Reklama 2

Vilniaus rajone planuojama įkurti grupinius gyvenimo namus vaikams ir jaunimui su negalia

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras įsikūręs Kalvelių seniūnijoje, dalyvaudamas 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano II skyriaus veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės penkioliktojo skirsnio veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonėje „Institucinės globos pertvarka (infrastruktūra)“ planuoja įrengti Grupinius gyvenimo namus vaikams ir jaunimui su negalia.

Vaikai su negalia yra laikomi viena labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių, kurių teisių užtikrinimas ir apsauga reikalauja ypatingo dėmesio. Vilniaus rajono savivaldybė stengdamasi sukurti kuo palankesnes sąlygas vaiko gerovei užtikrinti, leisti gyventi visavertį gyvenimą ir dalyvauti visuomenės gyvenime, lapkričio 23 d. Tarybos posėdžio metu nusprendė pritarti žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Vilniaus g. 13, formavimo ir pertvarkymo projekto rengimui.

Šalia Šeimos ir vaiko krizių centro pastato, esančio Kalvelių seniūnijoje, įrengtuose grupiniuose gyvenimo namuose vaikams ir jaunimui su negalia bus sudarytos sąlygos gauti dienos užimtumo, ugdymo ir kitas reikalingas paslaugas bendruomenėje. Įrengtose patalpose, kuriose galės gyventi iki 10 neįgalių vaikų, bus sudarytos namų aplinkai artimos sąlygos, pagerintos jų galimybės pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Tokie grupiniai gyvenimo namai negalią turintiems vaikams ir jaunimui būtų pirmieji Vilniaus rajone. Nuo 2004 metų Vilniaus rajone veikiantis Nemenčinės neįgaliųjų dienos užimtumo centras paslaugas teikia 16-40 metų jaunuoliams ir suaugusiems, turintiems fizinę ir proto negalią. Vilniaus rajone taip pat veiklą vykdo vaikų dienos užimtumo centrai, užtikrinantys vaikams turiningą popamokinę veiklą.

Vilniaus rajono savivaldybės informacija

Komentuoti

Apsaugos kodas
Atnaujinti

Powered by BaltiCode