Naujasis vysk. E. Bartulio nuotraukų kalendorius pasakoja apie Išganytojo relikvijas

Mielieji, esame sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Restauruokime savo širdis, kad galėtume būti linksmi ir džiūgautume, nes mūsų laukia gausus atlygis danguje“, - primindamas Evangelijos pagal Matą žodžius, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis pristato savo naująjį 2017 m. kalendorių. Bažnytinio paveldo muziejuje, Vilniuje, kalendoriaus pristatymas įvyks spalio 26 d. 17 val.

Dažnai girdime klausiant, ar verta vykti į tolimas piligrimines keliones, kai galima ramiai melstis savo parapijų bažnyčiose arba patogiai įsitaisius kambarėlyje namuose. Čia derėtų prisiminti pirmąjį Lietuvos piligrimą Radvilą Našlaitėlį, kaip jis, būdamas labiausiai išsimokslinęs didikų Radvilų giminės atstovas ir vienas ryškiausių to meto kultūros mecenatų, pasiryžo keliauti į Jeruzalę aplankyti Kristaus kapą. Našlaitėlis paskyrė daugiau nei metus trukusiai piligriminei kelionei, nes buvo įsitikinęs, jog tai, ką jis daro, yra iškiliausias tikėjimo įrodymas. Iki šiol mielai skaitome laiškus iš jo prisiminimų knygos „Kelionė į Jeruzalę“.

Laikant rankose vyskupo Eugenijaus naująjį – jau vienuoliktąjį – jo nuotraukomis puoštą kalendorių IŠGANYTOJO RELIKVIJOS nejučiomis kyla noras mintimis pakeliauti vyskupo nueitais piligriminiais keliais ir iš naujo atrasti takus, kuriais siekiama tikėjimo viršukalnė: Tėvynėje ir daug tūkstančių kilometrų nuo jos. Juolab kad pastarasis kalendorius – reikšmingiausias savo istorine, sakraline bei išliekamąja verte. Nuotraukose užfiksuotos pačios tikriausios pasaulyje ir moksliniais tyrimais pagrįstos mūsų Išganytojo relikvijos. Į jas žvelgdami visus metus prieš save matysime Jo Veido skarelę, Turino drobulę, Šventąją taurę, Erškėčių vainiką, Liongino ietį... ir taip kas mėnesį kontempliuosime po relikviją, įamžintą toje vietoje, kurioje ji saugoma – iškiliausiose Europos bazilikose, ne kartą aplankytose vieno ar kito popiežiaus.

Manopelas. Iš pažiūros ne toks jau didelis, tik be galo įspūdingai kalnų papėdėje išsidėstęs, Italijos miestelis. Pačioje aukščiausioje vietoje, ne lengvai pasiekiamoje – Švenčiausiojo Veido bazilika, kurioje Šiaulių vyskupas savo piligrimų grupei ir vietos tikintiesiems aukojo šv. Mišias. Po jų – seselė vienuolė, visus palydėjusi prie Švenčiausiojo Veido atvaizdo ir specialiu apšvietimu išryškinusi Jėzaus Veido randus, kraujo krešulius, pamažu atskleidė mokslinių tyrinėjimų rezultatus. Visa medžiaga eksponuojama bazilikos muziejuje. Štai taip, tarsi ne tyčia, niekam nematant ir nenujaučiant atsiranda 2017 metų kalendoriaus viršelio nuotrauka. Jo įvadinis straipsnis „Manopelo skarelė svarbiausia relikvija“ turėtų būti įdomus kiekvienam tikinčiajam.

Roma. Visada gausiai lankoma piligrimų, ypač prieš dvejus metus, tą karštąją balandžio savaitę, kai visas pasaulis plaukė į Šventąjį miestą dar kartą nusilenkti palaimintajam popiežiui Jonui Pauliui II ir išgirsti naują Žinią, skelbiančią jį šventuoju. Šventieji laiptai prie Laterano Šv. Jono bazilikos, Šv. Kryžiaus bazilika, kur saugoma Jėzaus kryžiaus lentelės fragmentas su įrašu „Jėzus Nazarietis, žydų karalius“ ir Vinis, kuria prie kryžiaus buvo prikaltas Jėzus ir kurį šv. Elena paskyrė Romos miestui, Šv. Praksedės bazilika, kurioje yra Plakimo stulpo relikvija – buvo tiesiog apgulti piligrimų. Ir jautei čia ne iš nuovargio stingstančias kojas, o gyvai pulsuojančią širdį, kurią keitė pats Dievas. Maldininkus jungė ramybė ir meilė. Štai tokioje aplinkoje gimė dar kelių relikvijų nuotraukos, patalpintos kalendoriuje.

Tai keli subtilūs pastebėjimai iš ilgų piligriminių kelionių, leidusių vyskupui E. Bartuliui atsiskleisti kaip meninių fotografijų kūrėjui ir padovanoti tikintiesiems savitų bei įdomių kalendorių. Nuotraukomis gyvai kalbėti ne vien apie tolimųjų kraštų tikėjimo išraiškas, bet ir užfiksuoti mūsų bažnytinį paveldą.

2017 m. kalendorius – ypatingas, nes pačių svarbiausių ir vienintelių mūsų Išganytojo relikvijų šitokio pateikimo dar tikrai neturime. Gražiai pastebima kalendoriaus sudarymo chronologija: nuo Prakartėlės, kur pro relikvijoriaus skaidrų krištolą matyti trys kūdikėlio Jėzaus prakartėlės fragmentai, atgabenti į Romą VII a. pabėgėlių iš Jeruzalės (saugoma Švč. Mergelės Marijos Didžiojoje bazilikoje) iki Švenčiausiojo Veido atvaizdo Manopelo bazilikoje. Visų 12 mėnesių relikvijų nuotraukas lydi įtaigūs paaiškinimai, o tiksliai parinktos eilutės iš Evangelijų liudija jų autentiškumą.

Yra vilties, jog, išsamiau susipažinus su 2017 m. kalendoriumi IŠGANYTOJO RELIKVIJOS, liks mažiau abejojančiųjų, ar verta leistis į piligrimines keliones.

Spalio 26 d.(trečiadienį) 17 val. Bažnytinio paveldo muziejuje, Vilniuje, rengiamas pirmasis kalendoriaus pristatymas.

Dalia BUKONTIENĖ

Nuotraukos autorius – vyskupas Eugenijus BARTULIS

Bernardinai.lt

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode