Šiaulių vyskupo 2017 m. kalendoriaus pristatymas

Spalio 30 d. Sekmadienį šiauliečiams pristatytas naujasis Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio kalendorius „Išganytojo relikvijos“, skirtas 2017 m.

11 val. Šiaulių katedroje vyskupas aukojo šventąsias Mišias. Po jų rinktasi Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro salėje. Renginį režisavo ir vedė Šiaulių valstybinio dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė. Smuiku grojo Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos auklėtinė Rūta Klungevičiūtė.

Giesmėmis iliustravo Šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis: Rolanda Kalakauskienė, Aidas Kalinčikas, Diana Astrauskienė.

Kalbėdamas apie kalendorių, Šiaulių vyskupas išsakė mintį, jog nėra nieko brangesnio, kaip Išganytojo relikvijos, leidžiančios prisiliesti prie Jėzaus Išganymo istorijoje.

Kalendoriuje surinktos nuotraukos – daugelio piligriminių kelionių rezultatas. Viršelyje – Manopelo skarelė – pati brangiausia relikvija, nes nėra nieko brangiau, kaip žiūrėti į Išganytojo veidą, – sakė vyskupas. Prie kiekvienos nuotraukos pateikta Šv. Rašto ištrauka, autentiškai perteikianti vaizdo esmę.

Rodydamas nuotraukas, Šiaulių ganytojas atskleidė nelengvą, kartais nuotaikingą ar su atradimo džiaugsmu susijusį relikvijų fotografavimo kelią. Pavyzdžiui, apie Erškėčių vainiką sužinota ir jis nufotografuotas dalyvaujant piligriminiame žygyje iš Paryžiaus į Šartrą. Rugpjūčio mėn. lapą puošiančios Liongino ieties fotografuoti neleidžiama, bet vyskupui pavyko gauti nuotrauką bei leidimą nuotrauką publikuoti kalendoriuje (ir niekus kitur). Spalio mėn. Švenčiausiojo kraujo relikvija susijusi su iš pradžių prarasta, o vėliau netikėtai išsipildžiusia viltimi parsivežti tikrai kokybišką nuotrauką.

Tikintieji dėkojo Jo Ekscelencijai už naująjį kalendorių, spalvingą jo pristatymą. „Mūsų užduotis, – sakė Šiaulių vyskupas, – ateinančiais metais dar labiau pasinerti į Išganytojo kančią ir meilę iki mirties; augti ir stiprėti tiesoje“.

Inesė RatnikaitėKronika

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode