Dėmesio, katalikų jaunime – įsidėmėkite spalio 16-ąją!

PJD rengėjai kviečią jaunimą pasižymėti spalio 16-sios datą – šią dieną bus paskelbtas oficialus PJD Lisabonoje logotipas. PJD Lisabonoje rengiama 2023 metais.

Pasak rengėjų, spalio 16-sios data logotipo pristatymui pasirinkta neatsitiktinai: tą dieną minimos PJD pradininko šv. Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi 42-osios metinės.

Katalikiškajam jaunimui ši data labai svarbi, pažymi PJD Lisabona 2023 rengėjai.

Popiežius Jonas Paulius II 1984 metais po pirmojo jaunimo susitikimo Romoje Verbų sekmadienį, dar kartą pakvietė jaunimą į Romą 1985 metais ir netrukus formaliai įsteigė Pasaulinę jaunimo dieną. Tam tikslui prie Popiežiškosios pasauliečių tarybos (dabar Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija) pradėjo veikti jaunimo skyrius. Paskui sumanyta šalia metinės dienos, kasmet minimos vyskupijose Verbų sekmadienį, surengti tarptautinius jaunimo susitikimus kas dvejus ar trejus metus. Pirmasis 1987 metais įvyko Argentinoje. Jonas Paulius II nuo tada sušaukė ir dalyvavo aštuoniose PJD Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Rytų ir Vakarų Europoje bei Azijoje, jų metu susitiko su milijonais visų tautybių jaunimo.

2004 metais popiežius šv. Jonas Paulius II bene paskutiniame susitikime su Pasaulinei jaunimo dienai besiruošiančiu savo vyskupijos – Romos jaunimu, prisiminė reikšmingas metines: kaip jis prieš du dešimtmečius, užbaigdamas Šventuosius Išganymo metus (1984 m.) pavedė jaunimui Kristaus kryžių – paprastą medinį kryžių, kad jaunimas jį, kaip Dievo gailestingosios meilės ženklą, neštų po visą pasaulį, iš vienos Jaunimo dienos į kitą.

„Šis jaunimo nešamas kryžius skelbia gailestingąją meilę Dievo, kuris eina susitikti su visais savo kūriniais, kad jiems sugražintų dėl nuodėmės prarastą orumą“, – sakė šv. Jonas Paulius II, patikindamas, jog šį PJD kryžių nešusio jaunimo dėka milijonai kitų į jį pažvelgusių jaunuolių pakeitė gyvenimą, įsipareigodami nuosekliai krikščioniškai gyventi.

Pasaulinės jaunimo dienos sumanytojas šv. Jonas Paulius II ragino: „Mielas jaunime, nebijokite rinktis naujus visiško pasiaukojimo Viešpačiui ir misijai kelius; patys spręskite kaip kryžių nešti į pasaulį!“

„Nebijokite pasikliauti Kristumi šiame kelyje! Mylėkite pasaulį, darykite gera, nes pasaulis sukurtas žmogui. Tačiau tam tikru gyvenimo momentu reikia daryti radikalų sprendimą. Neišsižadėdami nieko iš to, kas yra Dievo grožio ir iš jo gautų talentų išraiška mokykitės stoti Kristaus pusėn, kad visų akivaizdoje liudytumėt Dievo meilę.“

„Sekti Kristumi nereiškia nuslopinti jo suteiktų dovanų, o rinktis radikalaus dovanojimosi Jam kelią!  Jei jis tam šaukia, atsiliepimas yra būtinas. Nebijokite pasiaukoti Jam. Jėzus žino, kaip šiandien reikia nešti jo kryžių į pasaulį, kad atsilieptumėte į daugelio jaunimo lūkesčius.“

Šv. Jonas Paulius II dar kartą paragino jaunimą nebijoti ir, priminęs apaštalo šv. Pauliaus antrojo laiško Timotiejui raginimą (4 ,2), pridūrė: „Nebijokite! Visur ir kiekviena tinkama ir netinkama proga skleiskite Kryžiaus galią, kad taip pat jūsų dėka visi galėtų matyti žmonijos Išganytoją ir tikėti į Jį“. (SAK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode