Nėra tobulos šeimos, nes nėra tobulo žmogaus

 

Iš netobulų šeimų vis tiek sklinda geroji žinia – džiaugsmas pasauliui! Apie tai mąstau prisimindama devintąjį Pasaulio šeimų susitikimą, vykusį Dubline rugpjūčio mėnesį. Katalikų Bažnyčia kas trejus metus organizuoja milžiniško dydžio penkių dienų renginius šeimoms. Tris dienas vyksta kongresas, jame įvairių sričių pasaulinio lygio specialistai kalba šeimos klausimais. O renginio kulminacija prasideda ketvirtos dienos vakare – šeštadienį, kai šeimos susirenka į Šeimų festivalį, kas kartą nustebinantį savo programa (Dubline pasirodė River Dance, Andrea Bocceli bei... kurčiųjų ir „Didelių vilčių“ (benamių) chorai). Festivalyje apie kasdienį savo gyvenimą visada kalba penkios šeimos iš penkių žemynų. O viską vainikuoja sekmadienio šv. Mišios su popiežiumi! Dalijuosi keliomis mane palietusiomis mintimis iš šios šeimų šventės.

Kun. A. Toliatas: menas liečia širdis

 

„Pirkti paveikslus ir laikyti juos namuose manęs nedomina, tačiau kaip aš norėčiau, kad Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, kuri dabar atgimsta Vilniaus centre, būtų meno kūrinių ir žmonės galėtų jais gėrėtis“, – apsilankęs sekmadienį Vilniuje uždaromoje „ukrainietiškojo Saukos“ Igorio Gubskio parodoje sakė kunigas Algirdas Toliatas.

Kunigas pripažįsta, kad menas liečia žmonių širdis, todėl provokuoja dvasinius ieškojimus ir padeda rasti atsakymus.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Marija Restituta Kafka

 

Spalio 29 d. minime pal. Mariją Restitutą (Heleną) Kafką. Ji gimė 1894 metais batsiuvio ir gėlių pardavėjos šeimoje ir gavo pasaulietinį vardą Helena. Kai Helenai Kafkai buvo dveji metai, ji su tėvais išsikėlė į Vieną. Jaunystėje ją kankino mikčiojimas, todėl ilgą laiką ji buvo pasišventusi tylėjimui. Helena Kafka dirbo virėja, vėliau – slaugytoja pranciškonių vienuolių globojamoje ligoninėje Lainze. 1914 metais įstojo į „Krikščioniškos meilės pranciškonių“ kongregaciją ir pasirinko vienuoliškąjį Marijos Restitutos vardą. Vėliau ji tarnavo Vienos ligoninės operacinėje, kur buvo mylima už savo draugiškumą ir energingą charakterį.

Pranciškaus homilija užbaigiant Sinodą: „Tęskime Dievo darbą Dievo būdu“

 

Nėra krikščioniška laukti kol ieškantys broliai pasibels į duris: turime patys eiti pas juos, nešdami ne save, bet Jėzų. Jis mus siunčia, kaip savo mokinius, padrąsinti ir pakelti savo vardu. Siunčia kiekvienam pasakyti: „Dievas tave prašo, kad leistum Jam tave mylėti“. Tačiau kiek kartų vietoj šios išlaisvinančios išganymo žinios nešėme save pačius, savo „receptus“, savąsias Bažnyčios „etiketes“.

Dvasinė trumparegystė

 

Žmonės gyvenimo paribyje. Vienas iš tokių – aklas elgeta Bartimiejus. Jis sėdėjo šalikėlėje, kai Mokytojas su mokiniais ėjo keliu. Neregys dėl savo negalios buvo atsidūręs už gyvenimo borto, o pasaulio Gelbėtojas visada esti savo meilės viršūnėje. Todėl artėjanti judviejų akistata mums byloja, kad turi įvykti kažkas svarbaus, nes, kai Dievas sutinka savo kūrinį, įsmeigusį vidinį žvilgsnį į Jį, pradeda trūkinėti aklumo  kalėjimo sienos, nes iš žmogaus vidinių gelmių ima nesulaikomai veržtis malonės banga, kurios sukėlėjas yra pats Viešpats...

„Dievas nekuria broko“

 

Vatikane vykstant Vyskupų sinodui „Jaunimas, tikėjimas ir pašaukimo atpažinimas“ kviečiame įsiklausyti į jaunimo liudijimus, skambėjusius popiežiaus vizito Lietuvoje savaitgalį. Studentė Gintarė Krutinytė pasakoja apie patyčias, prasmės paieškas ir supratimą, kad gyvena vertingą gyvenimą.

Aš esu Gintarė, dabar man 22 metai, bet labai gerai atsimenu momentą, kai dar būdama kokių 12, mokykloje pradėjau ieškoti prasmės. Tai nutiko per matematikos pamoką. Mane stačiai ištiko klausimas: „Kam man gyvenime reikalinga ta Pitagoro teorema? Ir apskritai, kokia prasmė gerai mokytis?“

Popiežiaus katechezė apie Dievo įsakymą „Nesvetimauk!“

 

Mūsų katechezių apie Dešimt Įsakymų kelyje šiandien pasiekėme Šeštąjį Žodį, kuris susijęs su jausmų ir lytiškumo (seksualumo) matmeniu ir sako: „Nesvetimauk!“, – kalbėjo popiežius Pranciškus spalio 24 d. bendrojoje audiencijoje šv. Petro aikštėje. Šis įsakymas, pasak jo, pirmiausia byloja apie ištikimybę, mat be ištikimybės ir lojalumo joks žmogiškas santykis nėra autentiškas.

Popiežius priėmė armėnų patriarchą Karekiną II

 

Spalio 24 dienos pavakare popiežius Pranciškus priėmė visų armėnų katolikosą ir patriarchą Karekiną II su palyda. Patriarchas jau keletą dienų lanko armėnų bendruomenes Italijoje, taip pat susitiko su Milano arkivyskupu Mario Delpini. Ta proga Karekinas II prisiminė savo susitikimus su šv. Jonu Pauliumi II, su Benediktu XVI ir su Pranciškumi.

Prancūzų filosofas: krikščionybė gali padėti žmonijai išbristi iš krizės

 

Philippe Capelle-Dumont (g. 1954) yra prancūzų filosofas ir katalikų kunigas, metafizikos, fenomenologijos ir teologijos specialistas. Buvęs ilgametis Paryžiaus Katalikų instituto Filosofijos fakulteto dekanas, šiuo metu yra Strasbūro universiteto Katalikų teologijos fakulteto profesorius, taip pat Prancūzijos Katalikų akademijos prezidentas. Argentinos Katalikų universiteto garbės daktaras. 35 knygų ir kelių šimtų mokslinių straipsnių autorius. Pasaulyje pripažintas M. Heideggerio tyrinėtojas, jis taip pat yra vienas iš ryškiausių filosofijos ir teologijos santykių specialistų.

Popiežiaus pamaldų programa ateinantiems trims mėnesiams

 

Šventojo Sosto ceremonmeistris prel. Guido Marini paskelbė popiežiaus Pranciškaus liturginį kalendorių ateinantiems trims mėnesiams.

Lapkričio pradžioje Bažnyčia meldžiasi už mirusius tikinčiuosius. Vėlinių dienos, lapkričio 2-osios, popietę popiežius Pranciškus aplankys Romos naująsias kapines – Cimitero Laurentino – esančias miesto pietiniame pakrašty, ir 16 val. Romos laiku aukos Mišias už mirusius. Lapkričio 3 d. rytą popiežius Pranciškus Vatikano bazilikoje aukos Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus.

Pokalbiai su popiežiumi apie „Sveika, Marija“

 

Italijos katalikų televizijos kanalas „TV2000“ kiekvieną antradienio vakarą transliuoja trumpus pokalbius su popiežiumi Pranciškumi apie žinomiausią ir tikinčiųjų labiausiai pamėgtą maldą „Sveika, Marija“.

Su popiežiumi kalbasi italas teologas, Paduvos kalėjimo kapelionas, kun. Marco Pozza. Visą laidų ciklą sudaro 11 dalių. Pirmoji buvo transliuota prieš savaitę, spalio 16-osios vakarą, antroji transliuojama šio antradienio vakarą.

Vysk. D. Trijonis iš Sinodo jaunimui: aktyvi išorinė veikla mūsų neišgelbės

 

Išskirtinis interviu su Vatikane esančiu jauniausiu Sinodo ganytoju – Vilniaus vyskupu augziliaru DARIUMI TRIJONIU: „Kuo daugiau dalyvauji susitikimuose su kitų pasaulio šalių atstovais, tuo labiau pamatai, jog Europos žemynas, nepaisant visų pasiekimų ir laimėjimų, yra tik vienas iš kontinentų, kuris neturi teisės primesti vien tik jam savitą mąstymo būdą“.

Sinode jaunimui išvengta kontroversijų skaistumo dorybės klausimu

 

Praėjusią savaitę Sinode jaunimui užbaigus pasisakymus ir paskelbus keturiolikoje kalbinių darbo grupių parengtas išvadas, likusios dienos, nuo antradienio iki šeštadienio, skirtos baigiamųjų dokumentų rengimui ir patvirtinimui.

Sinodas turi parengti du dokumentus – baigiamuosius siūlymus ir Laišką jaunimui. Laiškui jaunimui rengti buvo sudaryta kelių Sinodo tėvų ir patarėjų komisija. Tekstas bus pristatytas visiems Sinodo tėvams ir, jų patvirtintas, bus paskelbtas prieš Sinodo pabaigą.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Jonas Kapestranas

 

Šv. Jonas iš Kapistrano gimė 1386 m. italės ir vokiečio šeimoje, Kapistrano kaimelyje, netoli Akvilos, Italijoje.

Baigęs teisės studijas Perudžijos mieste, liko ten dešimčiai metų dirbti teisininku. 1412 m. buvo paskirtas Perudžijos valdytoju. Kai Perudžija kariavo su Malatesta, tapo kaliniu ir patyrė regėjimą, kuriame šv. Pranciškus iš Asyžiaus jį kvietė stoti į savo ordiną. Tad po karo palikęs sužadėtinę ir turtus, praėjęs bandomąjį pašaukimo laikotarpį, Jonas buvo priimtas brolių, gyvenusių Perudžijos kalne.

Popiežius paprašė Pasionistų kūrybingos ištikimybės charizmai

 

Pasionistų kongregacija, įkurta italo mistiko ir evangelizuotojo, XVII-XVIII amžiuose gyvenusio šv. Kryžiaus Paulius (1694-1775), visų pirma yra pasišventusi Kristaus kančios kultui. Kongregacijos provincijos, viceprovincijos, vikariatai ir misijos šešiasdešimtyje pasaulio kraštų iš viso turi 400 bendruomenių, kurioms priklauso daugiau kaip du tūkstančiai vienuolių.

Popiežiaus užuojauta dėl tragiškos geležinkelio nelaimės Indijoje

 

Per 60 žmonių žuvo tragiškoje geležinkelio nelaimėje penktadienį Amritsaro mieste, Indijos Pandžabo valstijoje. Dideliu greičiu važiavęs traukinys partrenkė ant geležinkelio bėgių stovėjusius induistų religinės šventės dalyvius. Vatikano Valstybės sekretorius perdavė popiežiaus Pranciškaus užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir jo maldą už nelaimės aukas.

Powered by BaltiCode