Vietname rengiamas dar vienas Biblijos vertimas

 

Biblijos sava kalba vertimas visada yra svarbus ir reikšmingas įvykis kiekvienai katalikų bendruomenei. Kita vertus, tai didžiulis, daug kompetencijos, laiko ir išteklių reikalaujantis darbas. Be to, kartą parengtas vertimas vėl turi būti tikslinamas ar atnaujinamas pagal natūralią kalbos raidą, papildomas gerai parengtais komentarais.

Apie tai galėtų nemažai papasakoti Vietnamo katalikų vertėjų grupė, kuri rengia naują Šventojo Rašto vertimą, kuris pakeis praėjusio amžiaus paskutiniame dešimtmetyje parengtą vertimą. Kaip rašoma „Asianews“ pranešime, daliniai ar pilni Biblijos vertimai vietnamiečių kalba pasirodė 20 amžiaus pradžioje, jų būta bent penkių. Juos parengė tiek iš kitų šalių atvykę ir daug metų Vietname praleidę misionieriai, tiek patys Vietnamo krikščionys, išmokę senųjų kalbų, kaip kad graikų ar lotynų. Tokius vertimus parengė tiek katalikai, tiek protestantai. Tačiau visi šie vertimai buvo atlikti dirbant po vieną. Toks darbas, kad ir labai pasišventus, negalėjo prilygti kolektyviniams vertimams ir kolektyviniam įvairių disciplinų žinovų darbui.

Tad 1971 metais, katalikiškoje aplinkoje, susibūrė vertėjų grupė, kuri išvertė pamatinius liturginius, sielovadinius ir teologinius tekstus, o 1998 metais išleido naują Biblijos vertimą. Galbūt būtų buvę galima šį darbą atlikti ir greičiau, tačiau jį lėtino tuo metu vis dar itin stipriai religijos laisvę varžęs komunistinis režimas. Jis ant kojų išliko iki pat šios dienos, tačiau tapo labiau tolerantišku.

Tačiau vos po metų, 1999-aisiais, ši vertėjų grupė, pasipildžiusi keliais nariais, šiuo metu sudaryta iš 17 asmenų, remdamasi įgyta patirtimi, pradėjo naują viso Šventojo Rašto vertimą. Kaip komentuoja jos koordinatorius, kunigas pranciškonas Pascal Nguyen Ngoc Tinh, šiame vertime atsispindės tiek geresnis žydų tautos, istorijos ir kultūros pažinimas, tiek geresnis vietnamietiško žodyno ir sąvokų pritaikymas. Biblinis tekstas bus papildytas išsamiais istoriniais ir teologiniais komentarais. Daug darbo jau padaryta, daug dar laukia. Pasak koordinatoriaus, vertėjų grupė svajoja savo darbą užbaigti iki 2020 metų ir atnaujintą Biblijos vertimą išleisti dar kitais metais, tokiu būdu paminint ir savo susikūrimo penkiasdešimties metų jubiliejų. (Vatikano radijas) 

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode