Krikščionių vienybė nesustabdoma

 

„Krikščionių vienybė nesustabdoma“, sako ortodoksų ekumeninis patriarchas Baltramiejus. Konstantinopolio Bažnyčios vadovas kalbėjo grupei dvasininkų piligrimų iš Romos, kuriuos priėmė savo namuose Stambule. Dvasininkų piligrimystei vadovaujantis Popiežiaus vikaras arkivysk. Angelo De Donatis perdavė patriarchui popiežiaus Pranciškaus sveikinimą. Iš viso apie septyniasdešimt Romos vyskupijos dvasininkų su vikaru tuo po Velykų išvyko į Turkiją piligriminei kelionei, jos metu aplankė Konstantinopolio patriarchą Baltramiejų, kurio dvasinį pirmavimą pripažįsta visų ortodoksų Bažnyčių vadovai.

„Kad ir palengva, kartais per kliūtis, mūsų šventųjų Bažnyčių ėjimas į vienybę yra nesustabdomas, nes tokia Dievo valia ir todėl, kad turime būti Jo liudytojais Dievui abejingame pasaulyje“, pasakė patriarchas Romos vyskupijos katalikų kunigams, praneša Vatikano dienraštis „l’Osservartore Romano“.

Patriarchas Baltramiejus svečiams pakartojo jaučiąs ypatingą pagarbą popiežiui. „Atvykote iš Romos, kurios vyskupas yra mano mylimas brolis Pranciškus“, sakė ekumeninis patriarchas, patikinęs, kad tęsiasi nuo pat Pranciškaus išrinkimo užsimezgusi gili ketinimų bendrystė, davusi daug vaisių per penkerius Pranciškaus popiežiavimo metus ir leidusi daugelį sykių ir įvairiomis progomis kartu pasidžiaugti vieningumu. Baltramiejus be kita ko užsiminė, jog žada vėl susitikti su popiežiumi Romoje gegužės mėnesį.

Konstantinopolio Bažnyčia, kaip kitos Ortodoksų Bažnyčios, pagal nereformuotą kalendorių šiemet švęs Velykas savaitę vėliau, t.y. jau šį sekmadienį, balandžio 8 dieną. Vienas iš tikslų vienybės kelyje yra skirtingomis metų dienomis švenčiamų liturginių iškilmių suvienodinimas, o iš jų pati svarbiausia - Velykos. Susitikime su Romos kunigų piligrimystės dalyviais patriarchas Baltramiejus pasisakė už tai, kad visi pasaulio krikščionys Jėzaus Prisikėlimą švęstų tą pačią metų dieną.

Nuo XVI amžiaus skirtumas tarp Juliaus kalendoriaus ir Grigaliaus kalendoriaus privedė prie skirtingų Velykų datų, priminė patriarchas, tačiau jis sakė esąs tikras, jog visos Ortodoksų Bažnyčios, pribrendus laikui, sugebės nuolankiai ir noriai įgyvendinti bendrą projektą, kad būtų išklausytas apaštalo šv. Pauliaus kvietimas, tarsi šauksmas, kaip niekad skubiai reikalingas globalizuotame komunikacijos pasaulyje: “Kristus, mūsų velykinis Avinėlis, jau paaukotas! Tad švęskime šventes.“ (Vatikano radijas)

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode