„Ir jūs būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Lk 12, 40)

Rugpūčio mėnesio pirmo sekmadienio Evangelijoje Jėzus primena Bažnyčiai dvasinio budėjimo ir jautrumo artimui svarbą. Bažnyčios Tėvai šioje Evangelijos ištraukoje aiškiai regi du dvasinius pradus: antras Kristaus atėjimas ir kiekvieno iš mūsų mirtis šiam pasauliui neša neišvengiamą susitikimą su Kūrėju akis į akį ir apyskaitą už praleistas žemiško gyvenimo dienas. Bet jei gyvename kasdiene malda ir tikėjimo darbais, ko mums drebėti ir bijoti, tuo labiau, jei Viešpats yra kiekvieno iš mūsų asmeninis draugas?

JAV artėja prezidento rinkimai. Tarkime, kad vieno iš kandidatų – Donald Trump – pasisakymai ne visada yra malonūs ir priimtini šiuolaikinės demokratijos žmogui, tačiau kaip ir apie kiekvieną žmogų kalba ne tik jo žodžiai, bet ir darbai. Yra tikras nutikimas. Kartą savaitgalio iškylos metu tiesiog vidury gatvės sugedo finansų magnato limuzinas. Bedarbis automechanikas kaip tik tuo metu važiavo pro šalį. Sustojęs ir pataisęs limuziną jis atsisakė bet kokio atlygio už atliktą darbą. Kitą dieną mechaniko žmona gavo gėlių puokštę nuo Trump`o ir laišką, kuriame pranešama, kad jų šeimos namo paskola yra visa išmokėta. Netrukus D. Trump buvo žiniasklaidos spiriamas prisipažinti apie visas nuotykio su sugedusiu limuzinu detales. Jo atsakymas buvo trumpas: „Jei ką nors ir darau, tai darau tik iš širdies gelmių, o ne viešam paradui.“ Štai ir šeimininko, kuris Evangelijoje, radęs tarnus budinčius, „... juos susodins prie stalo ir, eidamas aplinkui, jiems patarnaus“, pavyzdys (Lk 12, 37).

Kun. Egidijus ARNAŠIUS

Airija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode