SSC

Melstis dvasia ir tiesa

Ateis valanda, kalbėjo Viešpats, kai tikrieji garbintojai šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Dievas yra dvasia, todėl jis ieško tokių garbintojų.

Mes esame tikrieji garbintojai ir tikrieji kunigai, mes meldžiamės dvasia ir dvasia aukojame maldą, Dievui malonią ir priimtiną atnašą, kurios jis ieško, kurią jis sau yra numatęs.

Tokią maldą, iš visos širdies paaukotą, tikėjimu pamaitintą, tiesa išpuoselėtą, nekaltumu išsaugotą, prašymu apvalytą, meile papuoštą, privalome skambant psalmėms ir himnams, su gerų darbų palyda nuvesti prie Dievo altoriaus, ir ji išprašys mums iš Dievo visokių gėrybių.

Iš kunigo Tertulijono traktato „Apie maldą“

Bernardinai.lt

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode