Petreikis
Karalaitee

Seimo Pirmininkė pasveikino Kauno kunigų seminariją su garbinga veiklos sukaktimi

Seimo Pirmininkė Loreta Graužinienė pasveikino Kauno kunigų seminarijos bendruomenę, mininčią garbingą 150 metų veiklos sukaktį. „Lietuvos istorijoje buvo labai svarbių momentų, kada aukojant save reikėjo saugoti lietuvybę, kada aukojant save reikėjo saugoti lietuvišką žodį, kada aukojant save reikėjo saugoti tėvynę. Jūs buvote tie, kurie išmokė mus begalinės meilės tėvynei...“, – kalbėjo parlamento vadovė susirinkusiesiems, prisimindama seminarijos istoriją kūrusias ir įprasminusias iškilias asmenybes.Pusantro šimto metų veiklos jubiliejų mininti Kauno kunigų seminarija yra seniausia nepertraukiamai veikianti mokymo, ugdymo ir studijų įstaiga Lietuvoje.

Seminarijos veikla apėmė visai lietuvių tautai ir mūsų valstybei lemtingus istorinius laikotarpius. Kauno kunigų seminarijos istorija neatsiejama nuo mūsų tautos vedlių ir autoritetų, padariusių milžinišką įtaką Lietuvos visuomenės sąmoningumo raidai. Tai – vyskupas, švietėjas, aktyvus visuomenininkas, Blaivybės sąjūdžio ir knygnešystės iniciatorius Motiejus Valančius, vyskupas, poetas, kalbininkas Antanas Baranauskas, teologas, lietuvių kalbos tyrinėtojas profesorius Kazimieras Jaunius, kunigas, poetas profesorius Jonas Mačiulis-Maironis ir kiti. Seminarija tapo ir iki šiol tebėra kultūros, švietimo, bendražmogiškų ir krikščioniškų vertybių skleidėja ir puoselėtoja.

Nuotr. autorė Olga Posaškova (Seimo archyvas)

Seimo Pirmininko sekretoriatas
Lietuvos Respublikos Seimas

Powered by BaltiCode