Sesuo Faustina ir kunigas Mykolas: keliai susikirto Vilniuje

Spalio 5 d. minime šventąją vienuolę seserį Faustiną. Ta proga skaitytojų dėmesiui – ištrauka iš Ewos K. CZaczkowskos knygos „Sesuo Faustina: šventosios biografija“ (Katalikų pasaulio leidiniai, 2016)

Svarbiausias dalykas Faustinos buvimo Vilniuje metu siejasi su vidiniu jos gyvenimu ir Jėzaus pavedimų vykdymu. Vilniuje ji pagaliau sutiko kunigą, kurio ilgai meldė, – dvasios vadovą ir pagalbininką Jėzaus valiai žemėje įvykdyti. Tokio žmogaus karštai meldė nuo gyvenimo Plocke. Pagaliau sutiko jį Vilniuje, tačiau Jėzus jau daug anksčiau buvo leidęs jai du kartus viduje regėti žmogų, kurio pavardės dar nežinojo: pirmą kartą probacijos Varšuvoje metu, antrą – Krokuvoje prieš amžinuosius įžadus. Pažadėtasis nuodėmklausys buvo kun. Mykolas Sopočka.

ŠV. FAUSTINA KOWALSKA, VIENUOLĖ

Spalio 5 d. Visuotinė Bažnyčia mini šv. Faustiną.

Šventąją seserį M. Faustiną Kowalską,šiandien visam pasauliui žinomą Dievo Gailestingumo apaštalę, teologai priskiria žymiausių Bažnyčios mistikų būriui.

Katalikiškumo žiburys jaunime – ateitininkai

Ateitininkai – lietuviška katalikiška jaunimo organizacija, įkurta 1910 metais. Jos misija – vadovaujantis katalikiška pasaulėžiūra, ugdyti patriotiškai nusiteikusius jautrios širdies, tvirtos valios ir šviesaus proto jaunuolius, pasirengusius aktyviai ir kūrybiškai įsijungti į religinę, visuomeninę, kultūrinę, intelektualinę bei pilietinę veiklą.

Prasidėjo Jėzaus Draugijos generalinė kongregacija

215 tėvų ir brolių jėzuitų, atstovaujančių visame pasaulyje veikiančioms savo vienuolijos provincijoms, pradėjo 36-ąją Jėzaus Draugijos generalinę kongregaciją. Sekmadienį, Romos Švenčiausiojo Jėzaus vardo bažnyčioje, saugančioje jėzuitų įkūrėjo šv. Ignaco Lojolos žemiškuosius palaikus, buvo aukojamos kongregacijos atidarymo Mišios. Joms vadovavo dominikonų ordino generalinis vyresnysis t. Bruno Cadoré OP.

Popiežiaus spaudos konferencija lėktuve

Sekmadienio vakarą iš Baku į Romą skrendančiame lėktuve įvyko tradicinė spaudos konferencija, kurios metu, atsakydamas į drauge keliavusių žurnalistų klausimus, popiežius Pranciškus kalbėjo apie ką tik pasibaigusį vizitą Kaukaze, apie jo metu paliestas kai kurias specifines temas, taip pat apie būsimas apaštališkąsias keliones.

Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą!

Jėzaus mokiniai prašė sustiprinti jų tikėjimą. Geras prašymas. Ir mes galėtume dažniau maldoje prašyti Dievo ne tiek sveikatos ar pasisekimo gyvenime, kiek sustiprinti mūsų tikėjimą. Nuo tikėjimo gylio priklauso mūsų gyvenimo kokybė.

Popiežius Azerbaidžanui linkėjo skirtumų harmonijos ir taikos su kitais

Sekmadienio popietę Šventasis Tėvas oficialiai aplankė Azerbaidžano prezidentą Ilhamą Heydarą oglu Alijevą jo rūmuose. Kiek vėliau Pranciškus privačiai pabendravo su prezidentu, kuris taip pat pristatė savo šeimą, buvo apsikeista dovanomis. Prezidentui popiežius padovanojo stilizuotą Romos miesto bažnyčių atvaizdą, o jo sutuoktinei – rankų darbo indą, pagamintą Meksikoje.

Kartu su Azerbaidžano vadovu popiežius nuvyko prie Paminklo žuvusiems už nepriklausomybę, čia buvo atlikti šalių himnai, o Šventasis Tėvas stabtelėjo maldai.

Popiežius Baku mečetėje: Religijos tetampa taikos aušromis ir keliais į susitaikinimą

Paskutinis popiežiaus kelionės į Kaukazą ir vizito Azerbaidžane įvykis buvo apsilankymas mečetėje sekmadienio pavakare. Naujutėlėje, 2014 m. pabaigoje atidarytoje mečetėje, pavadintoje pirmojo Azerbaidžano prezidento Heidaro Alijevo vardu, popiežių Pranciškų priėmė Kaukazo musulmonų šeichas Alahšukuras Pašazade. Susitikime taip pat dalyvavo Azerbaidžano žydų bendruomenės vadovas ir Baku Ortodoksų vyskupas.

Gyvūnų globos dienos renginiuose lankysis Vatikano atstovas

Šeštadienį Kaune minima Šv. Pranciškaus, gyvūnų globėjo, diena. Ketvirtus metus iš eilės Kauno senamiesčio bendruomenės organizuojamas renginys savo dydžiu ir renginių gausa jau peraugo į tarptautinio masto įvykį, suburiantį tūkstančius gyvūnų mylėtojų ir augintojų.
Šiais metais kauniečius savo vizitu pagerbs ir Šventojo Sosto atstovas Lietuvoje apaštališkasis nuncijus Pedro López Quintana, aukosiantis Šv. Mišias.

Popiežius pradeda vizitą Kaukazo šalyse

Popiežiaus Pranciškaus penktadienį pradedamas vizitas Gruzijoje ir Azerbaidžane neramiuose regionuose taiką skatinanti misija, pareiškė Vatikano pareigūnai.

Popiežius ten su vizitu lankysis praėjus trims mėnesiams viešnagės Armėnijoje.

Priešrinkiminis ganytojiškas laiškas

 Brangūs tikintieji ir visi geros valios Lietuvos piliečiai,

Mūsų Tėvynė pradėjo antrąjį laisvo ir nepriklausomo gyvenimo dvidešimtpenkmetį. Tai – ypatinga mūsų tautos patriarchų, laisvės kovotojų brolių ir seserų dovana mums, pašauktiems toliau tęsti laisvos Lietuvos kūrimo darbą. Laisvė yra ne tik duotis, bet ir nuolatinė užduotis. Tai - mūsų dalyvavimas visuomenės gyvenime.

Apaštalai prašė: „Sustiprink mūsų tikėjimą“ (Lk 17, 5)

Spalis Bažnyčios gyvenime yra maldų už misijas mėnuo. Simboliška, kad pirmo spalio mėnesio sekmadienio Evangelija kalba apie tikėjimo reikšmę žmogaus ir visuomenės gyvenime. Mokiniai prašo Jėzaus sustiprinti jų tikėjimą. Tuo tarpu Jėzus primena, kad tikėjimo kokybė yra daug svarbiau už kiekybę. Palyginimu apie garstyčios grūdelį Jėzus primena, kad mokėtume pastebėti dieviškus dalykus pačiuose mažiausiuose ir paprasčiausiuose gyvenimo įvykiuose.

Lenkijos „Caritas“ aukcione parduos popiežiaus automobilius ir už gautas lėšas gelbės Sirijos pabėgėlius

 Popiežiaus Pranciškaus Lenkijoje per Katalikų Bažnyčios pasaulio jaunimo dienų renginius naudoti automobiliai pirmadienį buvo išstatyti aukcione, o už juos gautos lėšos bus skirtos Sirijos pabėgėliams.

Lenkijos „Caritas“ aukcione parduos tris automobilius, kuriais liepą važinėjosi pontifikas. Šis internetinis aukcionas tęsis iki spalio 9 dienos.

Baltramiejus I: „Taikai reikia teisingumo“

 

Ekumeninio patriarcho Baltramiejaus I pasisakymas Pasaulio religijų maldos už taiką susitikime Asyžiuje rugsėjo 18–20 d.

Mums visiems kartu susirinkus, šis Tarptautinis susitikimas suteikia  galimybę pažvelgti vienas kitam į akis, kalbėtis sąžiningai, klausytis vienam kito, gėrėtis vienas kitu ir iš esmės tapti draugais.

„Amoris laetitia“: Santuoka ir mergeliškumas

 

Ištrauka iš „Amoris Laetitia“ – popiežiaus Pranciškaus dokumento apie meilę šeimoje. Už vertimą dėkojame „Bažnyčios žinių“ redakcijai.

„Daug asmenų, kurie gyvena nesusituokę, ne tik yra atsidavę savo pradinei šeimai, bet ir daro daug naudinga tarp savo draugų, bažnytinėje bendruomenėje ir profesiniame gyvenime. Be to, daugelis savo talentus skiria krikščionių bendruomenės tarnystei įsitraukdami į gailestingumo darbus ir savanorystę. Dar kiti nesituokia, nes savo gyvenimą pašvenčia Kristaus ir brolių meilei. Jų atsidavimas labai praturtina šeimą Bažnyčioje ir visuomenėje“.

Jaunimo įspūdžiai iš piligriminio žygio Aušros vartai – Trakai

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras jau 10 kartą organizavo jaunimo piligriminį žygį nuo Aušros Vartų į Trakus. Šio žygio ištakos siekia 1604 metus, kai visi Vilniaus gyventojai susibūrę ir besimelsdami nužygiavo į Trakus, prie Dievo Motinos Lietuvos globėjos paveikslo. Tąkart nustojo gamtą darkusios liūtys ir baigėsi badmetis. Šiomis dienomis, atrodo, nebevyksta nei tokių negandų, nei tokių stebuklų... O piligrimų būrys taip pat kur kas mažesnis. Ar Vilnių dabar kankina nebe liūtys laukuose, o sausra žmonių širdyse? Ar įvykęs žygis palaistė jaunimo širdis?

„Gyveno kartą vienas turtuolis“ (Lk 16, 19)

Jėzus turtuolio ir vargšo Lozoriaus palyginimu paskutiniojoje rugsėjo mėnesio sekmadienio Evangelijoje primena, kad besaikis turto vaikymasis, nepastebint šalia stokojančio artimo, yra sunki nuodėmė ne tik prieš tūkstančius metų, bet lygiai tokia pati sunki nuodėmė ir šiandienos pasaulyje, neigiančiame bet kokią nuodėmę. Gal todėl šiandien kaip niekad daug šiuolaikinės vergovės atmainų. Nors maisto pagaminama ir išmetama beprotiškai daug, žmonių, badaujančių mūsų planetoje, vis daugiau ir daugiau. Šiuolaikinio pasaulio prasme turtuolis buvo pasmerktas ne dėl turtų gausos, bet dėl Dievo ir Bažnyčios mokymo neklausymo ir gyvenimo tik pagal savo norus bei pageidimus.

Slengių parapija. Pašventintas būsimos bažnyčios kertinis akmuo

 

Visuotinėje Katalikų Bažnyčioje rugsėjo 21 – oji – apaštalo ir evangelisto, šventojo Mato šventės diena. Ta diena tapo ypatinga ir istorine 2015 m. sausio mėnesį Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ dekretu įkurtos Slengių parapijos, netoli Klaipėdos miesto, tikintiesiems – tą dienos pavakare iškilmingai pašventinti, jų iniciatyva ir Vėžaičių bei Slengių parapijų klebono rūpesčiu statomos, naujosios bažnyčios pamatai ir kertinis akmuo. 

Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis

 2016 m. rugsėjo 20 dieną Šiauliuose vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas.

Posėdis prasidėjo šv. Mišiomis Šiaulių pastoracinio centro koplyčioje. Jų metu Lietuvos ganytojai malda už taiką jungėsi su Šv. Tėvu Pranciškumi ir viso pasaulio tikinčiaisiais.

Popiežius Asyžiuje. Ekumeninė meditacija

Antradienio, rugsėjo 20 dienos ryte, popiežius Pranciškus malūnsparniu atskrido į Asyžių, šv. Pranciškaus miestą, dalyvauti Maldos už taiką susitikime, kuris vyksta 30-ąjį kartą. Popiežių pasitiko vietos vyskupas Domenico Sorrentino ir vietinės valdžios atstovai, tuoj po to Šventasis Tėvas nuvyko į pranciškonų vienuolyną, kur jį pasitiko vienuolyno vyresnysis, Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus, sirų ortodoksų patriarchas Efremas III, anglikonų primas Justin Welby, musulmonų, žydų ir budistų atstovai.

Pranciškus: pasaulyje karas, pasaulis kenčia; neužsikimškime ausų kenčiančių šauksmui

Negalime užsikimšti ausų dėl karo kenčiančių mūsų brolių ir seserų šauksmui, pasakė popiežius Pranciškus antradienio ryto Mišiose Šv. Mortos namų koplyčioje, prieš kelionę į Asyžių, dalyvauti tarptautiniame maldos susitikime už taiką. Šventasis Tėvas homilijoje paaiškino, kad visų religijų vyrai ir moterys šiandien vyko į Asyžių melstis už taiką. Ir visur, sakė Pranciškus, primindamas neseniai laiške išsakytą prašymą, viso pasaulio vyskupai surengė maldos susitikimus, į kuriuos pakviesti visi - katalikai, krikščionys, tikintieji ir geros valios žmonės, bet kokios religijos žmonės, kad melstųsi už taiką, nes pasaulyje karas, pasaulis kenčia.

Garsiausi Lietuvos Dievo Motinos paveikslai įamžinti aukse

Lietuvoje skaičiuojama keliasdešimt šventųjų paveikslų, iš kurių net 12 – su garsiausių Lietuvos Dievo Motinų atvaizdais – bus įamžinti pirmojoje grynu auksu dengtų luitelių kolekcijoje, kurios unikali serija pavadinta „Garsiausi Lietuvos Dievo Motinos paveikslai“ vardu.  Bendrovės „Monetų namai“ išleistoje kolekcijoje atvaizduoti žymiausi Švenčiausios Mergelės Marijos paveikslai: Aušros vartų, Trakų, Lukiškių, Sapiegų ir kiti.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode