Reklama 2

Sekmadienį prasideda Didžioji Savaitė. Popiežiaus vadovausimos apeigos

 

Sekmadienį Romoje prasidės popiežiaus vadovaujamos Didžiosios Savaitės apeigos. Sekmadienio priešpietį popiežius Pranciškus aukos Verbų, Kristaus kančios sekmadienio šv. Mišias, vadovaus procesijai Šv. Petro aikštėje. Mišiose taip pat minima XXXIII Pasaulinė jaunimo diena, kurios tema: „Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą“ (Lk 1,30). Popiežius palaimins verbas, vadovaus procesijai ir sekmadienio Mišioms. Verbų sekmadienio apeigų šv. Petro aikštėje pradžia – 10 val. Romos laiku.

Popiežius Didžiojo ketvirtadienio rytą aukos Krizmos Mišias šv. Petro bazilikoje su Romos vyskupijos dvasininkais, o Paskutinės vakarienės Mišias aukos kaliniams „Regina Coeli“ kalėjime. Mišios su kojų mazgojimo apeigomis Didžiojo ketvirtadienio pavakare bus uždaros, skirtos kalėjimo bendruomenei: kaliniams, administratoriams, sargams, sielovadininkams.

Didįjį penktadienį popiežius vadovaus Viešpaties kančios liturgijai ir Kryžiaus pagerbimo pamaldoms Šv. Petro bazilikoje, su pamaldų dalyviais klausysis savo namų pamokslininko kapucino t. Cantalamessa homilijos, tą patį vakarą prie Koliziejaus vadovaus Kryžiaus kelio apmąstymams, kuriuos šiemet parengė Romos gimnazistai. Viešpaties kančios liturgija Vatikano bazilikoje prasidės 17 val., Kryžiaus kelio stočių apmąstymas prie Koliziejaus – 21.15val.

Velyknakčio apeigos Vatikane prasidės 20.30 val. Popiežius vadovaus Žiburių liturgijai: palaimins ugnį Šv. Petro bazilikos prieangyje, įneš Velykų žvakę - 2018 metų Paschalą – į šventyklą giedant iškilmingą Velykų šlovinimo giesmę «Exsultet» ir kitoms Velyknakčio budėjimo pamaldoms - Žodžio, Krikšto ir Eucharistijos šventimui su Mišiose dalyvausiančiais kardinolais, vyskupais ir kunigais.

Kitą rytą, Kristaus Prisikėlimo sekmadienį, 10 val. prasidės iškilmingos Velykų dienos Mišios, kurioms pasibaigus popiežius vidudienį Romos laiku iš centrinio Vatikano bazilikos balkono suteiks iškilmingą Velykų palaiminimą «Urbi et Orbi». (Vatikano radijas)

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode