauna ganytoją, pašauktą tęsti apaštalų tarnystės ir rūpintis tikinčiaisiais. Dėkojame Šventajam Tėvui Pranciškui už šį paskyrimą ir meldžiamės už jį, laukdami atvykstančio į Lietuvą.

Kokia Airija laukia popiežiaus Pranciškaus?

 

Jau tik kelios dienos iki popiežiaus Pranciškaus apaštališkosios kelionės į Airiją. Šventasis Tėvas šalies sotinėje Dubline ir Noko (Knock) Marijos šventėje lankysis ateinantį šeštadienį ir sekmadienį, rugpjūčio 25 ir 26 dienomis. Pagrindinis popiežiaus kelionės tikslas – dalyvauti jau antradienį prasidedančiame Pasauliniame šeimų susitikime. Sekmadienį Šventasis Tėvas aukos susitikimo uždarymo Mišias.

Šventumas pagal Pranciškų (10): tyraširdžiai regės Dievą

 

Tęsiame naujausio popiežiaus dokumento ištraukų publikacijas. Apaštališkasis paraginimas „Būkite linksmi ir džiūgaukite“ („Gaudete et exsultate“) aiškina, ką reiškia būti šventam šiuolaikiniame pasaulyje. 

Už vertimą dėkojame „Bažnyčios žinių“ redakcijai. Dokumentas lietuviškai publikuotas 2018 m. „Bažnyčios žinių“ Nr. 5 ir Nr. 6.

* * * * *

„Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą“

Šis palaiminimas susijęs su tais, kurie turi paprastą, tyrą, nesuteptą širdį, nes mylėti mokanti širdis neįsileidžia į savo gyvenimą nieko, kas meilei kelia grėsmę, ją silpnina ar stumia į pavojų.

Sekmadienio meditacija. Ar yra norinčiųjų gyventi?

 

Vos aštuonių eilučių Evangelijos ištraukoje Jėzus aštuonis sykius pakartoja pamatinę temą: kas valgo mano kūną, gyvens per amžius. Iš pirmo žvilgsnio dėl visų tų pasikartojimų šis paragrafas gali pasirodyti monotoniškas. Tačiau tai tarsi dieviškoji monotonija, raminama ir gyvybinga, atskleidžianti evangelisto Jono stilių: jis suformuluoja stiprų turinį, pasitelkdamas kondensuotus terminus, o tolesnėse eilutėse pakartoja jį, praplėsdamas koncentriniais ratais, tarsi įmetus akmenį į ramų vandenį.

Kaune įšventintas naujas vyskupas A. Jurevičius

 

Sekmadienį Kaune iškilmingai konsekruotas naujas vyskupas Algirdas Jurevičius. Jis tapo Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru – dešiniąja Kauno arkivyskupo ranka.

Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas BNS anksčiau sakė, kad tai suteiks galimybę tiek arkivyskupui, tiek jo pagalbininkui praleisti daugiau laiko su tikinčiaisiais, todėl šis paskyrimas svarbus ir eiliniams parapijiečiams.

Popiežius sekmadienį: Eucharistija – dangus žemėje

 

„Jėzus nori, kad mes gyventume bendrystėje su juo ir su broliais“, sakė popiežius Pranciškus, prieš sekmadienio „Viešpaties Angelo“ maldą komentuodamas Mišių Evangelijoje skambėjusius Kristaus žodžius: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys šią duoną – gyvens per amžius“. Popiežiaus žodžių klausėsi apie 20 tūkst. maldininkų, sekmadienio vidudienį susirinkusių į Šv. Petro aikštę.

Zarasų klebonas: Dievas pasikliauja varganu žmogumi

 

Rugpjūtis – vartai į brandžią vasarą, kvepiančią žolynais ir ryto rūku; vartai  į mūsų pilnatvę: aplinkui viskas auga, noksta, o sieloje jauti jau švelniai besišypsančią artėjančio rudens ramybę. Šis mėnuo Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonui Vydui Juškėnui – visada reikšmingas. Švenčiamas ne tik gimtadienis, bet ir kunigystės metinės. Šiemet – jau dvidešimtosios.

Šv. Maksimilijonas Kolbė OFMConv

 

Šiandien gerai žinomas pamaldumo Nekaltajai Mergelei Marijai propaguotojas, katalikiškos spaudos leidėjas ir misionierius gimė 1894 I 8 Zdunska Volioje (Centrinė Lenkija) ir tą pačią dieną buvo pakrikštytas parapijos bažnyčioje Raimundo vardu. Jis buvo antrasis iš penkių Juliaus ir Marijanos Kolbių sūnų (du paskutiniai sūnūs mirė mažamečiai). Tėvai vertėsi audėjų amatu, gyveno kukliai. Abu buvo labai pamaldūs, priklausė Pranciškonų pasauliečių ordinui. Sulaukęs 11 metų, Raimundas priėmė Pirmąją Komuniją (tuo metu šeima gyveno Pabianicėse). Mokslo pagrindus Raimundas gavo namuose, o mokyklą pradėjo lankyti tik pasitaikius palankiai progai – sužinojus, kad pranciškonai Lvove atidarė Mažąją seminariją, kur mokslas buvo nemokamas. 1907 m. Raimundas kartu su vyresniuoju broliu Pranciškumi pradėjo mokslo metus pranciškonų seminarijoje. Po metų tos pačios seminarijos auklėtiniu tapo ir jaunesnysis brolis Juozapas (ordine gavo Alfonso vardą).

Popiežius sekmadienio vidudienį: blogis plinta, jei į jį neatsakome gerumu

 

„Viešpaties Angelo“ maldą popiežius Pranciškus kalbėjo su italų jaunimu, atvykusiu į šeštadienį ir sekmadienį Romoje vykusį savo susitikimą.

Po šeštadienio vakarą Romos „Circo Massimo“ arenoje vykusios maldos vigilijos ir po „baltos nakties“ – bendravimo, susitikimų, taip pat maldos Romos senamiesčio bažnyčiose – sekmadienio rytą jaunimas susirinko į Šv. Petro aikštę ir dalyvavo Mišiose. Mišias aukojo Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas kard. Gualtiero Bassetti. Prieš pabaigą į aikštę atvyko ir popiežius Pranciškus. Jis palaimino du garsiuosius italų katalikų pamaldumo simbolius – Loreto šventovės Švč. M. Marijos statulos ir Asyžiaus Šv. Damijono bažnyčios kryžiaus kopijas, kurias italų jaunimas nusiveš į ateinančių metų sausį Panamoje vyksiančias Pasaulio jaunimo dienas.

Petras – Bažnyčios uola ar suklupimo akmuo?

 

Jėzaus klausimas, ką apie Jį mano žmonės ir kuo Jį laiko mokiniai, nuskamba visose trijose sinoptinėse evangelijose (Mk 8, 27–50; Mt 16, 13–20; Lk 9, 18–21). Dvylikos vardu Petras atsako tikėjimo išpažinimu, kuris aiškiai skiriasi nuo kitų žmonių nuomonės. Po Petro išpažinimo Jėzus kalba apie savo kančią, mirtį bei prisikėlimą ir aiškina, ką reiškia būti Jo mokiniu. Galiausiai Jėzui atsimainius ant Taboro kalno, pats Dievas užtvirtina Jėzaus tapatybę. Į nustebusio Petro pastebėjimą: Viešpatie, gera mums čia būti (Mt 17, 4) atsiliepia pats Dievas Tėvas: Šitas yra mano mylimasis Sūnus, su juo man gera. Klausykite jo! (Mt 17, 5) Taigi, Petro išpažinimas, skelbimas apie kančią ir mokymas apie sekimą paskui Jėzų, šie trys elementai yra  glaudžiai susiję. Jie vienas kitą papildo ir paaiškina.

Klebonas Vytautas Rapalis: „Neįgalumą nuo pat vaikystės mačiau iš labai arti…“

 

„Nuo pat vaikystės iš labai arti mačiau sunkiai sergančiųjų ir neįgaliųjų, – pasakoja Vilniaus Žvėryno bažnyčios klebonas Vytautas Rapalis. – Visi jie buvo man labai artimi žmones, kuriuos mylėjau ir kurių gailėjau visa širdimi. Prisimenu savo močiutę Liudviką, kuri pasilenkusi kruopščiai tepdavo tepalu reumato išsuktus kelio sąnarius, o po to, nepaisydama skausmų, tris kilometrus pėsčiomis sekmadieniais eidavo į bažnyčią. „Negaliu kitaip, – lyg atsiprašydama kartodavo ji. – Jėzus kentėjo ir aš kenčiu...“

Šv. Dominykas – maldos vyras

 

Šią katechezę popiežius emeritas Benediktas XVI perskaitė 2012 metų rugpjūčio 8 dieną.

Šiandien Bažnyčia mini šv. Dominyką Guzmaną, kunigą ir Pamokslininkų – dominikonų – ordino steigėją. Norėčiau iškelti aikštėn esminį jo dvasingumo aspektą – maldos gyvenimą.

Ką veikia brolis dominikonas vasarą?

 

„Ką broliai veikia vasarą? Tai labai platus klausimas! Ką aš veikiu vasarą? Į šį klausimą jau galiu atsakyti... Rugpjūčiui jau beveik įpusėjus visą savo vasarinę veiklą galiu sudėti į keturis žodžius – piligrimystė, susitaikinimas, poilsis, jaunimas“. Taip Romos dominikonų provincijos interneto portale rašo jaunas italas dominikonas br. Simone Tommaso Bellomo OP.

Žvelgti Prisikėlimo žvilgsniu

 

Kviečiame skaityti kun. Kęstučio Palikšos homiliją, sakytą per Atsimainymo šv. Mišias Grigališkojo choralo savaitėje Marijampolėje.

Viešpaties Atsimainymo šventė yra įrašyta bažnytiniame kalendoriuje, todėl iš to mes galime lengvai galime suprasti, jog tai svarbus įvykis. Mūsų laikais, kai vyksta kas nors svarbaus, yra pasistengiama, kad tuoj pat apie tai atsirastų pranešimų interneto portaluose: su nuotraukomis, dar geriau, jeigu su videoįrašais, nes tik tokiu būdu visuomenė supranta, jog šitas įvykis yra žinomas, vadinasi – svarbus. Šiandieną gali vykti didžiausi, gražiausi dalykai, bet jeigu apie juos niekas nerašo, nekalba, jų nerodo, tai jie praeina lyg nieko nebūtų atsitikę.

Rugpjūtį popiežius meldžiasi už šeimas

 

Kai kalbu apie šeimas, mintyse jas prilyginu lobiui. Kasdienio gyvenimo ritmas, stresas, taip pat įtampa darbe, institucijų abejingumas gali joms kelti pavojų. Negana tik kalbėti apie jų svarbą, bet reikia jas konkrečiai remti ir atitinkamomis šeimų politikomis padėti joms atlikti savo vaidmenį visuomenės labui.

Powered by BaltiCode