Sekmadienį – Arkivysk. J. Steponavičiaus 25-ųjų mirties metinių minėjimas

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia kviečia kartu paminėti arkivyskupo Julijono Steponavičiaus 25-ąsias mirties metines.

Prieš 25-erius metus arkivyskupas J. Steponavičius pašventino Šv. Kazimiero bažnyčią, kuri iš ateizmo muziejaus buvo sugrąžinta jėzuitų vienuolijai.

Bažnyčioje įrengta arkivyskupo atminimui skirta lenta.

„Dėkodami Dievui už arkivyskupą Julijoną, melsimės šį sekmadienį, birželio 19 d., 12 val. šv. Mišias aukos ir pamokslą sakys Telšių vyskupas Jonas Boruta, kuriam kunigystės šventimus sovietmečiu slapta suteikė arkivyskupas J. Steponavičius, būdamas tremtyje“, – sako organizatoriai.

„Kviečiame visus į Šv. Kazimiero bažnyčią sekmadienį 12 val.“

Vilniaus arkivyskupija

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode