Artėja maldų savaitė už krikščionių vienybę

 

Jau netrukus, sausio 18-25 dienomis bus minima tradicinė maldų savaitė už krikščionių vienybę. Šiemet jos pradžia sutaps su popiežiaus Pranciškaus kelione į Lotynų Ameriką, tačiau grįžęs iš kelionės, sausio 25 d. popiežius vadovaus ekumeninę savaitę užbaigiantiems Šv. Pauliaus atsivertimo šventiems antriesiems mišparamas, Apaštalui dedikuotoje bazilikoje, kuriuose kasmet kartu meldžiasi Romoje gyvenančių krikščioniškų bendruomenių atstovai.

Sausio 18-25 dienomis už vienybę krikščionys meldžiasi tiek atskirai savo konfesinėse bendruomenėse, tiek ir su kitų konfesijų nariais rengiamose ekumeninėse pamaldose. Romoje paprastai pats svarbiausias šios maldos oktavos momentas būna savaitės uždarymo pamaldos šv. Pauliaus bazilikoje.

Maldų už krikščionių vienybę tradicija gimė protestantiškoje aplinkoje. Pirmieji už visų krikščionių vienybę aštuonioliktojo amžiaus vidury pradėjo melstis Škotijos sekmininkai. Šis judėjimas pamažu plito kitose krikščioniškose denominacijose. Katalikų Bažnyčioje maldos už vienybę savaitė pirmą kartą švęsta 1894 m., tačiau pastovus kasmetinis jos minėjimas įvestas dvidešimčia metų vėliau. Koordinuoti įvairių Bažnyčių maldą už vienybę ir rengti tuo pačiu metu pradėta 1935 m. Nuo 1968 m. yra nustatoma bendra maldos už krikščionių vienybę savaitės tema, kurią pasiūlo Ekumeninė Bažnyčių taryba ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba. Taip pat pavedama kurios nors šalies arba regiono krikščionims parengti bendrus tekstus ekumeninės savaitės šventimui. Šiemet Maldų už krikščionių vienybę savaitės tema yra Išėjimo knygos žodžiai: „Tavo dešinė, Viešpatie, galinga“ (Iš 15,6), o tekstus parengė Karibų regiono krikščionys.

Šiemet už vienybę besimeldžiantys krikščionys apmąstys iš Egipto vergijos išvaduotos Izraelio tautos džiaugsmą, apie kurį kalbama šiemetiniams apmąstymams pasiūlytame bibliniame tekste – Išėjimo knygos penkioliktojo skyriaus ištraukoje (15,1-21). Pristatydami temą ir tekstus šių metų maldos už krikščionių vienybę savaitei, jų autoriai – Karibų regiono krikščionys – Izraelio išvadavimą iš vergijos susieja su savo šalių ir bendruomenių istorija. Galingą Dievo ranką, išvedusią izraelitus iš Egipto vergijos, jie mato ir istoriniuose procesuose, vykusiuose per pastaruosius porą šimtmečių Karibų regione. O taip pat, panašiai kaip iš Egipto išvaduotas Izraelis su dėkingumu ir viltimi žiūrėjo į savo tolimesnę kelionę į Pažadėtąją žemę, taip ir Karibų šalių krikščionių bendruomenės laisvės malonę suvokia kaip galimybę ir pareigą ištikimai eiti pirmyn tai keliais, kuriais Viešpats veda.

Tekstus šiemetinei Maldos savaitei už krikščionių vienybę rengė komitetas, kurį sudarė vyskupai, kunigai ir pasauliečiai, atstovaujantys Jamaikos, Trinidado ir Tobago, Puerto Riko, Bahamų, Antigvos ir Gajanos katalikų, baptistų, metodistų, anglikonų bendruomenėms bei tarpkonfesinėms organizacijoms. (Vatikano radijas)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode