Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Latvijos ir Estijos katalikų gyvenimas karantine

Naujajam virusui sparčiai plintant pasaulyje, didėjant užkrėstų žmonių skaičiui Baltijos šalyse, Lietuvos, Latvijos ir Estijos katalikų vadovai nurodė, jog kuriam laikui nutraukiamos bendruomeninės apeigos ir kiti susitikimai. Tuo pat metu tikintieji pakviesti dalyvauti maldoje nuotoliniu būdu, per komunikacijos priemones. Apžvelgiame katalikų gyvenimą Estijoje ir Latvijoje.

Anglikonų Bažnyčia stabdo liturginių apeigų teikimą

Anglijos Bažnyčia stabdo beveik visas liturgines apeigas ir religinius patarnavimus nenurodytam laikotarpiui, pranešė Kenterberio arkivyskupas Justin Welby atsižvelgdamas į Britanijos premjero Boriso Johnsono paskelbtas normas koronaviruso prevencijai. Žiniasklaidos šaltiniai informuoja, kad kol kas bus teikiamas santuokos sakramentas ir laidotuvių patarnavimai.

Vidudienio malda. Šviesa akims, tikėjimas dvasiai

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime, kuris, kaip jau įprasta šiomis savaitėmis, vyko nuotoliniu būdu, popiežius Pranciškus komentavo išraiškingą IV gavėnios sekmadienio skaitinį, pasakojusį apie neregio pagydimą ir apie grupės fariziejų bei Rašto aiškintojų pastangas paneigti ir iškraipyti Jėzaus stebuklą (žr. Jn 9, 1–41).

Ketvirtasis Gavėnios sekmadienis

Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusį. Jo mokiniai paklausė: „Rabi, kas nusidėjo, – jis pats ar jo tėvai, – kad gimė neregys?“ Jėzus atsakė: „Nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai.

Raginimas priglausti negalinčius sugrįžti į Lietuvą

Delegatas katalikų pastoracijai užsienyje atvirlaiškyje palinkėjo sveikatos, stiprybės, drąsos ir vilties, kai visame pasaulyje dėl koronaviruso susidarė sunki epidemiologinė situacija. Prelatas Edmundas Putrimas paskelbė apie dalyvavimo sekmadienio Mišiose nuotoliniu būdu galimybes, ragino ypatingai saugoti vyresnio amžiaus bei segančius žmones, neužmiršti vienišų žmonių, stiprinti santykius šeimoje ir asmeninę maldą. Taip pat išsakytas raginimas priglausti dėl užsidariusių sienų į Lietuvą grįžti negalinčius lietuvius.

Padėka kunigams. Naujos netektys

Nuo Bergamo iki Salerno, nuo šiaurės iki pietų, per keletą valandų mirė aštuoni kunigai. Kovo 19-ąją Italijos Bažnyčia meldėsi, kad šis sunkiausias šaliai ir pasauliui išbandymas baigtųsi kuo greičiau.

Karantino metu kas vakarą 20 val.bažnyčių varpai kvies maldai

Kol Lietuvoje paskelbtas karantinas, daugelis kas vakarą 20 valandą išgirs skambančius bažnyčių varpus. Varpų skambėjimu nuo seno žmonės kviečiami melstis, skaičiuojamas laikas, pranešama apie svarbius įvykius. Dabar šiuo garsiniu ženklu žmonės kviečiami stabtelėti maldai savo namuose ar neatidėliotinuose darbuose.

Lietuvos vyskupų laiškas gavėnios metui

Brangūs broliai ir seserys, esame gavėnios laike. Šiais metais jis labai skirtingas nuo to, ką esame patyrę anksčiau. Koronaviruso plitimas pasaulyje stabdo visų mūsų nuolatinį skubėjimą ir primygtinai skatina mus pažvelgti į save ir pasaulį naujomis akimis. Tad ypač šiuo laiku, kai esame ypatingos situacijos pasaulyje akivaizdoje, turime galimybę šią gavėnią naujai išgirsti Bažnyčios kvietimą atsiversti ir tikėti Evangelija. O tai reiškia daugiau laiko skirti maldai, atsigręžti į Viešpatį, skvarbesniu žvilgsniu pažvelgti į savo gyvenimo prasmę, į mūsų artimuosius, mūsų bendruomenes, mūsų vargšus. Kas galėjo pagalvoti, kad šiais metais gavėnios laikas mus kvies šių tikslų siekti aplinkoje, kuri mus vienija šiomis dienomis?! Stabdomas judėjimas, įvairūs renginiai, pagaliau, stabdomas triukšmas.

Popiežius priminė artėjančias „24 valandas Viešpačiui“

Ateinantį penktadienį ir šeštadienį, kovo 20-21 dienomis, bus švenčiamos „24 valandas Viešpačiui“ – kasmetinės susitaikinimo pamaldos, įvestos prieš keletą metų popiežiaus Pranciškaus iniciatyva. Šiemet kai kuriose šalyse jos negalės būti švenčiamos įprastiniu būdu, tačiau vis tiek popiežius paragino jų neužmiršti, švęsti taip, kaip vietos sąlygos leidžia.

Nuo koronaviruso mirė aštuoni kunigai

Nuo kovo 6 iki kovo 15 dienos Bergamo vyskupija, pranešama jos internetinėje žinių svetainėje „Santalessandro.org“, neteko aštuonių kunigų, nuo 59 metų iki 84 metų amžiaus. Beveik visi dar aktyviai vykdė sielovadines pareigas, darbavosi parapijose. Jų mirtys siejamos su koronaviruso sukeltomis komplikacijomis.

Kun. Vaidas Vaišvilas: „Pasižiūrėti į save kritiškiau“

Druskininkų Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje pastarąjį pusmetį galima pastebėti vykstant nemažus pokyčius. Bažnyčios klebonas kun. Vaidas Vaišvilas džiaugiasi parapijoje įkurtu šv. Augustino religijos studijų centru, kurį lanko virš 130 klausytojų: „Kuo žmonės daugiau studijuos teologiją, filosofiją, Šventąjį Raštą, tuo greičiau pradės suprasti, kas yra Bažnyčia, bus mažesnė galimybė nusišnekėti ir klaidingai suprasti Bažnyčią.“

Vyskupijos visame pasaulyje reaguoja į epidemiją

Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) turimų duomenų, pagal nustatytų koronaviruso susirgimų skaičių, kovo 16 dieną pirmajam pasaulio šalių, kur gausiausia susirgimų, dešimtukui priklauso Kinija, Italija, Iranas, Pietų Korėja, Ispanija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija, JAV, Jungtinė Karalystė, apie tūkstantį užsikrėtimų nustatyta Olandijoje, Norvegijoje, Švedijoje. Daugėja užsikrėtimų Lotynų Amerikoje. Mažai užsikrėtimų nustatyta Afrikoje.

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso

Mieli broliai ir seserys,

Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis COVID-19 ligą. Šios ligos atvejai užfiksuoti ir Lietuvoje. Kviečiu šio iššūkio akivaizdoje nuoširdžiai melstis vieni už kitus: už Lietuvoje ir visame pasaulyje sergančius, juos gydančius ir slaugančius bei valstybėse sprendimus priimančius žmones.

Mišios šalyje neatšaukiamos

Plintant koronavirusui šv. Mišios šalyje neatšaukiamos, penktadienį pranešė arkivyskupas Gintaras Grušas.

„Nėra numatyta šiuo metu nutraukti šv. Mišių, ypač tuose bažnytkaimiuose dažniausiai susirenka mažesnė grupė žmonių. Priminimas, kad žmonės nesusiburtų į vieną mažą ratą, bet būtų tarpas tarp jų. Priminimas ir kunigams ir parapijiečiams vėdinti bažnyčias. Mišios visur bus aukojamos“, – spaudos konferencijoje Vilniaus katedroje sakė katalikų dvasininkas.

Trečiadienio katechezė: alkstame ir trokštame Dievo

Kovo 11 dienos trečiadienio katechezėje popiežius Pranciškus komentavo ketvirtąjį palaiminimą: „Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti (Mt 5, 6)“. Dėl prevencinių priemonių, skirtų koronaviruso sutramdymui, susitikimas su tikinčiaisiais buvo atšauktas, o Šventojo Tėvo katechezė buvo tiesiogiai transliuojama „Vatican News“ ir kitais kanalais.

Popiežiaus trečiadienio bendroji audiencija – nuotoliniu būdu

Kovo 11 d., trečiadienio, bendroji audiencija įvyks nuotoliniu būdu: tikintieji kviečiami klausytis ir stebėti popiežiaus bendrosios audiencijos katechezės per „Vatican News“ transliaciją. Šventojo Sosto spaudos salė antradienį pranešė, kad, pradedant antradieniu, kovo 10 d., Šv. Petro bazilika ir Šv. Petro aikštė uždaromos grupių ir turistų vizitams iki balandžio 3 d.

Powered by BaltiCode