Gerbiami ir brangūs socialinio projekto „Nebūk naivus kelyje“vadovai ir savanoriai!

  Sveikinu jus visus Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventės proga. Mūsų Viešpaties Jėzaus mirtis ant kryžiaus ir prisikėlimas yra didžiausios meilės žmonėms ženklas. Jis kviečia, kad ir mes būtume aktyvūs tikėjimo, meilės ir gyvybės kultūros nešėjai.

   Sveikinu jus, kurie savanoriaujate projekte, skirtame ginti gyvybę. Jūsų paaukotas laikas yra jūsų gražus atsakymas į Jėzaus mums padovanotą gyvybę ir meilę. Savanorystė yra viena iš gražiausių konkrečios žmogiškos meilės formų. Telaimina Jus Dievas ir tepadeda ištvermingai tęsti savo misiją!

   Pagarbiai   arkivysk. Sigitas Tamkevičius  

2016 m. šv. Velykos

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode