SSC

Prisimintas šviesuolis kunigas Albinas Šilkinis

Sausio 14 dieną Aukštadvario seniūnijos bendruomenė, parapijiečiai  minėjo  kunigo, Aukštadvario Kristaus  Atsimainymo parapijos altaristo Albino Šilkinio (1922–2006) dešimtąsias  mirimo metines.

Šia proga  Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčioje vyko šv. Mišios, kurias aukojo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupo generalvikaras,  kunigas dr. Algirdas Jurevičius ir aštuoni  gretimų  parapijų kunigai.  Šv. Mišiose dalyvavo Aukštadvario   šv. Domininko namų darbuotojai ir vadovai, Aukštadvario seniūnijos gyventojai, Aukštadvario senjorai, kurie puikiai prisimena  kunigo jubiliato A. Šilkinio pamokslus, sakytus Aukštadvario bažnyčioje ir šv. Domininko namų koplyčioje.

Kaišiadorių vyskupo generalvikaras, kunigas dr. A. Jurevičius, sakydamas pamokslą šv. Mišių metu, priminė, kokius žymius pėdsakus  šviesios atminties kunigas A. Šilkinis paliko Lietuvos katalikų bendruomenei, kunigaudamas įvairiose Lietuvos parapijose. Nuo  1997 metų jis buvo paskirtas Aukštadvario šv. Domininko bažnyčios rektoriumi  ir pensionato kapelionu, o nuo 2002 metų  –  Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapijos rezidentu – altarista. Kunigas visus stebino savo pareigingumu, todėl neatsitiktinai prie jo klausyklos nuolat rikiavosi parapijiečių eilės.

Kunigas A. Šilkinis garsėjo savo  erudicija, meile Dievui ir Tėvynei. Jo meilė gimtajam kraštui pasireiškė, renkant lietuvių liaudies tautosaką, aprašant liaudies tradicijas ir papročius. Kunigas yra parašęs dešimt knygų, iš kurių tik dvi spėjo išleisti, tai „Rasos spinduliukai“, 2004 m. ir „Trupinėliai“, 2005 m.

Prisiminimais apie šviesios atminties kunigą pasidalino ir Aukštadvario seniūnė Jadvyga Dzencevičienė.

Po šv. Mišių visi susirinkome  bendrai maldai prie kunigo A. Šilkinio kapo, esančio Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios šventoriuje. Čia kunigui  pastatytas dar  nerėgėtas,  raižyto akmens paminklas su orginaliu kryžiumi, primenantis vingiuotą ir turiningą kunigo gyvenimo kelią. Jis kiekvienam ateinančiam į Aukštadvario bažnyčią  visuomet primins  amžino poilsio atgulusį šviesos ir gėrio nešėją.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode