Šri Lankoje 2018-ji – Gerojo Ganytojo metai

 

Juos paskelbė Šri Lankos kardinolas Albert Ranjith Patabendige Don, sostinės arkivyskupas. Ganytojas paaiškino, jog kai Pranciškus 2013 metais buvo išrinktas popiežiumi, jis netrukus po to pasakė, kad svajoja Bažnyčią, kuri būtų mylinti, jautri ir gailestinga, leidžianti kiekvienam patirti Jėzaus meilę. Tai yra priežastis, dėl kurios Šri Lankos vyskupai nusprendė 2018 metus skirti Gerajam Ganytojui. Kardinolas paragino šalies vyskupus ir kunigus „suprasti savo kaimenę, krikščionių tautą, ją mylėti ir ginti taip, kaip Gerasis Ganytojas“.

Gerajam Ganytojui skirtus metus Bažnyčia Šri Lankoje pradėjo ką tik užbaigusi metus, skirtus pirmajam Šri Lankos kanonizuotam šventajam Juozapui Vazui, kuris yra tituluojamas Šri Lankos apaštalu. Šri Lankos evangelizuotoją kun. Vazą popiežius Pranciškus kanonizavo lankydamasis sostinėje Kolombe, 2015 metų sausio 14 dieną.

Taip pat Šri Lankos Anglikonų Bažnyčia paskelbė 2018 metų temą, šiemet skirtą vaikams ir jaunimui. Pasak Anglikonų Bažnyčios, „patirtis moko, kad vaikams ir jaunimui labiausiai reikia žinių apie Šventąjį Raštą, todėl juos reikia skatinti ir drąsinti“. „Vaikai ir jaunimas yra mūsų tarnystės centre, nes jie yra Bažnyčios ateitis“.

Šri Lankos Anglikonų Bažnyčios susitikime skelbiant 2018 metų temą dalyvavo taip pat Katalikų Bažnyčios atstovai, be kitų, Kolombo arkivyskupas kardinolas Ranjith Patabendige Don, kiti katalikų vyskupai ir apaštališkasis nuncijus Šri Lankoje. Iškilmėje sausio 14 dieną anglikonų Kristaus Išganytojo katedroje pareigas pradėjo eiti naujasis Ceilono Biblijos draugijos generalinis sekretorius Priyantha Wijegoonewardene. Ceilono Biblijos draugijos pagrindinis tikslas - leisti ir platinti Šventąjį Raštą Šri Lankoje. (Vatikano radijas)

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode