Pasikeitimai Italijos Bažnyčioje. Paskyrimas Vatikane

Dviejose arkivyskupijose – Palerme ir Bolonijoje – popiežius paskyrė naujus ganytojus. Abu sostus ligi šiol valdę kardinolai dėl amžiaus pasitraukė iš pastoracinių pareigų užleisdami vietą jaunesnės kartos sielovadininkams.

Palerme naujuoju arkivyskupu popiežius Pranciškus paskyrė 53 metų Corrado Lorefice, Noto vyskupijos vikarą, dar neseniai ėjusį Modica klebono pareigas. Nominuotasis Palermo arkivyskupas per 28 kunigystės metus daugiausiai dėstė teologiją, taip pat ėjo Noto vyskupijos pašaukimų sielovados, katechetikos ir nuolatinių diakonų formavimo centrų vadovo pareigas, dešimtmetį  buvo nacionalinio pasaukimų centro tarybos narys.

Bolonijoje nominuotas 60 metų vysk. Matteo Zuppi, daugelį metų kunigavęs Romos Šv. Marijos in Trastevere parapijoje ir buvęs jos klebonu. Pastaruoju metu buvo vienas iš Romos vyskupų augziliarų, į šias pareigas paskirtas Benedikto XVI. Nominuotasis Bolonijos arkivyskupas beveik du dešimtmečius buvo Romos kunigų tarybos narys, tuo pat metu Italijoje ir toliau už jos ribų veikiančios šv. Egidijaus bendruomenės generalinis Dvasios tėvas.

Iš ganytojo pareigų atleisti kardinolai yra Palermo arkivyskupas emeritas Paolo Romeo, pagal profesiją diplomatas, ilgus metus atstovavęs Šventajam Sostui pasaulio kraštuose. Paskutinis diplomatinis postas buvo Italijoje ir San Marine, per  šv. Jono Pauliaus II ir Benedikto XVI pontifikatus. 77 metų kardinolas Romeo vadovavo Sicilijos sostinės Palermo arkivyskupijai pastaruosius devynerius metus. Bolonijoje popiežius priėmė 77 metų amžiaus kardinolo Carlo Caffarra prašymą atleisti iš ganytojo pareigų. Teologas, daugelio publikacijų autorius Caffarra spalio 21 dieną šventė konsekracijos Ferraros vyskupu dvidešimtąsias metines, Bolonijos arkivyskupijai vadovavo nuo 2003 metų.

*/*/*

Antradienį Vatikane pranešta taip pat apie naujojo Tikėjimo mokymo kongregacijos pasekretorio paskyrimą. Popiežius į šias pareigas paskyrė patristikos ir Šventojo Rašto docentą  iš centrinàs Italijos mons. Giacomo Morandi, įšventintą Modenos arkivyskupijos kunigu prieš 25 metus. Paskutinės 50 metų amžiaus monsinjoro pareigos buvo Modenos arkivyskupijos generalinio vikaro pareigos.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode