Būsto pritaikymas neįgaliesiems Šiaulių rajono savivaldybėje

Šiaulių rajono savivaldybės administracija organizuoja būsto pritaikymą neįgaliesiems vadovaudamasi Būsto pritaikymo neįgaliesiems 2016-2018 metais tvarkos aprašu. Būsto pritaikymas neįgaliesiems – minimalus būsto pertvarkymas panaudojant specialius elementus, keičiant neįgaliesiems, turintiems judėjimo ir apsitarnavimo funkcijų sutrikimų, neprieinamas erdves, ir smulkus remontas įgyvendinant šiuos statybos sprendimus.

Būsto pritaikymo išlaidos yra dengiamos iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų. 2017 metams Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių rajono savivaldybei būsto pritaikymui neįgaliesiems finansuoti skyrė 14956,54 Eur, iš savivaldybės biudžeto skirta 30500,00 Eur (panaudoti planuojama 19182,80 Eur iš savivaldybės biudžeto).

Šiaulių rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija patvirtino būsto pritaikymo eilę neįgaliesiems 2017 m.

I-ame šių metų pusmetyje buvo atlikti darbai: sudaryta Būsto pritaikymo eilė 2017 metams, sudarytas einamaisiais metais planuojamų pritaikyti būstų sąrašas. 2017 metais planuojama pritaikyti 4 būstus. Buvo sudaromos sutartys su rangovais, ruošiamasi būsto pritaikymo darbams. Visus metus iš gautų valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų yra skiriamas finansavimas 11 liftų, įrengtų Šiaulių rajono neįgaliesiems, priežiūrai.

2017 m. liepos 7 d. Neįgaliųjų reikalų departamentas informavo apie papildomai skirtas lėšas vaikų su sunkia negalia būstų pritaikymui. 2017 m. savivaldybei iš valstybės biudžeto skirta 2325,66 Eur.

Šiaulių rajono savivaldybės būsto pritaikymo neįgaliesiems komisija, sudaryta Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A-366, vykdė būsto pritaikymo neįgaliesiems programą. 2017 m. pritaikyti 4 būstai iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų.

2017 m. pirmą kartą buvo vykdomas būsto pritaikymas neįgaliems vaikams su sunkia negalia. Pritaikytas vienas būstas iš valstybės biudžeto lėšų.

Aušrinė Dubauskienė, Šiaulių miesto savivaldybės mero padėjėja

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode