„...kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3, 15)

Gražiai ir prasmingai šiais metais švenčiame Kovo 11-osios šventę: tai ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena, ir kartu gavėnios meto sekmadienis, kuris vadinamas džiaugsmo sekmadieniu. Pagrindinė šio džiaugsmingo sekmadienio Evangelijos žinia ta, kad mūsų išganymas yra laisva Dievo dovana, suteikta kiekvienam, kas nuoširdžiai tiki ir gyvena Jėzaus Kristaus mokymu.

Trečias Gavėnios pamokslas Vatikane. Nuolankumas

Nemanykite, kad esate už kitus geresni (plg. Rom 12,16) – įspėja šv. Paulius. Pasak jo, nuolankumas yra fundamentali vertybė, yra antra didžioji kryptis, kartu su meile, kuria turime eiti siekdami atnaujinti savo gyvenimą ir ugdyti bendruomenę. Apie tai buvo kalbama trečiame Gavėnios pamoksle, kurį popiežiui ir Romos kurijai penktadienio rytą sakė popiežiaus namų pamokslininkas t. Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Popiežius nuodėmklausių kurso dalyviams: pagarbūs sąžinei ir laisvei

 

Kovo 9 dienos, penktadienio, audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė tradiciškai Romoje rengiamo nuodėmklausių kurso dalyvius, kuriuos jam pristatė kardinolas Mauro Piacenza, Didysis Penitenciarijus. Šiemetinis kursas, artėjant Vyskupų Sinodui apie jaunimą, didele dalimi buvo skirtas sakramentinės Išpažinties ir pašaukimo išgryninimo sąsajai.

Pranciškus apie migracijos srautus: tai globali atsakomybė

 

Ketvirtadienio, kovo 8 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Katalikiškos tarptautinės komisijos migracijai kasmetinio suvažiavimo, šiais metais įvykusio Romoje, dalyvius. Ši Komisija buvo įsteigta 1951 metais, su popiežiaus Pijaus XII parama, Ženevoje, kad nustatytų būdus padėti masyviam migracijos srautui po II Pasaulinio karo, taip pat tirtų, informuotų ir koordinuotų iniciatyvas migrantams, tarpininkautų.

Popiežiaus homilija. Dievas mums atleidžia, jie mes atleidžiame kitiems

 

Neleiskime, kad mūsų širdis užvaldytų nuoskaudos, išpažinkime savo kaltes, atleiskime artimui, tuomet ir Dievas mums atleis, kalbėjo popiežius Pranciškus antradienio rytą aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinius, kalbančius apie nuodėmes atleidžiantį Dievą ir mūsų laikyseną, apie tai ką mes turime daryti, kad sulauktume atleidimo.

Popiežiaus homilija. Prašykime minčių atsivertimo malonės

 

Tikėjimas ir religija tai ne spektaklis, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas pirmajame skaitinyje iš Antrosios karalių knygos girdėtą pasakojimą apie siro Naamano pagydymą, apie kurį užsimena ir Jėzus šios dienos Evangelijoje. Ypač dabartiniu Gavėnios metu Bažnyčia mus kviečia atsiversti, atsiversti mintimis, jausmais, darbais, gyvenimo stiliumi.

Kardinolas Kasper: parapijose skaityti „Amoris laetitia“ su sutuoktiniais

Pirmadienį, kovo 5 dieną, kardinolui Walteriui Kasperiui sukako 85 metai. Vokiečių teologas, buvęs Rotenburgo-Štutgarto vyskupas pastaruosius du dešimtmečius ėjo aukštas pareigas Vatikane, buvo popiežių Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI Krikščionių vienybės tarybos pirmininkas. Antradienį kardinolas Kasperis, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas emeritas su vyskupu Vincenzo Paglia, Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininku, pristatys savo naujausią veikalą apie popiežiaus Pranciškaus Apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“.

Bažnyčia apie Teofilių galės papasakoti tik savimi

 

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio fondo kūrėjai visuomenei nori visapusiškai ir patraukliai pristatyti vyskupo asmenybę – svarstoma steigti jo muziejų, leisti knygas su jo paties laiškais, fotografijomis, kurti dokumentinį filmą. Veiklų, įprasminančių Teofiliaus Matulionio įamžinimą, žadama ir daugiau: paskaitų, parodų, koncertų, aukcionų, radijo ir televizijos laidų, spektaklių, kino filmų.

2017 - dramatiški metai Indijos krikščionims

 

2017-ieji buvo vieni dramatiškiausių metų Indijos krikščionims nuo 2007-2008 m. laikotarpio, liūdnai pagarsėjusio masiniais smurtavimo atvejais kaip kad Kandhamale. Taip agentūrai „Asianews“ sakė kun. Vijayesh Lal, Indijos krikščionių evangelikų religinės laisvės komisijos sekretorius.

„Sugriaukite šitą šventovę, o aš per tris dienas ją atstatysiu!“ (Jn 2, 19)

 

Trečiasis Gavėnios sekmadienis mums primena Jėzaus laikų prekiautojų išvaikymą iš šventyklos, Jo pyktį dėl Jeruzalės šventyklos orumo išniekinimo. Ką gi Jėzus atranda šventykloje? Tai prekiautojai jaučiais, avimis, balandžiais ir ciniški pinigų keitėjai. Visa tai išvydęs ir su virvučių rimbu išvaikęs visus prekeivius Jėzus ištaria: „...iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ (Jn 2, 16).

Paliatyvinė slauga ir gyvenimo pabaigos išmintis

 

Vasario 28 dieną Romoje prasidėjo dviejų dienų trukmės tarptautinis kongresas apie „Paliatyvinę slaugą: visur ir kiekvienam“. Intensyvioje programoje pranešimus skaito tyrinėtojai, mokslininkai ir medikai iš Ispanijos, Italijos, JAV, Airijos, Vokietijos, Indijos, Rumunijos, Argentinos, Pietų Korėjos, Škotijos, Kataro, Ugandos, Izraelio, Egipto ir Belgijos.

Popiežius: Viešpats taip mažai iš mūsų prašo ir tiek daug mums duoda

 

Romoje šiomis dienomis temperatūra žemiau nulio, dar neištirpęs pirmadienį nukirtęs sniegas, tad ir trečiadienio bendroji audiencija vyko ne Šv. Petro aikštėje, bet Pauliaus VI audiencijų salėje Vatikane. Į ją netilpę maldininkai popiežiaus audiencijoje dalyvavo būdami Šv. Petro bazilikoje ir jos eigą sekė ekranuose. Pabaigoje popiežius užsuko į baziliką ir pasveikino joje buvusius piligrimus.

Vietname rengiamas dar vienas Biblijos vertimas

 

Biblijos sava kalba vertimas visada yra svarbus ir reikšmingas įvykis kiekvienai katalikų bendruomenei. Kita vertus, tai didžiulis, daug kompetencijos, laiko ir išteklių reikalaujantis darbas. Be to, kartą parengtas vertimas vėl turi būti tikslinamas ar atnaujinamas pagal natūralią kalbos raidą, papildomas gerai parengtais komentarais.

Gavėnios meditacija apie sąžinę ir malonę

Ar šiuo metu Katalikų Bažnyčioje vykstančios diskusijos apie neva vykstančią Bažnyčios mokymo kaitą, sielovados ir teologijos santykį, šiuolaikinės visuomenės socialinius ir moralinius iššūkius yra tik teologų, sielovados darbuotojų ir dvasios vadovų reikalas? Ar vis dėlto šie teologiniai ir sielovadiniai pokalbiai galėtų tapti ir kiekvieno tikinčiojo apmąstymu šaltiniu? Gerge‘as Weigelis, amerikietis, dažnai besisvečiuojąs Europoje, vyresnysis bendradarbis Vašingtono Etikos ir viešosios politikos centre, taip pat šventojo Jono Pauliaus II biografas, parašęs ne vieną knygą, tarp kurių ir lietuviškai išleistą „Evangelinė katalikybę“, siūlo šias teologines diskusijas apmąstyti gavėnios metu ir leistis jų vedamiems į savos sąžinės ištyrimą, taip suteikiant šioms diskusijoms asmeniškesnį pobūdį.

Popiežius: Klausykloje – ne gąsdinimai, bet atleidimas

 

Dievas nesiliauja raginęs visus žmones atsiversti ir nepavargsta kiekvienam atleisti, - sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos pirmajame skaitinyje iš Izaijo knygos Dievas kreipiasi į nusidėjėlius: Nusiplaukite, apsivalykite! Kad ir kokios baisos būtų jūsų nuodėmės, jei atsiversite, būsite švarūs kaip sniegas, balti kaip vilna. Dievas negąsdina, bet švelniai kviečia, ragina juo pasitikėti.

Popiežius: Prašykime gėdos malonės

 

Popiežius prašo neteisti kitų. Kalbėdamas pirmadienio ryto Mišiose šv. Mortos namų koplyčioje Šventasis Tėvas ragino būti atlaidiems. Popiežius pakartojo Jėzaus kvietimą, išsakytą pirmadienio Evangelijos skaitinyje šiuo Gavėnios laikotarpiu, kai Bažnyčia visus kviečia atsinaujinti:

Koliziejaus apšvietimas priminė šiandien persekiojamus krikščionis

 

Pasaulyje persekiojamus krikščionis šeštadienį priminė Romoje raudonai apšviestas Koliziejus. Tarptautinės labdaros ir paramos organizacijos „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ kampanija paskyrė ypatingą dėmesį Pakistane ir Nigerijoje persekiojamiems krikščionims. Nušviečiant Koliziejų raudonai dalyvavo Pakistane mirties bausme nuteistos jaunos šeimos motinos Asia Bibi vyras Asjiq Masik, jauniausia dukra Eisham Asjiq ir moteris iš Nigerijos – Rebecca Bitrus, du metus buvusi Boko Haram teroristinės gaujos įkaite.

Pasninkas, abstinencija ir šventės

 

Nors krikščionių gyvenime pasninkas ir abstinencija yra įprasti, tačiau, kaip supratau iš pokalbių su saviškiais, nesuprasti... O gaila, nes galėtų tapti vaisinga krikščioniška maldingumo priemone (tik jokiu būdu – ne tikslu!).

„Ten jis atsimainė jų akivaizdoje“ (Mk 9, 2)

 

Gavėnios meto II sekmadienio Evangelija kviečia mus būti Dievo malonės bendradarbiais, įsileidžiant į savo gyvenimus Šv. Dvasios veikimą, kuris akimirksniu perkeičia mūsų gyvenimus, atnaujina ir įvyksta tiesioginis mūsų dvasinės gyvasties atsimainymas, apleidžiant nuodėmės ir tamsos kelius, iškeičiant visa tai į šviesos ir malonės kelią.

Powered by BaltiCode