Tverų parapijai – 400 metų

 

2018 metais Tverų parapija švenčia 400 metų jubiliejų nuo pirmos parapijinės bažnyčios pastatymo Tveruose (1618 m.) Ta proga, Tverų parapija kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetu surengė konferenciją „Parapija XXI amžiuje“. Konferencijoje buvo siekiama akademiniu žvilgsniu analizuoti Parapijos vaidmenį XXI amžiuje. Vatikano II Susirinkimo šviesoje, įvairių mokslų aspektais atrasti problemas, kelti pastoracijos aktualizavimo klausimus, ieškoti atsakymų į laikmečio iššūkius. Konferencijos dalyvius, susirinkusius ne tik iš Žemaitijos, bet ir visos Lietuvos sveikino Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Konferencijoje paliestos įvairios temos: iššūkiai parapijai postmoderniame pasaulyje, žvelgta į parapiją, kaip prigimtinės tiesos apie žmogų skleidėją, ieškota parapijos ugdomųjų iššūkių ir uždavinių. Įvairių sričių mokslininkai kėlė probleminius klausimus ir ieškojo atsakymo – ką šiandien parapija gali pasiūlyti jaunimui, šeimoms, gyvenimo paribiuose esantiems tikintiesiems ir kaip gaivinti priklausymo parapijai jausmą.

Konferencija baigėsi šv. Mišiomis Tverų Švč. M. Marijos apsilankymo šventovėje, kurioje saugomas malonėmis garsus Dievo Motinos paveikslas. Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, koncelebravo Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. dr. Ramūnas Norkus, vyskupo sekretorius kun. Donatas Liutika bei parapijos klebonas doc. dr. Saulius Stumbra. Homilijoje vyskupas komentuodamas Emauso mokinių istoriją, kvietė konferencijos dalyvius bei tveriškius patirti nuostabų ir džiuginantį susitikimą su prisikėlusiu Jėzumi.

Tverų parapijos jubiliejinių metų renginiai dar nesibaigia – gegužės 27 dieną – laukia didžioji iškilmė. Susirinkę kraštiečiai ir piligrimai kartu dėkos Dievui už 400 metų sukaktį, ir mels Dievo Motiną, garsią malonėmis Tverų šventovėje, globos ateinančioms kartoms.

Kun. doc. dr. Saulius Stumbra, Tverų parapijos KlebonasKomentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode