Romas

Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų darbas – su trūkumais

Aukščiausiosios audito institucijos atlikta kasmetinė savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinė peržiūra šiemet parodė, kad nė vienos iš vertintų tarnybų negalima įvertinti kaip veikiančios be trūkumų. Pastebima, kad pažangą, palyginti su ankstesnių metų išorinių peržiūrų rezultatais, padarė tik Zarasų rajono ir Druskininkų tarnybos, tačiau bendras audito kokybės lygis negerėjo.
Iš viso buvo vertinama 15 savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų (iš 60-ties), jas aukščiausioji audito institucija atrinko atsitiktinės atrankos būdu. Analizuojant kokybės kontrolės sistemas, reikšmingų trūkumų šiemet buvo nustatyta devyniose tarnybose (Ignalinos, Jurbarko, Kauno, Lazdijų, Raseinių, Vilniaus, Vilkaviškio rajonų, Druskininkų ir Marijampolės). Birštono tarnyba nebuvo vertinta, nes nepateikė šios sistemos veikimą įrodančių dokumentų. Vertinant atliktų auditų kokybę, daugiau nei pusėje tarnybų taip pat nustatyta reikšmingų nukrypimų nuo auditą reglamentuojančių teisės aktų. Dviejų tarnybų (Birštono ir Ignalinos rajono) atliktų auditų kokybės įvertinti aukščiausioji audito institucija negalėjo, nes buvo pateikti ne visi dokumentai.
Auditoriai pastebi, kad dalis savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų jau keletą metų vengia atlikti veiklos auditus, nors tai galėtų padėti viešojo sektoriaus subjektams efektyviau organizuoti veiklą ir taupyti lėšas. Taip pat matomas ryškus atotrūkis tarp skirtingą darbuotojų skaičių turinčių tarnybų – ten, kur dirba vienas darbuotojas, užtikrinti tinkamą audito kokybės lygį yra sunku.
Aukščiausioji audito institucija tarnyboms pateikė rekomendacijas, kurios padėtų gerinti atliekamų auditų kokybę. Institucijos nuomone, ši išorės priežiūros ataskaita gali būti naudinga ir savivaldybių tarybų nariams bei merams. Jiems siūloma inicijuoti susitikimus, aptarti išorinės priežiūros rezultatus ir priežastis, darančias neigiamą įtaką tarnybų veiklai ir atliekamų auditų kokybei. Apie išorinės peržiūros rezultatus taip pat informuotas Seimo Audito komitetas ir Savivaldybių asociacija.
Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų išorinė peržiūra atliekama kasmet nuo 2005 m. Jos tikslas – įvertinti savivaldybių kontrolės ir auditų tarnybų sukurtas audito kokybės kontrolės sistemas, atliktų auditų kokybę ir padėti gerinti veiklos kokybę toms tarnyboms, kurioms ją užtikrinti sekasi sunkiau.

Justas Jaskonis
Atstovas ryšiams su visuomene
Valstybės kontrolė

Powered by BaltiCode