Maskva plėšo Ukrainos Katalikų bažnyčią; Konstantinopolis nepritaria

Maskvos Ortodoksų patriarchatas išsakė nusiskundimų prieš Ukrainos Katalikų bažnyčią, reikalaudamas, kad kitas pasaulinis ortodoksų vadovų susitikimas aptartų Rytų bažnyčių, išsaugojusių bendrystę su Roma, statusą, praneša catholicculture.org.

Tačiau ekumeninis Konstantinopolio patriarchas išplatino pareiškimą, kuriame pabrėžiami draugiški santykiai su Ukrainos Katalikų bažnyčia, dėkojama už paramą, parodytą neseniai įvykusiam visuotiniam ortodoksų Susirinkimui Kretoje.

Maskvos patriarchatas, kuris ne vienerius metus reiškė nepaistenkinimą dėl „unitų“ Katalikų bažnyčios Ukrainoje, padvigubino nusiskundimus, kaltindamas arkivyskupą Sviatoslavą Ševčiuką kurstant priešiškumą Maskvos sąjungininkei – Ukrainos ortodoksų Bažnyčiai. Katalikų vyskupas, anot Maskvos patriarchato, pasitelkė „precedento neturinčią agresyvią retoriką, nukreiptą prieš kanoninę Ukrainos ortodoksų Bažnyčią ir Maskvos patriarchatą.”

Maskvos pareiškimas turėjo omenyje arkivyskupo Ševčuko išsakytus kaltinimus, kad „Maskvos patriarchatas neretai buvo naudojamas kaip įrankis agresoriaus rankose“. Šiais žodžiais arkivyskupas užsiminė apie tai, kad Maskvos patriarchatas palaikė Rusijos įžengimą į Ukrainą. (Maskvos patriarchatui priklausančios Ukrainos ortodoksų Bažnyčios pareiškimai apie konfliktą Ukrainoje buvo kur kas mažiau agresyvūs).

Maskvos patriarchatas pridūrė, kad priešiškas Ukrainos Katalikų Bažnyčios požiūris sukūrė „kritiinę situaciją“, kuri turėtų būti sprendžiama kitame ortodoksų lyderių posėdyje. Unitų Bažnyčią pavadinusi „kraujuojančia žaizda“, Maskva paragino atnaujinti diskusiją dėl jos statuso.

Tuo tarpu Konstantinopolio patriarchas Baltramiejus išsiuntė laišką arkivyskupui Ševčiukui, kuriame dėkoja už pastarojo paramą ortodoksų Susirinkimui Kretoje. Svarbu tai, kad šis Konstantinopolio pareiškimas buvo adresuotas „patriarchui“ Ševčiukui – pripažįstant Ukrainos Katalikų vadovui titulą, kurį Maskva atmeta ir net Vatikanas nepripažįsta.

Savo laiške patriarchas Baltramiejus užtikrino maldą „už taiką ir stabilumą Ukrainoje."

Jis taip pat aiškiai pabrėžė, kad Maskvos priešiškumo Ukrainos Katalikų bažnyčiai nepalaiko kiti ortodoksų atstovai. Ekumeninis patriarchas sakė:

„Mes galime užtikrinti, Jūsų Eminencija, kad įsipareigojimas dialogui su mūsų seseriška Bažnyčia sulaukė didžiulio palaikymo Susirinkimo sesijų metu ir yra oficialiai užfiksuotas baigiamajame dokumente. Tai, mūsų nuomone, yra tikrai labai svarbu, siekiant patikimo ir vieningo Evangelijos liudijimo mūsų neramiame pasaulyje ir laike“.

Parengta pagal catholicculture.org

Nuotraukoje: Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčukas

Bernardinai.lt

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode