Vatikano butuose įkurdintos kitos trys sirų pabėgėlių šeimos

Pirmosios popiežiaus Pranciškaus priimtos pabėgėlių šeimos, įkurdintos trijuose Vatikanui priklausančiuose būstuose, sulaukusios paramos savarankiškam gyvenimui išsikėlė iš Popiežiaus išmaldininko paskirtų butų, juos užleisdamos kitoms trims pabėgėlių šeimoms – dviem krikščionių ir vienai musulmonų – iš viso trylikai žmonių, praneša Šventojo Sosto Spaudos salė.

Komunikate nurodyta, kad dvi Vatikanui priklausančiuose butuose Romos mieste apsigyvenusios krikščionių šeimos, Sirijoje patyrusios pagrobimus ir diskriminaciją dėl savo religijos, į Italiją atvyko kovo mėnesį. Pirmąją šeimą sudaro motina, du mažamečiai, senelė, teta ir dar viena su šeima gyvenanti moteris. Antroji šeima yra jaunavedžių pora, prieš pora savaičių susilaukusi mergaitės vardu Stella, kuri gimė šeimai paskirtame bute. Gimdyvė keletą mėnesių buvo islamo valstybės laikoma įkaite. Ji dabar Italijoje jaučiasi saugiai, sakoma Popiežiaus išmaldininko komunikate.

Trečioji Vatikano butuose apgyvendinta šeima atvyko į Italiją 2016 metų vasario mėnesį. Šeimą sudaro abu tėvai ir du mažamečiai. Vienas jų serga, tačiau sėkmingai vykdo integravimosi programą. Abu vaikai reguliariai lanko pradžios mokyklą, motina universitete lanko tarpkultūrinio tarpininkavimo kursą, pradėjo stažuotę su viltimi įsidarbinti.

Pabėgėlių iš Sirijos šeimos jau daugiau kaip metus gyvena Vatikanui priklausančiuose butuose. Jos atvyko į Italiją per humanitarinius koridorius, kuriuo nutiesė šv. Egidijaus bendruomenė, Italijos Evangelikų Bažnyčių Federacija ir Valdiečių Stalas. Jos tokiu būdu atsiliepė į popiežiaus Pranciškaus raginimą 2015 metų rugsėjo 6 dieną per Vidudienio maldos susitikimą, kad kiekviena parapija, religinė bendruomenė, vienuolynas arba šventovė priimtų po vieną migrantų šeimą.

Ligi šiol į Romą per minėtąjį humanitarinį koridorių galėjo atvykti 70 šeimų, iš viso 145 asmenys. Sirų šeimas, be įkurdinimo parapijų, bendruomenių ir organizacijų namuose, pastoviai lydi savanoriai padedantys integruotis naujame krašte, pradedant nuo italų kalbos pamokų. Be jau minėtų pabėgėlių šeimų, Šventasis Sostas ekonomiškai išlaiko ir 21 žmonių, kurie į Italiją atvyko su popiežiumi Pranciškumi iš Lesbo salos ir buvo įkurdinti privačiuose ir vienuolynams priklausančiuose namuose. (Vatikano radijas)

 

Nuotrauka: Popiežius Pranciškus lydi Sirijos pabėgėlius į Romą - RV

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode