Reklama 2

Šeši patarimai, kad grįžimas į Lietuvą vyktų sklandžiau

Grįžimas gyventi į Lietuvą, lygiai taip pat, kaip ir išvykimas į užsienį, turi savų barjerų bei sunkumų. Asmenys dažnai susiduria su klausimais apie reikalingus parsivežti dokumentus, socialines garantijas, stažo persikėlimą, vaikų švietimą ar užsienio piliečių atvykimą. Jei šie neaiškumai išlieka grįžus, asmens integracija ir įsiliejimas į gyvenimą Lietuvoje gali būti  mažiau sklandūs, nei turint visą reikalingą informaciją.

Atsakome į dažniausius klausimus apie autonominius dūmų signalizatorius

Kokiose patalpose ir kiek signalizatorių įrengti? 

Gyvenamajame būste (kiekviename aukšte) turi būti įrengtas bent vienas autonominis dūmų signalizatorius. Tai yra minimalus reikalavimas, tačiau dūmų plitimą riboja įvairios pastato konstrukcijos (sienos, durys, perdangos ir pan.). Todėl siekiant jautresnio dūmų aptikimo, rekomenduojama šiuos prietaisus įrengti kiekvienoje patalpoje, kurioje žmonės miega ir koridoriuose arba bendrose erdvėse prieš miegamuosius. Nerekomenduojama autonominių dūmų signalizatorių įrengti virtuvėje, ar tose vietose kur gali išsiskirti garai.

Visos dienos mokykla: ką rodo užsienio šalių patirtis

Pastaruoju dešimtmečiu, reaguojant į socialinius, struktūrinius visuomenės ir šeimos gyvenimo pokyčius, tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų įžvalgas, įvairių šalių švietimo sistemose pradėta svarstyti ir įgyvendinti visos dienos mokyklos idėja. Kuriant visos dienos mokyklas siekiama rūpintis vaiko gerove, mažinti socialinę atskirtį, užtikrinti lygias galimybes, gerinti akademinius pasiekimus, didinti mokyklos patrauklumą, sudaryti sąlygas šeimoms derinti šeimos ir darbo pareigas. Papildomas laikas, prasmingai praleistas mokykloje, taip pat siejamas su mokinių delinkventinio elgesio prevencijos siekiu.

SOS! Gripas išretino nuolatinių donorų gretas – bet kokios grupės kraują turintys žmonės kviečiami pagelbėti!

 

LAUKIAMAS KIEKVIENAS ATSAKINGAS IR JAUTRUS KITO NELAIMEI PILIETIS.

SOS! Gripas išretino nuolatinių donorų gretas –  laukiama bet kurią kraujo grupę turinčių žmonių susitelkimo ir pagalbos.

Dėl pastarosiomis savaitėmis siaučiančios gripo epidemijos visoje Lietuvoje, dėl ūmių peršalimo ir kvėpavimo ligų paūmėjimo metu netenkame daugelio nuolatinių donorų pagalbos.

Ekspertė iš JAV primena, kad rinktis turi galėti ir žmonės su negalia

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su JAV ambasada Lietuvoje ir asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumu“ organizuoja praktinį seminarą „Pokyčių siekiant Lietuvoje: nuo institucionalizacijos prie bendruomeninių paslaugų asmenims su negalia“. Seminaro dalyviai – nevyriausybinio sektoriaus ir globos įstaigų atstovai. Ekspertė iš Jungtinių Amerikos Valstijų Vivian Ngwa pasidalino JAV patirtimi apie asmenų su negalia įstaigų deinstitucionalizaciją ir šiuo metu teikiamas bendruomenines paslaugas kaip alternatyvą institucinei globai.

Prof. V. Safronovas: Lietuvos santykiai su Vokietija nepriklauso nuo praeities nuoskaudų

 

Vertindami save tiek pagal santykius su kitais, tiek iš platesnės istorinės perspektyvos lietuviai iki šiol nesugeba išsivaduoti iš XX a. viduryje traumavusių patirčių įtakos, o jų padariniai iki šiol pasireiškia daugelyje gyvenimo sričių. Tokios pozicijos laikosi istorikas, Klaipėdos universiteto profesorius dr. Vasilijus Safronovas.

Ekologinis rūpestis ir pilietiškumas Lietuvoje

 

Tikriausiai vienas iš pirmiausiai užduodamų klausimų, sprendžiant klimato pokyčių priežastis, – kas kaltas? Viena pagrindinių neatsakingo požiūrio į gamtą priežasčių, nurodomų aplinkosaugos filosofų ir sociologų darbuose, yra antropocentrizmas, nuostata, pagal kurią žmonių rūšis ir jos poreikiai yra laikytini svarbiausias, kitas rūšis ir jų poreikius paliekant antrame plane. Geologai netgi teigia, kad dėl žmogaus poveikių klimatui ir cheminiams procesams žemės ekosistemoje mes įžengėme į naują geologinę epochą – antropoceną. Ekologinės etikos atstovų nuomone, antropocentrizmui, kuris kyla iš Vakaruose įsivirtinusios individualizmo ideologijos, atsvaros reikėtų ieškoti teorijose, pabrėžiančiose ne atskirų asmenų, o santykių svarbą.

Išrinktos meniškiausios praėjusių metų knygos

 

Kultūros ministerijos kasmet organizuojamas „Knygos meno“ konkursas šiemet vyko jau jubiliejinį 25-ajį kartą. Jam 54 leidėjai pateikė 116 knygų, iš kurių pagal poligrafinius ir meninius kriterijus išrinktos meniškiausiai apipavidalintos ir geriausiai atspausdintos 2017 metais Lietuvoje išleistos knygos.      

Šalies mokyklas šiemet pasieks daug naujų kompiuterių

 

Pradines ir pagrindines šalies mokyklas šiemet pasieks Švietimo ir mokslo ministerijos nupirkti 3600 naujų stacionarių, nešiojamų ir planšetinių kompiuterių. Tam skirta beveik 3 mln. eurų. Dar dvigubai tiek kompiuterių mokykloms nupirkti papildomai bus skatinamos savivaldybės. Iš viso šalies mokyklas šiemet pasieks apie 11 tūkst. naujų kompiuterių.

Powered by BaltiCode