Prasidėjo Maldų už krikščionių vienybę savaitė

 

Sausio 18 dieną prasidėjo Maldų už krikščionių vienybę savaitę, kurios metu krikščionys yra ypatingai skatinami susitikti, susipažinti, melstis tarpusavyje, atsimenant savo Viešpaties maldą, kad Jo mokiniai būtų „viena“.

Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba yra atsakinga už katalikų Bažnyčios dialogą su kitomis krikščioniškomis Bažnyčiomis ir bendruomenėmis aukščiausiu lygiu. Sausio 18 dieną šios tarybos pirmininkas kardinolas Kurtas Kochas lankėsi Šveicarijoje, Ženevoje, kur, kartu su Pasaulinės Bažnyčių Tarybos pirmininku pastoriumi Olavu Fykse Tveitu ir Pasaulinės Liuteronų Federacijos sekretoriumi Martinu Jungu tarsi simboliškai pratęsė vieną iš svarbiausių 2016 – 2017 metų ekumeninių pasiekimų: Reformacijos permąstymą.

Kaip gerai žinoma, daug amžių Reformacijos sukaktys ir jubiliejai buvo proga katalikams ir protestantams patvirtinti savo susipriešinimą. Tačiau prieš keletą metų šią perspektyvą pradėta keisti, dėmesį labiau sutelkiant ne į skirtumus – kurie išlieka, bet į bendrumą, į kitos pusės dovanas ir į savo pačių klaidas ar nuodėmes. Taip atsirado bendras dokumentas „Nuo konflikto iki bendrystės“ ir, galiausiai, tapo įmanoma tai, kas prieš keletą metų buvo sunkiai įsivaizduojama: 2016 spalio 31 dieną Lunde popiežius Pranciškus dalyvavo Reformacijos jubiliejaus inauguracijoje, kartu su protestantiško pasaulio lyderiais. Šiame susitikime esminis akcentas skirtas atgailai už tarpusavio vienybei padarytas žaizdas ir sąmoningumo, jog krikščionys turi stengtis suartėti tarpusavyje žadinimui. Krikščionių susiskaldymo žala yra akivaizdi, taip pat ir todėl, kad mažina ar visai panaikina jų liudijimo tikėtinumą.

Vienas iš Lundo susitikimo simbolių buvo  menininko iš Salvadoro Cristiano Chavarria ištapytas dviejų metrų aukščio kryžius, pavadintas „Lundo kryžiumi“, simboliškai perteikiant „Nuo konflikto iki bendrystės“ nuostatas ir viltis. Sausio 18 dienos apeigose šis kryžius buvo iškilmingai pastatytas Ženevos ekumeniniame centre, čia ir liks. Apeigų metų pamokslavo pastorius Kaisamari Hintikka iš Pasaulinės liuteronų federacijos ir kardinolas Kochas. Pastarasis kalbėjo apie du Lundo kryžiaus simbolius: krikšto vandenį ir Paskutinę Vakarienę. Tai tarsi kelio pradžia ir pabaiga: krikštas yra bendras visiems krikščionims, tačiau jie turi siekti vienybės, kuri leistų švęsti Paskutinę Vakarienę kartu. Svarbu taip pat atsiminti, kad susitaikymas nėra vien žmogiška pastanga, bet Dievo iniciatyva ir dovana. Tarpusavio susitaikymas neatskiriamas nuo susitaikymo su Dievu.

Maldų už krikščionių vienybės savaitė Romoje bus užbaigta sausio 25 dieną popiežiaus Pranciškaus vadovausimais mišparais šv. Pauliaus už Mūrų bazilikoje. (Vatikano radijas) 

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode