Šiandien – Dievo Žodžio sekmadienis

Šiandien trečiasis eilinis sekmadienis, skirtas Dievo Žodžiui. Švęsti kaip Dievo Žodžio sekmadienį pakvietė 2019 m. rugsėjo 30 d. popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku. Šventasis Tėvas nurodė tris šio sekmadienio intencijas: „švęsti, apmąstyti ir skleisti Dievo žodį“.

Naujo kasmetinio minėjimo diena pasirinkta neatsitiktinai: rugsėjo 30 dieną minimas Šventojo Rašto vertėjas ir Bažnyčios mokytojas šv. Jeronimas. 2019 m. minėta šio šventojo 1600 metų mirties sukaktis.

Dievo Žodžio sekmadieniu norima sužadinti didesnį tikinčiųjų dėmesį Biblijai, kad ji būtų skaitoma, apmąstoma, kad ji būtų tikinčiųjų maldos ir švenčių šerdis, atsimenant šv. Jeronimo įspėjimą, kad „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“.

Popiežiaus apaštališkajame laiške nurodyta, kad iniciatyva spontaniškai kilo vietinėse Bažnyčiose, kad patys vietinių Bažnyčių ganytojai paprašė daugiau dėmesio ir laiko skirti Šventajam Raštui. Be to, kaip irgi užsiminta popiežiaus laiške, jau Vatikano II Susirinkimas prieš daugiau kaip penkis dešimtmečius kalbėjo apie būtinumą labiau supažindinti visus tikinčiuosius su Šventuoju Raštu, paskatinti didesnį domėjimąsi, kad Šventasis Raštas kartu su Eucharistija būtų krikščionių gyvenimo židinys.

Naujosios evangelizacijos popiežiškosios tarybos primininkas arkivyskupas Rino Fisichella, komentuodamas popiežiaus sprendimą įvesti kasmet minimą Dievo Žodžio sekmadienį, sakė, kad, žinoma, kiekvienas sekmadienis krikščionims yra ypatingai švenčiama Dievo Žodžio ir Eucharistijos diena. Kiekvieną sekmadienį dalyvaudami Mišiose mes ypatingai išgyvename prisikėlusio ir su mumis pasilikusio Viešpaties artumą. Ir nors kiekvienas sekmadienis yra tarsi savaime suprantama Eucharistijos ir Dievo Žodžio diena, jau daug šimtmečių kasmet švenčiame Devintines – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo šventę. Panašiai kaip Devintinės atkreipė didesnį tikinčiųjų dėmesį į Eucharistijos slėpinį, taip Dievo Žodžio sekmadienio įvedimu siekiama, kad Šventasis Raštas būtų iškilmingiau skelbiamas, giliau apmąstomas, kad tą sekmadienį taip pat išoriniais regimais ženklais tikintieji paliudytų, kaip jie brangina Bažnyčiai suteiktą Dievo Žodį.

Šaltinis: VaticanNews

Autorės nuotrauka, 2020 m.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode