Didžioji savaitė Jeruzalėje

Verbų sekmadienis, kaip ir visa juo prasidedanti Didžioji savaitė, ypatingai švenčiama Jeruzalėje – tose pačiose vietose, kur prieš du tūkstantmečius vyko šiandien liturgijoje minimi įvykiai.

Kaip kasmet Jeruzalėje lotynų apeigų katalikai ėjo dvi Verbų sekmadienio procesijas – vieną Kristaus kapo bazilikos viduje; kitą miesto gatvėmis. Kristaus kančios sekmadienio Mišias Šventojo kapo baziliko viduje aukojo Jeruzalės lotynų patriarchato apaštališkasis administratorius arkivysk. Pierbattista Pizzaballa ir penkios dešimtys kunigų – patriarchatui priklausantys dieceziniai kunigai, Šventosios Žemės kustodijos pranciškonai, o taip pat piligrimų grupes atlydėję kunigai iš užsienio. Prieš Mišias buvo pašventintos verbos ir maldininkai procesija ėjo bazilikos viduje aplink Viešpaties kapo koplyčią.

Kita tradicinė Verbų sekmadienio procesija sekmadienį po pietų ėjo Jeruzalės gatvėmis. Eisena prasidėjo prie Kristaus įžengimo į Jeruzalę aprašyme minimos Betfagės, už Alyvų kalno. Procesija praėjo pro „Tėve mūsų“ bažnyčią, pro „Dominus flevit“ bažnyčią, pastatytą toje vietoje, iš kurio žiūrėdamas į miestą, Kristus verkė, pro Getsemanės baziliką, kitame Alyvų kalno šlaite. Paskui piligrimai pakilo aukštyn link Jeruzalės senamiesčio ir, įžengę pro vartus, eiseną užbaigė Šv. Onos bažnyčios vienuolyno kieme, kur visus dalyvius arkivyskupas Pizzaballa palaimino Šventojo Kryžiaus relikvija.

Didįjį ketvirtadienį, 8 valandą ryto, Šventojo kapo bazilikoje bus aukojamos Krizmos Mišios. Mišios aukojamos taip anksti dėl to, kad pagal nuo devynioliktojo amžiaus galiojantį status quo pamaldų laiku šioje bazilikoje dalijasi kelios krikščionių konfesijos. Paskutinės vakarienės Mišios Jeruzalėje bus aukojamos vadinamojoje Mažoje Paskutinės vakarienės menėje. Tai koplyčia, priklausanti Pranciškonų kustodijos Siono kalno vienuolynui. Ji yra prigludusi prie tikrosios Paskutinės vakarienės menės. Tačiau tikrojoje menėje Mišios neaukojamos. Ji priklauso Izraelio valstybinei institucijai, saugančiai religinį ir kultūrinį paveldą. Ją galima lankyti tik kaip turizmo objektą. Galiausiai Didžiojo ketvirtadienio vakarą, nuo 21 val. iki vidurnakčio vyks maldos budėjimas Getsemanės bazilikoje – ten kur po Paskutinės vakarienės Jėzus meldėsi, krauju prakaituodamas.

Didįjį penktadienį, vėl 8 val. ryto Šventojo Kapo bazilikoje vyks Viešpaties kančios pamaldos; o vakare  20 val. bazilikoje bus einama laidotuvių procesija. Dieną Šventosios Žemės kustodijos pranciškonai rengia Kryžiaus kelią, tuo pačiu keliu, kuriuo Kristus nešė savo kryžių į Golgotą.

Didįjį šeštadienį jau 7.30 val. ryto Kristaus kapo bazilikoje prasidės Velyknakčio budėjimas. Jis švenčiamas tokiu neįprastu laiku dėl jau minėtos priežasties – kad šia bazilika dalijasi kelių konfesijų krikščionys, pagal jau devynioliktajame amžiuje nustatytą griežtą tvarką. Po pietų bazilikoje vyks iškilmingi Mišparai, o po vidunakčio Pranciškonų kustodijos vadovas aukos Velykų Mišias. Kitas Velykų Mišias Jeruzalės katalikai Šventojo Kapo bazilikoje švęs sekmadienio rytą, 8 val.

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode