Popiežius: Leiskime, kad mus formuotų Šventoji Dvasia

 

Tęsdamas prieš savaitę pradėtą naują katechezę apie Sutvirtinimą, šio trečiadienio bendrosios audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie šį sakramentą kaip labai svarbią viso „įkrikščioninimo“ proceso dalį.

Priimantieji Sutvirtinimo sakramentą, prieš dvasinį patepimą, sutvirtinantį Krikšto sakramento malonę, atnaujina krikšto pažadus, kuriuos kitados jau davė jų tėvai ir krikšto tėvai. Dabar jie patys išpažįsta Bažnyčios tikėjimą, į vyskupo klausimus atsakydami „tikiu“.

Šventoji Dvasia ateina į besimeldžiančias širdis. Dėl to, sakė popiežius, visa bendruomenė tyliai susikaupia maldoje. Po to vyskupas ištiesia rankas virš sutvirtinamųjų ir meldžia Dievą suteikti jiems savo šventą Dvasią Guodėją. Ji yra viena Dvasia, tačiau ji mums atneša savo dovanų gausą - išmintį, supratimą, patarimą, tvirtumą, žinojimą, maldingumą, Dievo baimę. Pasak pranašo Izaijo (11,2), šias septynias dorybes Dievo Dvasia įkvepia Mesijui, kad jis vykdytų savo misiją. Taip pat ir šv. Paulius, kabėdamas apie Dvasios vaisius, vardija meilę, džiaugsmą, taiką, kantrybę, malonumą, gerumą, ištikimybę, romumą, susivaldymą (Gal 5,22). Viena Dvasia dalija įvairias dovanas, kurios praturtina Bažnyčią. Ji yra įvairovės autorė, bet tuo pat metu ir vienybės kūrėja.

Sekant apaštalų tradicija, kalbėjo popiežius, Krikšto malonę sutvirtinantis sakramentas suteikiamas rankų uždėjimu. Iškart po šio veiksmo tiek Vakarų, tiek ir Rytų krikščionių tradicijoje seka patepimas kvapniu aliejumi – Krizma. Aliejus – tai medžiaga naudojama ir terapijoje, ir kosmetikoje. Jis gydo žaizdas ir kvėpina kūną. Dėl to biblinėje ir liturginėje tradicijoje jis simbolizuoja Šventąją Dvasią, kuri persmelkia visą žmogų ir papuošia jį savo charizmomis. Tad ant sutvirtinamojo kaktos kvapniu aliejumi nubrėžiamas kryžius simbolizuoja jam suteiktą nepanaikinimą dvasinę žymę.

Popiežius pirminė kitados šv. Ambraziejaus pasakytus žodžius priėmusiems Sutvirtinimo sakramentą: „Atsimink, kad gavai dvasinį antspaudą, tad saugok, ką esi gavęs. Dievas Tėvas tave paženklino, Viešpats Kristus tave sutvirtino ir sudėjo į tavo širdį Dvasios dovanas“. Mes nesame nusipelnę Šventosios Dvasios dovanų, sakė Pranciškus, tad juo labiau turime būti už jas dėkingi, leisdami, kad per mus pasireikštų begalinis jos kūrybingumas. Saugokime šias dovanas, klusniai jas taikykime gyvenime, leiskime, kad karšta Dvasios meilė mus formuotų kaip vašką, idant dabartinis pasaulis mumyse matytų Kristaus atspindį. (JM / VaticanNews)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode