„Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti“ (Mt 2, 2)

 

Graikiškas žodis – Epifanija (gr. Epiphaneia – apsireiškimas), reiškiantis pasirodymą, arba manifestaciją – apsireiškimą, mums primena Kristaus pirmąjį apsireiškimą šiam pasauliui. Pirmutinė šio žodžio reikšmė skirta karaliui, kuris lanko savo provincijų žmones. Krikščionys nuo seniausių laikų šio žodžio reikšmę supranta kaip Dievo Apsireiškimą Jėzaus – Dievo Sūnaus – asmenyje. Viešpaties Apsireiškimas, Trijų Karalių šventė, Bažnyčioje švenčiama jau nuo antrojo amžiaus po Kristaus ir pradėta švęsti anksčiau negu pati Kalėdų šventė.  Reikia nepamiršti, kad Viešpaties Apsireiškimas suprantamas ne vien kaip tik Trijų Karalių apsilankymas, užgimus Jėzui. Šios šventės ryškus aidas yra ir pats Jėzaus krikštas Jordano upėje po trisdešimties metų, pirmas Jėzaus pasirodymas sinagogoje bei pirmas Jėzaus stebuklas Kanos vestuvėse.

Trijų Karalių šventėje kiekvienas apmąstome, ką gero esame nuveikę savo gyvenime. Ar mūsų gyvenimas lyg užšalusi pelkė, ar mes esame vieni iš tų, kurie nuolat sau kelia būties klausimus ir ieško į juos atsakymų? Trys Karaliai, aprašyti Evangelijoje pagal Matą, nebūtinai buvo karaliai, kurie valdė žemes ir tautas. Jie vadinami karaliais todėl, kad pirmiausia buvo išminčiai, išvydę žvaigždės pasirodymą ir atpažinę Dieviško Vaikelio atėjimą. Visi pasaulio mokslininkai ir atradėjai yra lyg karaliai, kurie nurodė naujus kelius žmonijai, bet lygiai taip pat esame ir mes savo gyvenimo karaliai, kai nuolat ieškome Dievo rankos vedimo ir įsiklausome į sąžinės balsą. Ir mes kiekvienas esame pašaukti savo gyvenimo kelyje sekti Dievą, atpažinti Jo rankos vedimą ir Jo malonių gausos apsireiškimą kartais gal ir dulkėtoje mūsų kasdienybėje. Vienas išminčius, Nobelio premijos laureatas, kažkada atskleidė tai, kas padarė jį didžiu mokslininku. Tai buvo jo mama, kuri kiekvieną dieną jį, grįžusį iš mokyklos, klausė, ar tinkamą klausimą jis uždavė savo mokytojui? Krikščionis lygiai taip pat turi sau atsakyti, ar tinkamą klausimą jis kas dieną užduoda savo Dievui. O juk tam geriausias laikas yra kasdienė mūsų ryto ir vakaro malda.

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode