Iki 2020 metų neliks vaikų globos namų. Steigiami bendruomeniniai vaikų globos namai

 

Radviliškio rajono savivaldybėje susirinkę Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė ir jos pavaduotoja Justė Venckutė, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas Darius Brazys, jo pavaduotoja Ivanna Žmėjauskienė, Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Larisa Paurienė, bei Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ vadovė Vilma Tikuišienė aptarė, kaip bus pradėtas įgyvendinti Radviliškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Radviliškio rajono savivaldybėje 2017–2020 metų priemonių planas.

Globojamų vaikų daugėja
Pagrindinis Lietuvoje vykstančios socialinės vaikų globos sistemos pertvarkos tikslas – iki 2020 metų panaikinti institucinius vaikų globos namus ir įkurdinti tėvų globos netekusius vaikus įtėvių, globėjų šeimose, grąžinti juos biologiniams tėvams. Nors Radviliškio rajone aktyviai dirbama globėjų – tiek nuolatinių, tiek budinčiųjų – rengimo, jų skatinimo finansine parama linkme, jų neužtenka, kad visi 45 šiuo metu Radviliškio rajono vaikų globos namuose „Nykštukas“ augantys vaikai būtų paimti globėjų. „Per pastarąją savaitę 15 vaikų neteko tėvų globos ir situacija negerėja, optimizmo mažai. Dėl dažnai pažeidžiamų vaikų teisių Radviliškio rajono savivaldybėje nemažėja šeimų, patekusių į socialinės rizikos šeimų auginančių vaikus apskaitą, skaičius. Žinoma, iš tokių šeimų paimama daugiausiai vaikų“, – sakė susitikime dalyvavusi Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Larisa Paurienė.

Bendruomeniniai vaikų globos namai – tarsi mažas šeimos modelis
Būtent todėl, kad nėra tiek globėjų, kiek jų reiktų, kad į šeimas būtų paimti visi vaikų globos namuose augantys vaikai, Lietuvos savivaldybės tėvų globos netekusius vaikus siekia įkurdinti bendruomeniniuose namuose ar atskiruose butuose, kuriuose jie jaustųsi kaip namuose. Socialinės globos įstaigose vaikai negali sulaukti tiek dėmesio, reikalingos artimojo meilės ir rūpesčio, kiek galėtų gauti gyvendami šeimoje ir gaudami reikiamą pagalbą bendruomenėje. Kiekvienoje tokioje šeimynoje, kurioje augtų iki aštuonių vaikų, turėtų dirbti penki darbuotojai. Du socialiniai darbuotojai ir trys jų padėjėjai su vaikais pasikeisdami būtų visą laiką, padėtų jiems įgyti socialinių įgūdžių, mokytų juos įvairiausių buities darbų, supažindintų juos su šeimos biudžeto planavimo pagrindais ir panašiai.

Dabar vaikų globos amuose augantys vaikai, sulaukę pilnametystės, dažnai nemoka gyventi savarankiškai, jiems sudėtinga planuoti savo išlaidas, jie neįgyja socialinių įgūdžių, nenori imtis elementarių buities darbų. Bendruomeniniai vaikų globos namai – tarsi maža šeima, kurioje jie viso to išmoks. Žinoma, padedami socialinių darbuotojų. Jie ne tik bendraus su vaikais, bet ir drauge su jais gamins valgyti, skalbs, lygins, padės vaikams susitvarkyti, atstovaus vaikų interesams švietimo, medicinos įstaigose. Tokioje šeimynoje negali gyventi daugiau kaip aštuoni vaikai, geriau, jei broliai ir seserys auga drauge.

Savivaldybė ieško būstų, tinkamų bendruomeniniams vaikų globos namams
Pasak Jolantos Margaitienės, Savivaldybės administracijos direktorės, Savivaldybės tarybos patvirtintą priemonių planą būtina pradėti įgyvendinti. Šio plano tikslas – suformuoti pagalbos ir paslaugų sistemą Radviliškio rajone, kuri vaikui, likusiam be tėvų globos, sudarytų sąlygas gauti individualias, pagal nustatytus poreikius, paslaugas bei reikiamą pagalbą ir, nepatiriant socialinės atskirties, leistų vaikui augti saugioje, jo raidai palankioje aplinkoje – globėjų šeimoje, ypatingais atvejais – bendruomeniniuose vaikų globos namuose, atitinkančiuose šeimos sąlygas.

Savivaldybės administracija pradeda ieškoti namų ar butų, kurie atitiktų bendruomeniniams vaikų globos namams keliamus reikalavimus ir kviečia Radviliškio rajono gyventojus teikti pasiūlymus. O reikalavimų būstui – nemažai. Juos susitikimo dalyviams pristatė Socialinės paramos skyriaus vedėjas D. Brazys. Jei šeimynoje auga aštuoni vaikai, bendras naudingas patalų plotas turi būti 112 kv. m arba daugiau (ne mažiau kaip 14 kv. m vienam vaikui), keturi miegamieji, individualios veiklos kambariai, ne mažesni kaip 12 kv. m (vienam vaikui ne mažiau 6 kv. m). Būtina virtuvė, drabužinė, bendras kambarys (valgomasis, žaidimo, bendravimo), dvi vonios (dušo) ir tualeto patalpos, skalbimo, džiovinimo, lyginimo patalpa arba tam skirta vieta, ne mažiau kaip 48 kv. m vieta poilsiui ir laisvalaikiui (neužstatyta teritorijos dalis prie namo). Namai turi būti netoli ugdymo įstaigų arba turi būti organizuojamas pavėžėjimas į jas. Žinoma, visa tai nemaža našta rajono savivaldybės biudžetui. Pagal dabar vaikų globos namuose gyvenančių vaikų skaičių, reikia įsteigti penkis tokius bendruomeninius vaikų globos namus. Reikia nupirkti būstą, jį pritaikyti pagal keliamus reikalavimus, suburti darbuotojų komandą, išlaikyti ir administracinį valdymo aparatą.

Pagal Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams Radviliškio rajono savivaldybėje 2017–2020 metų priemonių planą, 2018 m. ir 2019 m. turėtų būti nupirkta ir įrengta po du gyvenamuosius būstus, 2020 m. – vienas gyvenamasis būstas. Penkioms šeimynoms reiktų 10 socialinių darbuotojų ir 15 socialinių darbuotojų padėjėjų, buvusiuose vaikų globos namuose lieka padalinys, teikiantis trumpalaikę socialinę globą 8 vaikams. Bendruomeniniai vaikų globos namai būtų išlaikomi iš Radviliškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų (komunaliniai mokesčiai, ryšių paslaugos, transporto išlaikymas, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, kitos išlaidos baldų, lovų, patalynės, kitų reikalingų daiktų pirkimas ir kt.).

Būtina raginti žmones tapti globėjais
Pasak susitikimo dalyvių, būtina skatinti globėjų rengimą, bet pinigais, skiriamomis lėšomis skatinti nebeužtenka. Reikia eiti per vertybinį lygmenį, didinti žmonių, ypač globos namuose augančių vaikų artimųjų, sąmoningumo lygį, atsakingumo, pareigos jausmus. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras nuo 2016 m. balandžio 1 d. pradėjo teikti paslaugas globėjams ir įtėviams. Darbuotojai rengia įvadinius mokymus pagal GIMK programą, artimųjų giminaičių mokymus, tęstinius mokymus ir savitarpio paramos grupes globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, šviečia visuomenę, skatindami įvaikinimą, globą (rūpybą) šeimose bei šeimynose.

Iš viso Radviliškio rajone šią dieną yra globojama 226 vaikų, iš jų 158 – šeimose, 4 – šeimynose; 64 – globos institucijose. 2014 metais įvaikinta 14, 2015 metais – trys, 2016 metais neįvaikinta nė vieno vaiko. 2017 metais įvaikinti du vaikai. 2014 metais parengti devyni globėjai, 2015 metais – septyni, 2016 metais – dešimt, 2017 metais – 20 globėjų.

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode