Parama
Dantės minėjimui – išskirtinė Apaštalinės bibliotekos iniciatyva

Popiežiškoji kultūros taryba paskelbė didžio poeto Dantės Aligjerio, gyvenusio XIII–XIV amžių sandūroje, minėjimo programą, skirtą VII amžių nuo mirties sukakčiai. „Dieviškosios komedijos“ autorius yra pelnytai vadinamas dabartinės italų kalbos tėvu, jo kūryba, kurioje dera savojo laiko istorinės detalės, simbolizmas ir laiko ribas pranokstantis egzistencializmas, priskiriama bendrajam Vakarų kultūros paveldui.

Išleisti Popiežiškasis žinynas ir Bažnyčios statistikos metraštis

Kaip kasmet pavasarį, Vatikano leidykla išleido naują Popiežiškąjį žinyną ir naują Bažnyčios statistikos metraštį. 2021 m. Popiežiškasis žinynas skelbia atnaujintą informaciją apie Šventojo Sosto ir Bažnyčios pasaulyje institucijas; statistikos metraštis pateikia duomenis apie padėtį 2019 m. pabaigoje ir analizuoja pokyčius.

Ketvirtoji gavėnios meditacija Vatikane. Jėzus gyvena su mumis

Popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap. penktadienį vadovavo paskutinei iš keturių šiemetinių gavėnios meditacijų. Ankstesnėse trijose meditacijose komentavęs Jėzaus žmogystės ir dievystės dogmą, taip pat kalbėjęs apie kiekvieno tikinčiojo asmeninį santykį su Jėzumi, pamokslininkas meditacijų ciklą užbaigė kalbėdamas apie tikinčiųjų bendruomenėje visada pasiliekantį Jėzų.

VII amžiai nuo Dantės Aligjerio mirties. Popiežiaus apaštalinis laiškas

Kovo 25-oji Italijoje yra skirta didžiajam poetui Dantei Aligjeriui(1265–1321), „Dieviškosios komedijos“ autoriui, italų kalbos tėvui. Nepaisant pandemijos, Dantės diena minima šimtais straipsnių ir reportažų žiniasklaidoje, virtualiais renginiais. Šiuose minėjimuose, pažymi popiežius Pranciškus, negalėjo pritrūkti Bažnyčios balso. „Daug geriau, nei daugelis kitų, poezijos grožiu jis mokėjo išreikšti Dievo ir meilės slėpinį“, – pažymi popiežius Dantės mirties VII amžių sukakčiai skirtame apaštaliniame laiške „Candor lucis aeternae“ („Amžinosios šviesos švytėjimas“).

Kristaus Kryžiaus kelias vaikų žvilgsniu

Didžiojo penktadienio Kryžiaus kelio stotys Romoje ir šiemet neįvyks prie Koliziejaus. Metinis renginys, kurio metu apmąstomas Kristaus Kryžiaus kelias nuo Jėzaus nuteisimo iki mirties, jau antrą kartą dėl pandemijos suvaržymų perkeliamas į Vatikaną. Popiežius vadovaus apmąstymams Šv. Petro aikštėje, dalyvausiančių asmenų skaičius bus ribotas.

Vilniaus arkivyskupija viešas pamaldas stabdo iki Velykų antrosios dienos

Vilniaus arkivyskupija Mišias su žmonėmis nuo ketvirtadienio laikinai stabdo iki Velykų antrosios dienos, Vilniaus regione tokių priemonių imasi ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupija.

Kaip trečiadienį skelbiama Vilniaus arkivyskupijos pranešime, pamaldos su tikinčiaisiais pristabdomos šių savivaldybių bažnyčiose ir koplyčiose: Vilniaus miesto ir rajono, Švenčionių rajono ir Visagino savivaldybėse.

Vatikano iniciatyva skatina visuotines paliaubas

Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija ir Vatikano Covid-19 komisijos virtualus renginys, skatinantis paliaubas pasaulio mastu, pristato konkrečius būdus, kaip vykdyti nusiginklavimą ir išryškina ekumeninio bei tarpreliginio dialogo vaidmenį.

Popiežius filipiniečiams kunigams: šiandien yra konkretumo metas

Pirmadienį popiežius Pranciškus susitiko su Romoje veikiančios Popiežiškosios filipiniečių kolegijos bendruomene. Susitikimas su Šv. Tėvu surengtas dviejų jubiliejų proga – šiemet sukanka 500 metų nuo Filipinų evangelizavimo pradžios ir 50 metų nuo Popiežiškosios filipiniečių kolegijos įkūrimo Romoje.

Vyskupas A. Poniškaitis: Šeimos – „Amoris laetitia“ metų pradžiai

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva pradėjome šeimai skirtus metus „Šeima – Amoris Laetitia“ („Šeima – meilės džiaugsmas“). Šis pavadinimas nurodo į prieš penkerius metus popiežiaus paskelbtą apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“. Jis kalba apie meilę šeimoje ir siūlo kryptis, kokiu būdu šeima gali patirti džiaugsmą būti dovana Bažnyčiai ir visuomenei. Tai vertinga medžiaga apmąstymui ir įgyvendinimui.

Šv. Juozapas – popiežiaus Pranciškaus vyskupiškosios tarnystės globėjas

Penktadienis, kovo 19-oji, – liturginė Šv. Juozapo, Marijos sužadėtinio ir visuotinės Bažnyčios globėjo, iškilmė. Šiemet šią dieną Bažnyčioje prasideda popiežiaus paskelbti Šeimos – „Amoris laetitia“ metai, kartu sukanka apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“ paskelbimo penktosios metinės. Tą patį penktadienį taip pat sukanka Pranciškaus popiežiškosios tarnystės pradžios aštuntosios metinės. 2013 m. kovo 19 d. Pranciškus buvo apjuostas Visuotinės Bažnyčios ganytojo palijumi ir jam įteiktas popiežiškasis Žvejo žiedas. Iškilmės homilijoje popiežius Pranciškus savo tarnystę Romoje ir pasaulyje pavedė šv. Juozapo globai.

Informacinis pranešimas apie prasidedančius Šeimos – Amoris laetitia metus

Šventasis Tėvas Pranciškus, 2020 metų gruodžio 8 d. pradėdamas Šv. Juozapo metus, pakvietė tikinčiuosius atrasti, jog žmonės, kurie atrodo gyvenantys slaptoje arba yra „antraeiliai“, atlieka neprilygstamą vaidmenį išganymo istorijoje. Toks yra ir šv. Juozapas – nepastebimas savo kasdieniu, diskretišku ir paslėptu buvimu, bet kartu užtarėjas, pagalbininkas ir vadovas sunkiomis akimirkomis. Šv. Juozapo metai tęsis iki 2021 m. gruodžio 8 d., o Šv. Juozapo metų minėjimo Lietuvoje gaires rasite puslapyje https://katalikai.lt/svjuozapometai/sielovadines-gaires

Kvietimas maldos skydui

Krikščionis suvienijusi ir išjudinusi maldos akcija už šeimą, įgavusi naują – maldos skydo pavidalą kvies tikinčiuosius toliau melstis kartu

Rytų Bažnyčios pradėjo gavėnią

Pirmadienį, kovo 15 d., nereformuoto Julijaus kalendoriaus besilaikančios Bažnyčios pradėjo gavėnios laikotarpį. Ortodoksai ir rytų apeigų katalikai gavėnią šiais metais pradėjo trim su puse savaitės vėliau, negu lotynų tradicijos katalikai. Velykas rytų krikščionys šiemet švęs keturiomis savaitėmis vėliau už vakarų krikščionis – gegužės 2 d.

Popiežius apie pandemijos tunelį ir naują pasaulio tvarką

„Dievas ir pasaulis, kuris ateis“ – tai nauja knyga-pokalbis su popiežiumi Pranciškumi apie dabartinio laiko iššūkius žmonijai pandemijos kontekste. Italų dienraščio „La Stampa“ Vatikano įvykių apžvalgininko Domenico Agasso veikalas, išleistas leidyklų Edizioni Piemme ir LEV (Vatikano leidyklos) nuo antradienio, kovo 16 dienos, platinamas Italijos knygynuose.

Popiežius: Jėzus yra šviesa, kuri atnaujina gyvenimą

Bažnyčios liturgija ketvirtąjį gavėnios sekmadienį kviečia džiaugtis. Kokia šio džiaugsmo priežastis? Popiežius sekmadienio vidudienio maldos pamąstyme ragino atsakymo ieškoti šio sekmadienio Mišių Evangelijos skaitinyje, kur sakoma: „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. (Jn 3, 16). Popiežius patikino, jog šis džiaugsmas yra krikščioniškojo gyvenimo širdis: Dievo meilės viršūnė yra jo Sūnus, padovanotas silpnai ir nuodėmingai žmonijai.

Trečioji gavėnios meditacija Vatikane. „Kas man yra Kristus?“

Pasaulis į krikščionių bendruomenę žiūri tik kaip į tam tikrųjų papročių ir etinių normų besilaikančių žmonių grupę, o į Bažnyčią – kaip instituciją, kuriai jie priklauso ir kuri jiems atstovauja. Bažnyčia suvokiama taip, tarsi Kristaus nebūtų („Etsi Christus non daretur“). Tačiau mes turėtume į tai reaguoti ne bandydami įtikinti pasaulį, kad jis klysta, kad žiniasklaida nesupranta Bažnyčios, bet atnaujindami ir sustiprindami savo tikėjimą į Kristų. Mūsų atsakas turi būti ne apologetinis, bet dvasinis, sakė popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Cantalamessa OFM Cap., penktadienio rytą pradėdamas trečiąją šių metų gavėnios meditaciją, kurios klausėsi popiežius ir Romos kurijos vadovai.

Popiežius ragina dažnai eiti išpažinties

Bažnyčios teisinėje kalboje vidiniu forumu vadinama sąžinės erdvė, kurioje į asmenį prabyla Dievo balsas. Bažnyčia skelbia, jog tai sakrali erdvė, kurioje per išpažintį – atgailos sakramente – įvyksta susitaikymas su Dievu. Ketvirtadienį pasibaigė Apaštalikosios penitenciarijos surengtas metinis, jau trisdešimt pirmasis, nuodėmklausių kursas apie vidinį forumą. Kovo 8-ąją kursas pradėtas nuotoliniu būdu, dalyvavo 870 nuodėmklausių iš viso pasaulio, o penktadienį pasibaigus kursui, apie 250 jo dalyvių, įskaitant Romos bazilikose tarnaujančius nuodėmklausius ir kursus surengusios Apaštališkosios pentenciarijos vadovus, audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.

Laiškas apie gyvybiškai svarbią rinkliavą Šventajai Žemei

Rytų Bažnyčių kongregacijos vadovai laiške viso pasaulio katalikų vyskupams paprašė, kad brolybės dvasioje paremtų Šventosios Žemės krikščionis: nuo jų nenusigręžtų, neignoruoti jų poreikių ir sunkumų. Didžiojo penktadienio rinkliava 2021 metais tapo gyvybiškai svarbi, nes pernai daug kur dėl pandemijos ji neįvyko.

Vyskupai paragino gavėnios metu padėti „pasislėpusiam“ Jėzui

„Padėk pasislėpusiam Jėzui“ yra gavėnios rinkliavos JAV tema. Krašto vyskupai paragino tikinčiuosius gavėnios laikotarpiu liudyti dosnumą aukomis – jos šiemet bus skirstomos šešioms katalikiškoms labdaros organizacijoms, įsipareigojusioms skubios pagalbos, plėtros, migracijos, teisingumo, taikos ir pastoracijos sferose.

Lietuvos tradicinių krikščioniškųjų bendrijų kreipimasis

Lietuvos tradicinės krikščioniškosios bendrijos kviečia įstatymų leidėjus pasirinkti tokius teisinio reguliavimo būdus, kurie neištrintų ribos tarp prigimtinės šeimos sampratos ir kitų bendro gyvenimo formų bei užtikrintų deramą bendrą gyvenimą vedančių asmenų faktinių santykių teisinę apsaugą.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode