Popiežius Pranciškus: Marijos radijas skelbia krikščioniškąją viltį

Visuomet prisiminkite: jūs dovanojate kitiems kažką didingo ir nepakartojamo: krikščioniškąją viltį, kuri nėra tiktai paprasta dvasinė paguoda, nes remiasi Priskėlimo galia, paliudytą tikėjimu ir darbais. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus kreipėsi į pasaulinę Marijos radijo šeimą, kurios vadovus ir atstovus iš septyniasdešimties kraštų priėmė ketvirtadienio ryto audiencijoje, netrukus po susitikimo su Lietuvos Respublikos prezidente.

Marijos radijo pasaulinei šeimai priklauso taip pat Lietuvos Marijos radijas, kurio pagalba retransliuojamos kasdienės Vatikano radijo laidos lietuvių kalba yra girdimos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje net keturis kartus per parą. Popiežiaus audiencijoje dalyvavo taip pat Lietuvos Marijos radijo vadovai, Programų direktorius  kun. Gintaras Blužas, OFS, ir valdybos prezidentė Egidija Vaicekauskienė su šeimos nariais, kuriuos popiežius Pranciškus atskirai pasveikino ir palaimino.

Popiežius kalbėjo: „Marijos radijas nuo pat įsikūrimo sau pasirinko uždavinį padėti Bažnyčiai evangelizavimo darbe ir tai daryti savitu būdu, t.y. esant arti žmonių, jų rūpesčius ir patiriamus sunkumus palydint paguodžiančiais vilties žodžiais. Jūsų pastangos ryžtingai ir pastoviai siekti šio aiškaus ir kilnaus siekio įgyvendinimo patraukia neįprastai didelį dėmesį ir klausytojų skaičių, sakė popiežius, atkreipdamas dėmesį, kad visame pasaulyje Marijos radijo laidų kasdien klausosi per 30 milijonų žmonių visuose kontinentuose“.

Popiežius Pranciškus paragino Marijos radijo atstovus iš viso pasaulio tęsti įsipareigojimą pažymėdamas, kad jis tapo tikru misijiniu uždaviniu, ragino būti ištikimais Evangelijai ir Bažnyčios mokymui, įsiklausyti į visuomenės ir žmonių lūkesčius, ypač vargšų ir marginalizuojamų žmonių taip, kad visiems klausytojams galėtų būti atsparos tašku ir parama.

Šitaip radijas tampa priemone, komunikuojančia ne tik naujienų, minčių ir muzikos visumą be aiškaus tikslo, siekiant užimti ir pralinksminti, o tampa tinkamiausia priemone suteikti viltį, tą tikrąją, kurios pagrindą sudaro Viešpaties Jėzaus atneštas išganymas, kartu suteikiant paguodą daugeliui vienišų žmonių.

Popiežius pavedė Dievo Motinos Marijos globai Marijos radiją, jame dirbančiuosius ir jų šeimų narius, radijo ateities projektus, visus Marijos radijo klausytojus ir klausytojas, palaimino audiencijos dalyvius ir jų darbą, drauge paprašė nepamiršti pasimelsti už jį.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode