Popiežius: Šiandien labiau nei bet kada reikia taikos

Sekmadienį, po Vidudienio maldos, kurią sukalbėjo su maldininkais Šventojo Petro aikštėje, popiežius Pranciškus paragino katalikus visame pasaulyje šį antradienį, rugsėjo 20 dieną, šiek tiek laiko paskirti maldai už taiką: 

„Šį antradienį keliausiu į Asyžių dalyvauti Maldos už taiką susitikime, praėjus trisdešimčiai metų nuo istorinio susitikimo, kurį sušaukė šv. Jonas Paulius II. Kviečiu parapijas, bažnytinius sąjūdžius ir pavienius tikinčiuosius visame pasaulyje šią dieną išgyventi kaip Maldos už taiką dieną. Šiandien labiau nei bet kada mums reikia taikos šiame kare, kuris yra visur pasaulyje. Melskimės už taiką! Visi esame kviečiami pagal šv. Pranciškaus, brolystės ir romumo vyro pavyzdį, aiškiai paliudyti pasauliui mūsų bendrą įsipareigojimą vardan tautų taikos ir susitaikymo. Tad antradienį visi vienykimės maldoje, kiekvienas tepaskiria sau kiek nors laiko, tiek kiek gali, melstis už taiką. Visas pasaulis, vieningai.“ 

Vatikano radijas

Popiežius Pranciškus: „Kviečiu parapijas, bažnytinius sąjūdžius ir pavienius tikinčiuosius visame pasaulyje rugsėjo 20 d išgyventi kaip Maldos už taiką dieną“ - OSS_ROM

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode