Dukterėčia apie Motiną Teresę

Kanonizacija –ypatingas įvykis Motinos Teresės dukterėčiai Agi Bojaxhiu. Vienintelei artimai naujos šventosios giminaitei, Motinos Teresės brolio dukrai 70 metų; ji nuo pokario metų gyvena Sicilijoje. Su Agi Bojaxhiu kalbėjosi mūsų kolega iš Vatikano radijo laidų italų kalba redakcijos.

„Motina Teresė labai daug dirbo, bet dirbdama nekrisdavo kietiems į akis; ką bedarytų - visada buvo labai kukli. Jai sekdavosi viską daryti su natūraliu spontaniškumu, taip pat ir sunkius darbus. Aš mačiau, pasakojo šventosios dukterėčia, kad ji nors ir jau būdama senyvo amžiaus, nevengdavo sunkių darbų, tokių kaip skalbimas; atsimenu ją visada pasilenkusią prie žmonių, taip pat ir sergančių baisiomis ligomis“.

Klausiama apie Motinos Teresės susitikimus su giminaičiais, dukterėčia pasakojo, kad tokie susitikimai visada atnešdavo ramybę. „Motina Teresė tiesiog skleisdavo aplink save ramybę. Žiūrint jai į akis, susidarydavo įspūdis, kad ji mato kas tavo viduje, kas tavo širdyje. Ji buvo nepaprasta, tačiau tuo pat metu buvo visiškai normali, nebuvo sunku su ja bendrauti, kaip kartais būna bendraujant su svarbiais asmenimis, kai jauti tam tikrą nejaukumą. Ji buvo nepaprasta. Visiems buvo gera būti su ja. Ji visiems buvo dėmesinga,  kiekvienam surasdavo tinkamą žodį. Ji buvo ir paprasta teta, kaip visos tetos, ir kartu nepaprastas asmuo – buvo Motina Teresė. Man sunku tai apsakyti“, - kalbėjo Agi Bojaxhiu.

„Ji visada mane ragindavo melstis. Šeima turi melstis kartu. Kartais mums tai pasisekdavo, bet ne visada. Jai labai rūpėjo šeima. „Šeima svarbiau už viską“, sakydavo ji“.

Dukterėčia  taip pat pridūrė, kad mes ne visada teisingai įsivaizduojame Motina Teresę, manome, kad ta liesa, palinkusi senutė buvusi labai rimta ir mąsli. Tačiau iš tiesų ji buvo labai linksma, mokėdavo būti šmaikšti ir kalbėti netgi su švelnia ironija, turėjo labai gerą humoro jausmą. 

(Vatikano radijas)

Motina Teresė - AP

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode